Autor Wątek: Sprzedaż Alkoholu Przez Osp  (Przeczytany 3079 razy)

Offline Straszak

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 117
Sprzedaż Alkoholu Przez Osp
« dnia: Kwiecień 03, 2004, 11:11:59 »
Nauczony własnym doświadczeniem, związanym ze sprzedażą piwa podczas jubileuszu 55-lecia naszej OSP  podaję wyciąg z przepisów  o zwolnieniach z podatku dochodowego i o obowiązku płacenia podatku za sprzedaż artykułów wyszczególnionych w Art. 17 ust.1a

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 54 poz. 654) w Rozdziale 4 o zwolnieniach przedmiotowych

Art. 17 ust 1. Wolne od podatku są:

4d) dochody jednostek organizacyjnych Ochotniczej Straży Pożarnej - w części przeznaczonej na cele statutowe,

13) składki członkowskie członków organizacji politycznych, społecznych i zawodowych - w części nie przeznaczonej na działalność gospodarczą,

ust. 1a. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy:

1) dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego,
1a) dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k -  (dotyczy leasingu)
2) dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

ust. 1b. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków nie stanowiących kosztu uzyskania przychodów.

Jeżeli z początkiem roku złożyliśmy oświadczenie o przeznaczaniu całego dochodu na cele statutowe (zwalniało to OSP z obowiązku comiesięcznego składania deklaracji CIT-2).
Nawet jednorazowa sprzedaż piwa, wina, gorzały i innych artykułów wymienionych w Art. 17 ust.1a  cytowanej powyżej ustawy (np. podczas organizowanej przez OSP zabawy) pociąga za sobą obowiązek złożenia deklaracji CIT-2, za miesiąc w którym sprzedaż prowadziliśmy, do 20 dnia miesiąca następnego, i comiesięcznie również do 20 dnia miesiąca następnego, do końca roku (ostatnia za miesiąc listopad, za grudzień się nie składa).
Trzeba również odprowadzić podatek od dochodu jaki uzyskaliśmy z tej sprzedaży ( w tym roku jest to 19%).
W wielu wypadkach „skórka niewarta jest wyprawki”

Pozdrawiam.