Służba > Forum ochotników

Regulamin a statut OSP

(1/3) > >>

Szymon998bb:
Witam serdecznie strażacką brać.
Jestem członkiem zwyczajnym Ochotniczej Straży Pożarnej. Jak wiadomo mamy rok wyborczy, a w naszej jednostce zbliża się właśnie walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Na dwa tygodnie przed zebraniem zarząd sporządził regulamin wewnętrzny jednostki wg którego osoby zalegające ze składkami członkowskimi za rok 2021 nie mają prawa kandydować w wyborach do zarządu co automatycznie zdyskwalifikowało kilka osób które jeszcze nie zapłaciły składek. Dodam że nie ma absolutnie takiego czy nawet podobnego zapisu w statucie naszej jednostki. Jest wyłącznie mowa o możliwości skreślenia z listy jednak dopiero po roku niepłacenia składek. Podejrzewam że był to ruch mający na celu zwiększenie szans ponownego wyboru starego zarządu z braku nowych kandydatów. Dodam jeszcze że ów nowy regulamin został jedynie wyczytany na zwykłym zebraniu w którym z resztą była jedynie część członków, nigdzie nie go przeczytac, a tym bardziej nikomu nie został nawet przedłożony do podpisu. Moje pytania są następujące:
1: Czy zarząd ma prawo uniemożliwić członkom kandydowanie do nowego zarządu pod pretekstem zalegania ze składkami, mimo iż nie ma takiego zapisu w statucie?
2. Czy jest możliwe utworzenie wewnętrznego regulaminu niezgodnego ze statutem?
3. Czy w ogóle zasadnym jest takowy regulamin, skoro posiadamy statut?

Z góry dziękuję za pomoc

jgk:
Stowarzyszenie funkcjonuje na podstawie statutu , ustawie  o stowarzyszeniach oraz ustawie o ochronie ppoż.
Zapisy zawarte w statucie określa i może zmienić tylko walne zebranie.
Zarząd jak również członkowie maja obowiązek przestrzegać zapisów statutowych.Zarząd ma wykonywać decyzje i uchwały podjęte przez walne zebranie jak również realizować zapisy zawarte w statucie .

Co do pytań ja widzę to tak.

1) Zależy od zapisów jakie macie w statucie

 Jeśli nie minął rok z zaleganiem z składką i ogłoszono nowe wybory  to Zarząd nie może  nikomu zabronić kandydować do władz.            Jeśli minął rok to zarząd"powinien"  taką osobę skreślić z listy członków z racji zalegania z składką  lub przesunąć ją do  członków wspierających którzy opłacają składkę w dowolnej kwocie lub wcale.  Osoby te maja wtedy głos doradczy ale nie mogą  kandydować do władz oraz działać w JOT.

2)NIE. Wszelkie regulaminy zmiany w statucie muszą się odbyć za zgodą walnego zebrania ponieważ  ingeruje to w dotychczas obowiązujące zapisy statutowe.

3)NIE .Regulamin został wprowadzony z złamaniem prawa statutowego.
 
Jak dla mnie  śmiało możesz powiedzieć członkom zarządu że nie powinni w nim zasiadać  skoro go nie przestrzegają.
Ich działanie jak piszesz wygląda na  próbę utrzymania się przy władzy polegające na wyeliminowaniu "konkurencji" tyle że w sposób nie zgodny z zapisami statutowymi.Oczywiście mogą zrobić to zgodnie z statutem i usunąć te osoby  jednak zakładam że zakończy się to kiepsko dla samej OSP z czego zdają sobie sprawę bo oprócz osób które usuną/przesuną zapewne zniknie jeszcze kilka innych i po ptokach. Zostanie tylko zarząd i niedobitki oczywiście to moja teoria.
Wyjściem z sytuacji jest opłacenie składek przez osoby które tego nie zrobiły.Jeśli zarząd się nie zgodzi i dalej będzie chciał blokować te osoby musi je usunąć lub przenieść do wspierających.Pozostaje jeszcze rozstrzygniecie niejasności przez walne zebranie członków stowarzyszenia które jest najwyższą władzą i ostatecznie zdecyduje po czyjej stronie jest wina.

 

kwas:
@jgk trochę namieszałeś ale sens wyszedł taki jaki miał wyjść :).

Co do pytań:
1) zarząd nie ma żadnego prawa ograniczać prawa wyborczego nikomu. I zapewne tak jest w każdym statucie. Brak składki jest przesłanką do skreślenia z listy członków. Jeśli zarząd nie zrobi tego na zebraniu, to taki członek ma pełne prawa wyborcze.
Odnośnie co napisał @jgk. Nie ma czegoś takiego, że zarząd może kogoś przesunąć na członka wspierającego ze względu na niezapłacenie składek. I raczej nikt nie ma takiego zapisu w statucie. Nie płacisz to znikasz całkiem. Nie wyrzucili cię, to masz pełne prawa. Chyba, tak jak w moim statucie, jest zapis o zawieszeniu w prawach członka. Ale ten zapis nie dotyczy składek.
2) Każdy regulamin wewnętrzny musi być zgodny ze statutem. Może regulować wiele spraw, ale zawsze musi być zgodny ze statutem.
3) Zarząd ma możliwość wprowadzenia różnego rodzaju regulaminów, jeśli uzna to za stosowne. Pozwala mu na to zapis w statucie o ile taki się w nim znajduje. Więc, nie można stwierdzić tego kategorycznie, jak zrobił to @jgk, że regulamin został wprowadzony ze złamaniem prawa statutowego. Jeśli statut stanowi, że zarząd ma prawo wprowadzać regulaminy to ma prawo. Jeśli nie ma takiego zapisu to nie ma prawa wprowadzania żadnego regulaminu, nawet regulaminu JOT (pomijam zasadność powoływania JOT, aby się zaraz nie odezwały głosy w tym zakresie). Regulamin ma ułatwiać życie, uszczegóławiając czasami zapisy statutu. Jednak każdy regulamin ma być wprowadzony na podstawie statutu i jego zapisy nie mogą zmieniać zapisów statutu. A w omawianym przypadku tak się dzieje.

Szymon998bb:
W statucie nie ma nic odnośnie prawa do tworzenia regulaminów. Tak jak wspomniał kolega wyżej jest to typowa próba wyeliminowania konkurencji i my o tym doskonale wiemy ponieważ mamy typowy marionetkowy zarząd w którym całkowitą władzę ma wyłącznie prezes. A w tym roku część osób postanowiła to zmienić bo chcą coś w końcu robić no i zaczęła się jazda 🙄

jgk:
Nie wiem jakie zapisy ma kolega w statucie ale być może powielono zapisy z statutu wzorcowego gdzie np. jest zapis że członkostwo ustaje z powodu
--- Cytuj ---b)   nie usprawiedliwionego zalegania przez członka   z opłatą składek za okres przekraczający 12 miesięcy, mimo pisemnego upomnienia[/quote

Wtedy żadne regulaminy próby blokowania nie mają racji bytu jeśli nie było pisma.Natomiast jeśli nie ma zapisu o wysyłaniu pisemnego upomnienia to członkostwo traci się automatycznie jeśli okres zalegania jest większy niż dopuszcza to statut.Jak widać jest też furtka polegająca na możliwości usprawiedliwienia się.
Aby wydać ostateczny werdykt trzeba by poznać treść statutu.   
--- Koniec cytatu ---

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej