Autor Wątek: Konsultacje społeczne w sprawie ustawy OSP  (Przeczytany 36716 razy)

Offline Radhezz

 • Audaces fortuna iuvat
 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 1.699
 • Getting too old for this shit
Odp: Konsultacje społeczne w sprawie ustawy OSP
« Odpowiedź #40 dnia: Maj 03, 2021, 21:17:15 »
Jeśli chodzi o eliminację patologii - już o tym pisałem. Jeśli nowe legitymacje będą dobrze przemyślane, to będą czymś więcej niż tylko bajerem - jeśli będzie na niej potwierdzone wyszkolenie, przez co na miejscu KDR będzie mógł każdego gagatka zweryfikować. Jak wspomniałem już tą sytuację nie raz - jakieś nieznaczące zdarzenie, mały pożar gałęzi na granicy rejonów, przyjeżdża typek z jednostką KSRG i on "przejmuje dowodzenie" ode mnie. No git, spoko. A parę miesięcy później spotykam go na kursie dowódców OSP... Jak to nie jest patologiczna sytuacja, to ja nie wiem co jest.

Miło by też było gdyby nadzór PSP nad OSP nie ograniczał tym drugim możliwości pozyskiwania funduszy na sprzęt, którego minimalne normy powinny być nie niższe niż w PSP, ale "od góry" nie ograniczone niczym. Jak OSP chce kupić ŚOI za 8 tysięcy za komplet i ma na to środki, to w nowych realiach nie powinno być to w żaden sposób ograniczane jedynym słusznym wzorem ubrania/krojem/kolorem. I to by mnie w zasadzie satysfakcjonowało. Wiele jest jednostek które przez lata dorobiły się wyposażenia i sprzętu o którym w niektórych biedniejszych JRG mogliby pomarzyć - a teraz boją się, że nowa sytuacja doprowadziłaby do obniżenia standardów zakupowych.
Powyższy post wyraża opinię autora w dniu dzisiejszym. Autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podania przyczyny.
Oświetlenie i nagłośnienie ostrzegawcze - montaż, naprawa, modyfikacje => OGŁOSZENIE

Offline Karol1965

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 31
Odp: Konsultacje społeczne w sprawie ustawy OSP
« Odpowiedź #41 dnia: Maj 03, 2021, 21:25:27 »
Nie wydaje mi się żeby próbowali blokować zakupy np.lepszego/innego sprzętu do OSP niż do JRG.Miało by to swoje plusy,na powiecie mam zestawy hydrauliczne od 3 producentów radiostacje 2,aparatów puki co 3 firmy A niedługo może i będzie 4.Na tym polu gdyby weszła standaryzacja było by lepiej.Wracając do sedna,zakazów nie będzie bo ktoś musi dowieźć kamerę termo,lampę gaśniczą zestaw podpór czy quada na trawy.
« Ostatnia zmiana: Maj 05, 2021, 17:59:29 wysłana przez Karol1965 »

Offline lusinawb

 • Początkujący
 • *
 • Wiadomości: 13
Odp: Konsultacje społeczne w sprawie ustawy OSP
« Odpowiedź #42 dnia: Maj 04, 2021, 13:52:38 »
Witam. Moje uwagi i sugestie do projektu ustawy o OSP.

- Jak zapisy Art.6 ust. 1 ( zatwierdzenie statutu przez Radę Gminy ) mają się do zapisów Art. 2 ust. 2 i Art. 9 ustawy o stowarzyszeniach ?
- W całej ustawie raz stosuje się określenie” ratownik OSP” a raz „ratownik JRG OSP” ( np. Art. 15.1.6 a Art. 15.1.4 )
- Art. 15 ust. 5 pewnie powinien być zastosowany w przypadku innego zapisu w ust. 3 i wyboru pomiędzy ekwiwalentem a wynagrodzeniem. Zapis wyboru ekwiwalentu ( ust.1 ) a np. zachowanie prawa do miesięcznej premii regulaminowej ( ust. 4) jest nie na miejscu.
- Art. 15 ust.6 – prawo do bezpłatnych badań lekarskich mają ratownicy JRG OSP. Żeby zostać ratownikiem JRG OSP ( art. 9 ust. 1 ) trzeba posiadać aktualne badanie lekarskie. Kto pokryje koszt badania lekarskiego dla kandydata na ratownika JRG OSP.
- Z art. 16 ust. 2 można wnioskować, że świadczenie ratownicze o którym mowa w art. 16 ust.1 przysługuje tylko ratownikowi który był przez 25 czynnym członkiem JRG OSP. Nie przysługiwałby członkom OSP biorącym udział w działaniach przed wejściem w życie tej ustawy ( w ustawie o ochr. P.pożarowej i w innych aktach normatywnych nie ma pojęcia czynnego członka JRG OSP ani nie ma takich formacji są JOT OSP ).
- Art. 18 (umundurowanie na zasadach określonych dla strażaków PSP) – jakie/które zasady? (wszystkie?) brak doprecyzowania;
- Jak zapisy art. 30 ust. 1 mają się do ustawy o rachunkowości?
- Jak zapisy Art. 31 ust. 2 mają się do art. 38 ustawy o stowarzyszeniach + statut OSP;
- Art. 32 pkt. 12 uchyla m.in. możliwość zatrudnienia przez UG Komendantów Gminnych Ochrony P.pożarowej – wiele gmin korzystało z takiej możliwości
- Art. 32 pkt. 15 uchyla obowiązek zakładów ubezpieczeń do przekazywania środków m.in. dla OSP.
- Co z jednostkami OSP które nie wprowadzą JRG? - ( nie będą jednostkami ochrony p.pożarowej, brak finansowania?)
- Nie będzie już w OSP strażaków tylko będą ratownicy JRG OSP?

Offline andoria

 • Strażak Sam
 • *
 • Wiadomości: 263
Odp: Konsultacje społeczne w sprawie ustawy OSP
« Odpowiedź #43 dnia: Maj 04, 2021, 13:55:55 »
Wyjazdy autami nie tymi co potrzeba,wyjazdy bez badań, szkoleń, pozyskiwanie i używanie sprzętu  nie zgłoszonego do SISU  wyliczać dalej.

Hit z tym tekstem o szkoleniach. U mnie około 4 lat ludzie na szkolenie czekają. Jak były robione to nie było miejsc bo zaległości z wielu lat, a i tych szkoleń niewiele

Offline lusinawb

 • Początkujący
 • *
 • Wiadomości: 13
Odp: Konsultacje społeczne w sprawie ustawy OSP
« Odpowiedź #44 dnia: Maj 04, 2021, 14:31:48 »
Jeszcze jedna uwaga.

Art.6 ust.2 ( uzgodnienie z komendantem powiatowym PSP statutu wraz z ustaleniem zasad utrzymania zdolności i gotowości operacyjnej JRG OSP w szczególności w zakresie realizacji sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia lub prowadzenia działań ratowniczych ) – w jakiej formule, w jakim zakresie komendant powiatowy będzie w uzgodnieniu zawierał zasady utrzymania zdolności i gotowości operacyjnej JRG OSP ....? Forma narzucenia kategoryzacji JRG OSP?

Offline krzysiek_2k

 • Strażak Sam
 • *
 • Wiadomości: 324
Odp: Konsultacje społeczne w sprawie ustawy OSP
« Odpowiedź #45 dnia: Maj 04, 2021, 14:41:24 »
- Jak zapisy Art.6 ust. 1 ( zatwierdzenie statutu przez Radę Gminy ) mają się do zapisów Art. 2 ust. 2 i Art. 9 ustawy o stowarzyszeniach ?

No właśnie, dziwny pomysł. Do tej pory wg ustawy o ochronie przeciwpożarowej wystarczyło uzgodnienie z KP PSP. Czy tak robiono? Nie wiem.

- Art. 15 ust.6 – prawo do bezpłatnych badań lekarskich mają ratownicy JRG OSP. Żeby zostać ratownikiem JRG OSP ( art. 9 ust. 1 ) trzeba posiadać aktualne badanie lekarskie. Kto pokryje koszt badania lekarskiego dla kandydata na ratownika JRG OSP.

Być może badania wstępne też zostaną w to wciągnięte, tak jak jest (przynajmniej u mnie) do tej pory? Trudno powiedzieć, nieprecyzyjny zapis.

- Art. 18 (umundurowanie na zasadach określonych dla strażaków PSP) – jakie/które zasady? (wszystkie?) brak doprecyzowania;.

Wydaje mi się że należy art. 18 czytać łącznie z art. 19, który odwołuje się do art. 29a ustawy o PSP, czyli:
Cytuj
Art.29a.1. Kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej jest obowiązany zapewnić strażakom bezpieczeństwo i higienę służby.
2.Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny służby strażaków, z uwzględnieniem wymagań:
1)bezpieczeństwa  i higieny  służby  w obiektach  przeznaczonych  dla  jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej;
2)w zakresie wyposażenia strażaków w środki ochrony indywidualnej;
3)w zakresie zabezpieczenia medycznego strażaków podczas akcji ratowniczych, ćwiczeń i szkolenia;
4)bezpieczeństwa  i higieny  służby  podczas  akcji  ratowniczych,  ćwiczeń i szkolenia. Rozporządzenie powinno ponadto uwzględniać optymalne warunki bezpieczeństwa i higieny służby w stosunku do zadań wykonywanych przez strażaków.
3.Wsprawach  związanych  z bezpieczeństwem  i higieną  służby,  w zakresie nieuregulowanym ustawą i rozporządzeniem, o którym mowa w ust.2, stosuje się odpowiednio przepisy działu dziesiątego ustawy z dnia 26czerwca 1974r. –Kodeks pracy (Dz.U. z2019 r. poz. 1040, 1043i 1495).4.Wymagania,  o których  mowa  w rozporządzeniu  wydanym  na  podstawie ust.2, mają odpowiednie zastosowanie do innych osób biorących udział w akcjach ratowniczych, ćwiczeniach lub szkoleniu.

- Jak zapisy Art. 31 ust. 2 mają się do art. 38 ustawy o stowarzyszeniach + statut OSP;

Dokładnie. Statut określa zasady likwidacji stowarzyszenia...

- Art. 32 pkt. 12 uchyla m.in. możliwość zatrudnienia przez UG Komendantów Gminnych Ochrony P.pożarowej – wiele gmin korzystało z takiej możliwości

Słuszna uwaga, w nowym projekcie nie ma o tym ani słowa. Taki zapis powinien się znaleźć w art. 10 nowej ustawy.

- Art. 32 pkt. 15 uchyla obowiązek zakładów ubezpieczeń do przekazywania środków m.in. dla OSP.

W art. 25 projektu ustawy jest mowa o tym, że Koszty funkcjonowania OSP są pokrywane m.in. z dochodów instytucji ubezpieczeniowych, natomiast nie rozpisano tego tak szczegółowo jak w obecnie obowiązujących przepisach. Nie wpisano też środków pochodzących od osób prawnych czy działalności gospodarczej bądź odpłatnej działalności statutowej. No chyba że to się mieści w określeniu "środki własne stowarzyszenia OSP"...

- Co z jednostkami OSP które nie wprowadzą JRG? - ( nie będą jednostkami ochrony p.pożarowej, brak finansowania?)

Na to wygląda - nie będą jednostkami ochrony ppoż, więc nie będzie środków finansowych - zwłaszcza tych centralnych, bo one tylko dla JOP.


- Nie będzie już w OSP strażaków tylko będą ratownicy JRG OSP?

W moim rozumieniu (ale to moja a może bardziej słownikowa interpretacja) strażak to każdy z członków OSP, natomiast ratownikiem jest tylko ten, który może brać udział w działaniach ratowniczych. O "Ratownikach OSP" mówi już Regulamin JOT wg wzoru na stronie ZOSP.


Jeszcze jedna uwaga.

Art.6 ust.2 ( uzgodnienie z komendantem powiatowym PSP statutu wraz z ustaleniem zasad utrzymania zdolności i gotowości operacyjnej JRG OSP w szczególności w zakresie realizacji sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia lub prowadzenia działań ratowniczych ) – w jakiej formule, w jakim zakresie komendant powiatowy będzie w uzgodnieniu zawierał zasady utrzymania zdolności i gotowości operacyjnej JRG OSP ....? Forma narzucenia kategoryzacji JRG OSP?

Na to wygląda. Teraz zresztą teoretycznie (bo wg. Związkowego regulaminu JOT) też są JOT różnych kategorii...

Offline lusinawb

 • Początkujący
 • *
 • Wiadomości: 13
Odp: Konsultacje społeczne w sprawie ustawy OSP
« Odpowiedź #46 dnia: Maj 04, 2021, 15:07:50 »
Kolejna uwaga.
Art. 9 ust. 2 – JRG OSP prowadzi wykaz ratowników (JRG?) OSP, który aktualizuje i przekazuje za pośrednictwem gminy właściwemu komendantowi powiatowemu PSP – należałoby czytać jako: aktualizacja SWD w zakresie danych ratowników JRG OSP tylko za pośrednictwem gminy?

Offline krzysiek_2k

 • Strażak Sam
 • *
 • Wiadomości: 324
Odp: Konsultacje społeczne w sprawie ustawy OSP
« Odpowiedź #47 dnia: Maj 04, 2021, 15:45:42 »
Kolejna uwaga.
Art. 9 ust. 2 – JRG OSP prowadzi wykaz ratowników (JRG?) OSP, który aktualizuje i przekazuje za pośrednictwem gminy właściwemu komendantowi powiatowemu PSP – należałoby czytać jako: aktualizacja SWD w zakresie danych ratowników JRG OSP tylko za pośrednictwem gminy?

Taka ścieżka obiegu informacji: JRG OSP => gmina => KP PSP
Żeby uprościć... Z drugiej strony gmina też będzie miała aktualną listę ratowników, choćby na potrzeby wypłaty ekwiwalentu, czy innych świadczeń...

Offline krzysiek_2k

 • Strażak Sam
 • *
 • Wiadomości: 324
Odp: Konsultacje społeczne w sprawie ustawy OSP
« Odpowiedź #48 dnia: Maj 04, 2021, 21:47:55 »
@jgk - Przepraszam że dopiero teraz:

Piszą że  JRG OSP maja funkcjonować na zasadzie jak w JRG PSP więc zakładam że regulamin będzie przypominał ten w PSP powiedzmy okrojony o zagadnienia których jednostki OSP nie będą wykonywać.

Może tak być, może też być jakoś przerobiony obecnie mniej lub bardziej funkcjonujący regulamin JOT, ustalony przez ZOSP. W moim odczuciu jest to pozytyw.

Co do art 3 nic nie będzie zabronione JRG OSP będzie realizować to co wylicza ustawa za pomocą ratowników OSP  natomiast pozostałe kwestie które wyliczasz realizować będą członkowie stowarzyszenia na podstawie ustawy o stowarzyszeniach.Chcą oddzielić, zrobić wyraźny podział zadań  w OSP. MDP czy małoletnimi zajmą się osoby np spoza JRG OSP.

Może tak być, choć taki zamknięty katalog trochę straszy. Gdyby pojawił się jeszcze jeden punkt w tym artykule, np. "może realizować inne zadania pożytku publicznego" byłbym spokojniejszy. Choć może to tylko (nie tylko moja) nadinterpretacja.

W rekompensaty dla pracodawców nie wierzę.Nie realne do zrealizowania kiedy funkcjonowanie firm opiera się na osobie dzięki której firma zarabia czyli ochotniku. Gość wyjdzie z pracy nie wypracuje tego co powinien i co klops dla właściciela bo ma opóźnienie i może nie wyrobi się z kontraktem.Np ochotnik pracuje w warsztacie samochodowym wychodzi na alarm nikt nie wykonuje za niego pracy którą powinien zrobić a auto ma być do odbioru w godzinach jego pracy  lub koleś obsługuje maszynę na której na bieżąco produkuje jakieś elementy itd.

Tak, to trudna sprawa, też w to średnio wierzę. Dla pracodawcy kosztem jest nie tylko wynagrodzenie dla pracownika, ale jak wspomniałeś choćby strata wizerunkowa (albo i inne kary umowne itd) wynikające z np. niedotrzymania terminów. Nie mam pojęcia jak to zorganizować, żeby miało to sens...

Nikt też nie zabierze mundurów galowych mowa jest o wyposażeniu dla ratownika JRG OSP  na zasadach jak w PSP natomiast w PSP jakoś mają galowe.U mnie i tak na galowe musimy sobie sami zapracować.

Całkowita zgoda. Te zapisy odnoszą się o wymaganiach sprzętowych i BHP podczas działań. Mundury galowe to inna bajka. Te zostawmy w gestii ZOSP (ewentualnie jeśli ktoś chce niech wymyśla swoje).

Prawo o stowarzyszeniach dalej będzie funkcjonowało i możliwości pozostaną nawet większe przy organizacji imprez

Projekt ustawy na samym początku odwołuje się do ustawy prawo o stowarzyszeniach, a miejscami trochę zawęża jej zapisy - to moim zdaniem trzeba trochę naprostować/doprecyzować.

Co do zadań zleconych dla gmin aktualnie jest to realizowane poprzez dowożenie osób na szczepienia.Nie wiem czy wiesz za każdego przewiezionego pacjenta gmina dostaje kasę.

Co do szczepień - wiem, rozliczam to :) Ale u mnie jeszcze OSP nie było wykorzystane do transportu osób do szczepienia. Wiem że są jednostki, które na zlecenie gminy odśnieżają albo dowożą wodę w miejscach gdzie nie ma wodociągu. W obecnie obowiązującej ustawie jest zapis mówiący, że nieruchomości, środki transportu i sprzęt będący w dyspozycji OSP może być odpłatnie wykorzystywany do innych społecznie użytecznych celów, natomiast środki uzyskane z tego tytułu stanowią dochody własne OSP. W nowej ustawie jest podobny zapis, przy czym precyzuje on, że pozyskane środki mogą być wyłącznie przeznaczone na rzecz JRG OSP. Wolałbym zapis "na cele statutowe OSP".

O likwidacji KSRG i powołaniu KSR  mówi się już od dawna brakowało jednak uregulowań aby to zrobić dobrze.

Na dobrą sprawę w interesie Państwa powinno być aby jak najlepiej wykorzystać każdą organizację chcącą działać na rzecz społeczeństwa. W tym układzie KSRG czy też nowy KSR powinien mieć (przynajmniej na poziomie podstawowym) wymagania i normatywy niespecjalnie wygórowane - choćby ten GLM i 10 uprawnionych ludzi, gotowych do działania na własnym terenie. Jeśli jednostka jest bardziej prężna, ma więcej sprzęt u i ludzi, lepsze wyszkolenie - zwiększyć zakres jej działań, ale pamiętać jednocześnie o tym, by godziwie to wynagrodzić - wspierać rozwój jednostki przez dostęp do szkoleń, sprzętu.
O ustawie o ochronie ludności słyszę od co najmniej 10 lat. Widzę że jest szansa że w końcu coś się ruszy w tym temacie.

Oczywiście najwazniesze jest aby zmiany były właściwe, aczkolwiek jak wiemy dla jednych będzie to dobre dla innych złe.
AMEN.

Offline rafal.bula

 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 1.937
  • JRG SGSP
Odp: Konsultacje społeczne w sprawie ustawy OSP
« Odpowiedź #49 dnia: Maj 05, 2021, 10:17:21 »
Kolejna uwaga.
Art. 9 ust. 2 – JRG OSP prowadzi wykaz ratowników (JRG?) OSP, który aktualizuje i przekazuje za pośrednictwem gminy właściwemu komendantowi powiatowemu PSP – należałoby czytać jako: aktualizacja SWD w zakresie danych ratowników JRG OSP tylko za pośrednictwem gminy?

Taka ścieżka obiegu informacji: JRG OSP => gmina => KP PSP
Żeby uprościć... Z drugiej strony gmina też będzie miała aktualną listę ratowników, choćby na potrzeby wypłaty ekwiwalentu, czy innych świadczeń...
Moim zdaniem całkowicie bez sensu. Gmina nie powinna być żadnym pośrednikiem między OSP a KP. To tylko wydłuża i komplikuje przepływ informacji. Zamiast coś dostać w 5 minut mailem, komenda będzie czekała tydzień drogą służbową. A akurat wykaz mogłaby dostawać po prostu do wiadomości. Nie rozumiem intencji tego zapisu.

Offline strazak ochotnik

 • Stary Wyga
 • *
 • Wiadomości: 208
Odp: Konsultacje społeczne w sprawie ustawy OSP
« Odpowiedź #50 dnia: Maj 05, 2021, 16:13:23 »
Mam na gminie 12 jednostek z czego 3 w KSRG realnie jeździ do zdarzeń 2 czasami wyjadą kolejne 2 reszta wyjeżdża alarmowo Max 3 razy do roku.Ilość ludzi z uprawnieniami to mniej więcej po 25 w 2 z KSRG, kolejne  2 po około 10 reszta  jak ma po 6 ludzi to jest sukces 4 jednostki mają zakaz wyjazdu z różnych względów (odmowa zrobienia  badań,3 ludzi z kursami).Te jednostki są bardziej studnią bez dna niż elementem systemu ratowniczego.Jeśli te jednostki zostały by pozbawione funduszy na część ratowniczą dla jednostek aktywnych będzie więcej środków na doposażenie.[...]

