Autor Wątek: Składki związkowe.  (Przeczytany 15849 razy)

Offline Ogn.Fox

  • Weteran
  • *
  • Wiadomości: 913
  • Emeryt
Odp: Składki związkowe.
« Odpowiedź #20 dnia: Listopad 07, 2007, 15:13:38 »
czyli to wygląda miej więcej tak 1% od pensji - 20 % do związku 80% zostaje w kasie na różne wydatki , czy coś pomyliłem..

Ogn.Fox to zależy jaki związek.
Np: ZZS Florian - 0,5 % uposażenia brutto, z czego 20% Zarząd Krajowy a 80% pozostaje w dyspozycji organizacji wojewódzkiej i terenowej.


chodzi mi o solidarność

"Kto zadaje pytania nie może uniknąć odpowiedzi."

Offline slawgot

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 42
Odp: Składki związkowe.
« Odpowiedź #21 dnia: Listopad 07, 2007, 22:35:49 »
"Solidarność" :
 Miesięczna składka członkowska wynosi:
1/ dla osób będących w stosunku pracy – 0,82%:
a/ miesięcznych przychodów, osiąganych u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z uwzględnieniem dodatków płacowych, z wyjątkiem: przychodów zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz różnego rodzaju deputatów, rekompensat, ekwiwalentów, odszkodowań, odpraw, nagród – w tym jubileuszowych – oraz świadczeń finansowanych ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub świadczeń urlopowych wypłacanych w zamian tych świadczeń,
b/ pobieranych zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (chorobowych, wyrównawczych, macierzyńskich, opiekuńczych),
2/ dla osó b uzyskujących dochody z innego tytułu niż stosunek pracy:
- przy miesięcznym dochodzie nieprzekraczającym 1000 zł - 8 zł;
- przy miesięcznym dochodzie przekraczającym 1000 zł - 8 zł plus 1 zł za każde 100 zł dochodu powyżej 1000 zł,
3/ dla emerytów, rencistów oraz osó b przebywających na zasiłkach i świadczeniach przedemerytalnych:
- przy miesięcznych świadczeniach nie przekraczających 500 zł - 2 zł;
- przy świadczeniach powyżej 500 zł – 2 zł plus 0,50 zł za każde 100 zł powyżej 500 zł,
4/ dla bezrobotnych i osób przebywających na urlopach bezpłatnych – w tym wychowawczych – wysokość składki członkowskiej uchwala władza stanowiąca podstawowej jednostki organizacyjnej Związku.

Ustala się nastę pujący podział środków uzyskanych z miesięcznej składki członkowskiej, pobieranej zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 1 i 2:
1/ 60% środków pozostaje do dyspozycji podstawowej jednostki organizacyjnej,
2/ 40% środków - przekazywane jest zarządowi regionu, z czego do dyspozycji zarządu regionu pozostaje 25%, natomiast zarząd regionu przekazuje:
a) 10% Komisji Krajowej, z czego 2% przeznaczane jest na działalność krajowych sekretariatów branżowych i Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów, a 8 % pozostaje do dyspozycji Komisji
Krajowej; na zasadach określonych w umowie zawartej przez Komisję Krajową z radą właściwego sekretariatu. Komisja Krajowa przekazuje dodatkowo sekretariatom branżowym i Krajowemu Sekretariatowi Emerytów i Rencistów środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem przewodniczącego rady tego sekretariatu przez ten sekretariat, uwzględniając maksymalne kwoty wynagrodzeń określone w § 7 ust. 1 niniejszej uchwały,
b) 2,5% na rzecz regionalnego funduszu strajkowego,
c) 2,5% na rzecz Krajowego Funduszu Strajkowego.

Ot i wszystko.
Dane pochodzą z UCHWAŁY NR 5 ws. działalności finansowej Związku NSZZ "Solidarność"
"Nie bójcie się przyjaciół. Przyjaciele mogą was tylko zdradzić. Nie bójcie się wrogów. Wrogowie mogą was tylko zabić. Bójcie się ludzi obojętnych. Oni nie zdradzają ani nie zabijają, ale to za ich milczącą zgodą dzieje się zdrada i zabijanie."