Dokładnie tak jak przedmówca napisał.
Po co nam w "ochronie przeciwpożarowej" jednostki niemobilne, posiadające tylko GLM marki Żuk, bez ludzi, bez szkoleń, bez badań, bez sprzętu? Od tego powinniśmy zacząć - od stopniowego zmieniania statusu takich jednostek z ratowniczych na normalne, typowe stowarzyszenia.

U mnie na powiecie jest ponad 20 takich jednostek (co daje około 20-25%), które totalnie nic nie wnoszą do działalności ratowniczo - gaśniczej, bo nie spełniają wymagań minimalnych do wyjazdu.
Są też jednostki, które mają 1-2 wyjazdy w roku, aż 6 wyszkolonych ludzi (na papierze) i motopompę oraz tłumice i widły. Najlepsze jest to, ze takie jednostki u mnie na powiecie domagają się nowego GLBM, bo im się należy, bo jak będzie nowe auto to będą mieć 20 wyjazdów. Takich jednostek na powiecie jest jakieś kolejne 25%. Pytanie tylko po co im to? Na co im te wozy?

Jak ktoś w dzisiejszych czasach ma nadal tylko Żuka albo innego Lublina, do tego motopompę PO-5 i zero innego sprzętu, to oznacza, że przez ostatnie lata zarząd danej jednostki był totalnie nieporadny. Jest mnóstwo dofinansowań, mnóstwo projektów, mnóstwo możliwości doposażenia jednostki w sprzęt. Jeśli ktoś z tego nie skorzystał w ostatnich latach to może mieć pretensje tylko do siebie. Znam kilka jednostek, które jeszcze przed 2015 rokiem miały tylko Żuka i motopompę, a teraz posiadają bardzo dobry sprzęt m.in. PSPR1, AED, selektywne, piły, ubrania na owady, umundurowanie specjalne i nowszego małego gaśniczego GLMa (np. pozyskanego za darmo z policji) albo jakieś stare GBA. Dziś takie jednostki śmiało ogarniają swoją miejscowość oraz pomagają przy większych zdarzeniach robiąc 10-15 wyjazdów w roku. Wszystko zależy od zaangażowania, od kreatywności, od postawienia sobie celu i dążeniu do niego.
Jak ktoś ma 1-2 wyjazdy w roku i tylko potrafi narzekać, a nie daje nic od siebie (nie pisze wniosków o dofinansowania, nie wysyła ludzi na szkolenia, nie stara się robić nic) no to w mojej ocenie się nie nadaje.

Zaraz znajdą się tacy co mnie tutaj zlinczują i jestem tego świadomy, ale właśnie MOIM zdaniem takie jednostki nie powinny być dofinansowywane na działalność ratowniczo - gaśniczą. Chcą być stowarzyszeniem? Ok, nie ma sprawy. Niech chodzą do kościoła, na uroczystości państwowe, niech organizują festyny, niech startują w zawodach, niech kultywują tę piękną tradycję, ale niech odpuszczą sobie działalność ratowniczo - gaśniczą. Na moje to takie jednostki powinny mieć auta osobowe i tyle. Zero sprzętu, bo po co? Żeby leżał latami w garażu? Szkoda kasy na zakup tego sprzętu, szkoda kasy na robienie przeglądów itp. Szkoda kasy na robienie druhom badań, szkoleń, kursów itp. Zdarza się, że na kurs podstawowy przychodzi mężczyzna w wieku 60 lat tylko po to, bo inny kolega przekroczył 65 lat i brakuje im człowieka do minimalnych sześciu po szkoleniach, a młodszych we wsi nie ma, bo wszyscy wyjeżdżają jak tylko skończą szkołę średnią.
Przecież te pieniądze mogą być wykorzystane w innych bardziej mobilnych jednostkach.

Nie wiem jak wygląda to w innych powiatach, ale na moim terenie, gdyby "wygasić" połowę jednostek OSP to tak naprawdę nikt nie odczułby żadnej różnicy.
Ręce, które niosą pomoc, są o wiele więcej warte jak te z różańcem między palcami...

Offline jgk

 • Weteran
 • *
 • Wiadomości: 741
Odp: Konsultacje społeczne w sprawie ustawy OSP
« Odpowiedź #51 dnia: Maj 05, 2021, 16:53:01 »
Rozwiązanie jest banalnie proste kilka kolejnych zadysponowań do zdarzeń do pomocy i bardzo łatwo można zweryfikować możliwości OSP
posiadających owego żuka czy lublina.Trzeba pamiętać że niejednokrotnie potrzebna jest siła robocza a nie sprzęt. Natomiast wyeliminować definitywnie OSP która nie ma żadnego potencjału pomimo że w garażu stoi auto.

Co do sformułowania słowa "strażak" to tak naprawdę członek OSP nim nie jest. Jest druhem, członkiem jednostki ochr.ppoż.itd czy jest ustawa która mówi że członek OSP to strażak . ZOSP w swoim stanowisku sam przyznał że
Cytuj
Od półtora wieku członkowie OSP zwani byli strażakami
być zwanym nie znaczy nim być. Ciężarówki też od dekad nazywane są  TIRAMI tyle że odnosi się to zupełnie czegoś innego.
Co do badań, umundurowania,ubezpieczenia,szkoleń dalej będzie to po stronie gmin.

Cytuj
Nie wiem jak wygląda to w innych powiatach, ale na moim terenie, gdyby "wygasić" połowę jednostek OSP to tak naprawdę nikt nie odczułby żadnej różnicy

Nie tylko u Ciebie.

Offline Karol1965

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 31
Odp: Konsultacje społeczne w sprawie ustawy OSP
« Odpowiedź #52 dnia: Maj 05, 2021, 17:56:30 »
Nasuwa się tylko pytanie co ze sprzętem i samochodami z OSP które nie będą w stanie utworzyć JRG?

Offline jgk

 • Weteran
 • *
 • Wiadomości: 741
Odp: Konsultacje społeczne w sprawie ustawy OSP
« Odpowiedź #53 dnia: Maj 05, 2021, 18:02:59 »
Jest bodaj zapis że sprzęt z OSP gdzie nie będzie JRG OSP przejmuje  gmina.A skoro PSP ma decydować kto jaki sprzęt ma posiadać na podstawie rejonu w jakim działa  to w porozumieniu z gminą obdarują osp w której będzie on wykorzystywany.

Jak dla mnie jeśli OSP zostaną  podzielone na dwie "komórki" działające niezależnie czyli JRG OSP i pozostała część jako stowarzyszenie  czy same stoważyszenia najwięcej stracą struktury ZOSP i nadgorliwcy w samych OSP ponieważ utracą możliwość decydowania na rzecz dostosowania się z czym wielu nie będzie się zgadzać. Dla ratownika który  działa typowo ochotniczo nie będzie miało znaczenia ja będzie.nazywany,kto go  będzie kontrolował jeśli zasady będą z góry znane i uczciwie przestrzegane.Natomiast  ZOSP utraci możliwość samowolnego pozyskiwania czegokolwiek dla JRG PSP niejednokrotnie  niepotrzebnego doposażania OSP  z wiadomych miejsc natomiast nadgorliwcy w OSP zostaną pozbawieni lansu czego to nie zrobili rękoma pozostałych.  Każdy będzie pracował  na swoje nazwisko i każdy będzie musiał zapracować na swój ewentualny dodatek.

« Ostatnia zmiana: Maj 05, 2021, 18:31:15 wysłana przez jgk »

Offline strazak ochotnik

 • Stary Wyga
 • *
 • Wiadomości: 208
Odp: Konsultacje społeczne w sprawie ustawy OSP
« Odpowiedź #54 dnia: Maj 05, 2021, 18:27:00 »
Pozwolę sobie jeszcze odnieść do wczesniejszej wypowiedzi jednego z forumowiczów, ponieważ nie było mnie kilka dni.

A tak przewrotne zapytam w czym funkcjonariusze, czy żołnierze są lepsi od kobiety na kasie w Biedronce?
Za poprzedniego ustroju było lecznictwo resortowe zarezerwowane dla funkcjonariuszy (żołnierzy). Problem był taki, że raczej zlokalizowane były te placówki (zwłaszcza szpitale) w dużych ośrodkach miejskich.[...]
Nie chodzi o to czy ktoś jest lepszy czy gorszy. Chodzi o to, że funkcjonariusz dostaje wypłatę z publicznych pieniędzy. Umundurowanie funkcjonariusza kupowane jest z pieniędzy budżetu państwa. Wszelkie szkolenia również pokrywa budżet państwa, więc dlaczego państwo miałoby nie dbać o takiego funkcjonariusza, skoro państwo inwestuje w takiego funkcjonariusza dużo pieniędzy? Wszak lepiej zapobiegać niż leczyć.
Podam może inny przykład. Korporacja w dużym mieście. Pracownicy za kwotę trochę ponad 100zł miesięcznie mają dostęp do wielu lekarzy specjalistów. Korporacja podpisała jakąś umowę z przechodnią specjalistyczną i pracownicy mają nieograniczony dostęp do lekarzy. Czas oczekiwania na wizytę to maksymalnie miesiąc, ale z reguły do dwóch tygodni od zapisania się jest wizyta. Skoro w prywatnej firmie się da to dlaczego tutaj nie można nad tym pomyśleć?
Co do odległości dużego miasta to na dzień dzisiejszy chyba dla nikogo nie jest problemem jechać do lekarza 100 czy nawet więcej kilometrów.

Primo nie jestem ochotnikiem, nie napisałem o tym z uwagi na skrót myślowy - pracuję w operacyjnej i mam bliskie kontakty z ochotnikami w powiecie.
Secundo wysokość odszkodowania w ramach ubezpieczenia mnie niezbyt interesuje. Na wypadek mojej śmierci ja tej kasy i tak nie zobaczę  :rofl: a i w innych przypadkach nie chodzi mi o kasę. Wolę być zdrowy, mieć rodziców, żonę i dzieci niż brać kasę. Takie mam podejście do życia.
Jeśli uraziłem z tym ochotnikiem to przepraszam.
Tutaj też doprecyzuję. Śmierć to jedno, a wypadek i uszczerbek na zdrowiu czy pokrycie kosztów ewentualnej długotrwałej rehabilitacji to drugie. Nie każdy jest ubezpieczony w swojej codziennej pracy na duże pieniądze, nie każdy ma taką możliwość. Na moim terenie ochotnik łamiący sobie np. nogę podczas zdarzenia otrzyma maksymalnie kilkaset złotych odszkodowania. Jeśli kawaler na utrzymaniu rodziców to pół biedy, a jeśli mąż, ojciec dwójki dzieci będący właścicielem jednoosobowej działalności gospodarczej lub pracujacy na kontrakcie, umowie zlecenie czy inne tego typu wymysły? Jak nie pracujesz to nie zarabiasz na takich umowach, a nie każdego prywatne ubezpieczenie podlega pod działalność OSP. Chodzi o to, że jeśli ochotnik ulegnie wypadkowi w trakcie działań to powinien mieć jakieś godne odszkodowanie, tak aby nie musiał brać kredytów na leczenie i wyżywienie rodziny.Nasuwa się tylko pytanie co ze sprzętem i samochodami z OSP które nie będą w stanie utworzyć JRG?
Nie wiem jaki pomysł ma "góra"", ale jest kilka możliwości. Uważam, że ten sprzęt, który jednostka dostała za pomocą dofinansowań z pieniędzy publicznych powinien trafić do innej jednostki na terenie gminy i tyle. Jeśli jakiś sprzęt jest własnością OSP - stowarzyszenie samo pozyskało ten sprzęt to niech robią co chcą. Mogą sobie trzymać do zabawy, mogą sprzedać i pieniądze ze sprzedaży przeznaczyć na cele statutowe.
« Ostatnia zmiana: Maj 05, 2021, 18:39:26 wysłana przez strazak ochotnik »
Ręce, które niosą pomoc, są o wiele więcej warte jak te z różańcem między palcami...

Offline jgk

 • Weteran
 • *
 • Wiadomości: 741
Odp: Konsultacje społeczne w sprawie ustawy OSP
« Odpowiedź #55 dnia: Maj 05, 2021, 18:38:58 »
co do sprzętu gdzie nie będzie JRG OSP lub OSP zostanie rozwiązana.
Cytuj
Art.31.1.W przypadku likwidacji Stowarzyszenia OSP lub likwidacji JRG OSP, stosuje się  odpowiednio art.38ustawy z  dnia7  kwietnia  1989  r.Prawo  o  stowarzyszeniach(Dz. U. z 2020 r. poz. 2261).2.Majątek,stanowiący wyposażenie przeznaczone na potrzeby prowadzonych działań ratowniczych, przechodzi na własność gminy, a po uzyskaniu opinii właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej,przekazywanyjest jednostce ochrony przeciwpożarowej  zapewniającej  utrzymanie  właściwego  zabezpieczenia  operacyjnego mieszkańcom gminy.

Czyli argumenty typu nasze nie oddamy itd .................

Offline młody13

 • "Wolność nie jest dana raz na zawsze. Trzeba ją stale zdobywać na nowo...” Św. Jan Paweł II
 • Weteran
 • *
 • Wiadomości: 787
Odp: Konsultacje społeczne w sprawie ustawy OSP
« Odpowiedź #56 dnia: Maj 05, 2021, 19:17:06 »
Nie lubię się rozpisywać , ale na grupach strażackich na FB pojawiła się taka informacja ze strony prawnika Pana Dariusza Kały
Cytuj
Projekt ustawy o OSP uchyla art. 14 u.ppoż. który reguluje KSRG. Projekt mówi także o Krajowym Systemie Ratowniczym. Nowe JRG OSP zastąpią dotychczasowe OSP w KSRG, a KSRG zostanie zastąpiony Krajowym Systemem Ratowniczym??? 🚨🚨🚨🚨🚒🚒🚒🔥🔥🔥 Projekt ustawy o OSP uchyla także definicję KSRG. Komendant Bartkowiak w niedawnym wywiadzie dla Infosecurity mówił że projekty o OCK klarują się i: "Proszę bacznie obserwować rozwój wydarzeń w najbliższym czasie. Poczekajmy jeszcze chwilę i wszystko będzie jasne".
  Ciekawa interpretacja . Pozdrawiam 🙂

Offline krzysiek_2k

 • Strażak Sam
 • *
 • Wiadomości: 324
Odp: Konsultacje społeczne w sprawie ustawy OSP
« Odpowiedź #57 dnia: Maj 05, 2021, 19:49:30 »
Rozwiązanie jest banalnie proste kilka kolejnych zadysponowań do zdarzeń do pomocy i bardzo łatwo można zweryfikować możliwości OSP
posiadających owego żuka czy lublina.Trzeba pamiętać że niejednokrotnie potrzebna jest siła robocza a nie sprzęt. Natomiast wyeliminować definitywnie OSP która nie ma żadnego potencjału pomimo że w garażu stoi auto.

Chcę wierzyć że ktoś tworzący tę ustawę jak i te póki co tajemnicze wymagania dla nowych JRG OSP o tym pomyślał. Liczy się też chęć do działania, zaangażowanie ludzi. Tak jak mówisz - są jednostki z ludźmi pełnymi zapału, chcącymi działać (mającymi wyszkolenie) a jednostka dysponuje żukiem czy lublinem. Oni też mogą być przydatni, choćby przy powodziach czy wiatrołomach. Z drugiej strony są jednostki z nowoczesnym sprzętem, którego nawet nie ma komu przepalać, bo ludzie z różnych przyczyn się wykruszyli...

Co do sformułowania słowa "strażak" to tak naprawdę członek OSP nim nie jest. Jest druhem, członkiem jednostki ochr.ppoż.itd czy jest ustawa która mówi że członek OSP to strażak . ZOSP w swoim stanowisku sam przyznał że
Cytuj
Od półtora wieku członkowie OSP zwani byli strażakami
być zwanym nie znaczy nim być. Ciężarówki też od dekad nazywane są  TIRAMI tyle że odnosi się to zupełnie czegoś innego.
Co do badań, umundurowania,ubezpieczenia,szkoleń dalej będzie to po stronie gmin.
"Strażak" to określenie tradycyjne na członka organizacji walczącej przede wszystkim z pożarami. Strażak to nazwa zawodu wykonywanego przez funkcjonariuszy PSP, strażak to funkcja w OSP, strażak to stopień w PSP... Wg regulaminu JOT ustalonego przez ZOSP są ratownicy OSP...


Nie lubię się rozpisywać , ale na grupach strażackich na FB pojawiła się taka informacja ze strony prawnika Pana Dariusza Kały
Cytuj
Projekt ustawy o OSP uchyla art. 14 u.ppoż. który reguluje KSRG. Projekt mówi także o Krajowym Systemie Ratowniczym. Nowe JRG OSP zastąpią dotychczasowe OSP w KSRG, a KSRG zostanie zastąpiony Krajowym Systemem Ratowniczym??? 🚨🚨🚨🚨🚒🚒🚒🔥🔥🔥 Projekt ustawy o OSP uchyla także definicję KSRG. Komendant Bartkowiak w niedawnym wywiadzie dla Infosecurity mówił że projekty o OCK klarują się i: "Proszę bacznie obserwować rozwój wydarzeń w najbliższym czasie. Poczekajmy jeszcze chwilę i wszystko będzie jasne".
  Ciekawa interpretacja . Pozdrawiam 🙂

Tak by to trzeba rozumieć, bo nowa ustawa o OSP uchyla te artykuły ustawy o ochronie przeciwpożarowej, które mówią o Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym, natomiast powołuje się na jeszcze nie istniejącą ustawę o ochronie ludności i stanie klęski żywiołowej, na jej zapisy mówiące o Krajowym Systemie Ratowniczym.

Jakiś czas temu KG PSP pytany o obronę cywilną (jest przecież Szefem OC Kraju) mówił że należy się spodziewać nowych rozwiązań w tym zakresie. Już parę lat temu zalecano, żeby formacje obrony cywilnej tworzyć na bazie istniejących organizacji ratowniczych, w tym OSP. Wygląda na to, że szykują się nam większe zmiany niż tylko ustawa o OSP. Oby z pożytkiem dla nas wszystkich...

Offline Feniks

 • Strażak Sam
 • *
 • Wiadomości: 439
Odp: Konsultacje społeczne w sprawie ustawy OSP
« Odpowiedź #58 dnia: Maj 05, 2021, 20:32:24 »
Czy też dostaliście z PSP pisma o wyrażenie na piśmie swoich uwag co do rzeczonej ustawy? Do nas pismo z PSP dotarło w dniu dzisiejszym. Mamy tydzień czasu na spisanie uwag... Podejrzewam, że to będzie ogólnopolska akcja.

Offline jgk

 • Weteran
 • *
 • Wiadomości: 741
Odp: Konsultacje społeczne w sprawie ustawy OSP
« Odpowiedź #59 dnia: Maj 05, 2021, 20:37:57 »
Cytuj
Czy też dostaliście z PSP pisma o wyrażenie na piśmie swoich uwag co do rzeczonej ustawy? Do nas pismo z PSP dotarło w dniu dzisiejszym. Mamy tydzień czasu na spisanie uwag... Podejrzewam, że to będzie ogólnopolska akcja.

I kto miałby na to pismo odpowiedzieć w czyim imieniu ? Bo jak dla mnie skoro dotyczy to całokształtu działalności OSP czyli wszystkich zrzeszonych osób  a tak jest  to decyzje o ewentualnych uwagach zmianach  powinno  podjąć walne zebranie członków jako władza najwyższa stowarzyszenia.  No chyba nie zarządy które w OSP stanowią ułamek osób zrzeszonych którzy mogą mieć  odmienne zdanie lub jakieś tam osoby ni z gruchy ni pietruchy  maja decydować za wszystkich.
Np będą osoby i to w większości którym nie będzie przeszkadzało że zostaną ratownikami JRG OSP, że takowe JRG powstaną lub  ktoś za nich zdecyduje że nie będą lub będą  tworzyć JRG OSP a tylko zostanie samo stowarzyszenie.
Wiele osób nawet nie zdaje sobie sprawy że maja być wprowadzone jakiekolwiek zmiany i co staną przed faktem dokonanym

Jak dla mnie właściwe działanie to zebranie członków ponieważ dotyczy to ich wszystkich ,dyskusja na temat przedstawionych zmian jakie mają nastąpić następnie spisanie uwag czy własnych pomysłów.

Cytuj
"Strażak" to określenie tradycyjne na członka organizacji walczącej przede wszystkim z pożarami. Strażak to nazwa zawodu wykonywanego przez funkcjonariuszy PSP, strażak to funkcja w OSP, strażak to stopień w PSP... Wg regulaminu JOT ustalonego przez ZOSP są ratownicy OSP...

I teraz ciekawostka jak pojawia się jakakolwiek zmiana nie wprowadzona na pomocą  ustawy to praktycznie każdy w OSP  za przeproszeniem ją "olewa" jak mu nie pasuje. Dlatego nie ma przestrzegania statutu, regulaminów,wytycznych,zasad itd.

Wskazałeś kto zrobił druha z OSP  strażakiem - ZOSP za pomocą regulaminu JOT.
Dawniej straż pożarną nazywano strażą ogniową a osoby tam działające dzieliło się na zasadzie wykonywanych czynności np sikawkowi, topornicy,wężowi itd. Nie było "strażaków" były osoby funkcyjne i władza czyli naczelnik,prezes skład zarządu.


 
« Ostatnia zmiana: Maj 05, 2021, 20:57:48 wysłana przez jgk »