strazak.pl Ratowniczy Bank Wiedzy

Służba => Forum ochotników => Wątek zaczęty przez: wolny w Luty 15, 2006, 09:47:10

Tytuł: Statut Osp
Wiadomość wysłana przez: wolny w Luty 15, 2006, 09:47:10
czy zmiana statutu na walnym obowiązuje natychmiast czy dopiero po zarejestrowaniu wsądzie.chodzi o wybór prezesa przez ogół a nie jak dotychczas przez wybrany zarząd.PILNE.
Tytuł: Statut Osp
Wiadomość wysłana przez: SenseY w Luty 15, 2006, 10:28:26
Od razu. Statut umożliwia to tylko Walnemu Zgromadzeniu.
Analogicznie jest z nowym Zarządem OSP, przejmuje on władzę od razu a nie dopiero po zgłoszeniu ich do KRS.
KRS opiniuje statut pod względem prawnym, i może nie uznać statutu jeżeli statut ten jest sprzeczny z obowiązującym prawem, wtedy albo uchwała zmianiejąca statut jest nieważna, albo jednostka OSP zwołuje kolejne nadzwyczajne walne aby tylko dostosować statut do wymogań KRS.
Wniosek: najlepiej projekt zmian lub projekt statutu przedstawić jakiemuś prawnikowi lub poprosić w KRS-ie żeby sprawdzili i ewentualnie nanieśli poprawki. Wtedy nie trzeba będzie drugiego zebrania robić. A więc jak sam widzisz zmiana statutu nie jest taka prosta.
Tytuł: Statut Osp
Wiadomość wysłana przez: hunter w Luty 15, 2006, 11:00:00
Ja także zmieniałem statut OSP. Konsultowałem się w tej sprawie z prawnikiem. Powiedział mi, że nowy statut obowiązuje dopiero od chwili rejestracji go w KRS-ie. Bezpiecznie jest w uchwale walnego zebrania zapisac, iż "uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania statutu w KRS". Co do wyborów, to odbyły się wg starego statutu mimo iż zebranie rozpoczęliśmy od przyjęcia nowego:) co prawnik to inna interpretacja:)
Tytuł: Statut Osp
Wiadomość wysłana przez: hunter w Luty 15, 2006, 22:52:06
bylem dzisiaj na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w pewnym stowarzyszeniu, którego jestem członkiem. także zmienialismy statut. Wybory natomiast odbywały sie wg starego statutu!! nowe nabierze mocy prawnej dopiero po rejestracji w KRS-ie. także, i Wy musicie przeprowadzić wybory wg starego statutu bo nowy nie bedzie miał mocy prawnej
Tytuł: Statut Osp
Wiadomość wysłana przez: strazakg w Luty 15, 2006, 23:51:24
Jak już jest temat statutu to ja zapytam. Jak powinno wyglądać zgłoszenie w sądzie zmian składu zarządu jednostki? Chodzi mi o formę tej czynności.
Tytuł: Statut Osp
Wiadomość wysłana przez: hunter w Luty 16, 2006, 07:37:59
wypelniasz druki KRS-z20 oraz KRS-ZK gdybys mial pytania jak to zrobic, chetnie pomoge:)
Tytuł: Statut Osp
Wiadomość wysłana przez: strazakg w Luty 16, 2006, 19:17:26
Dzięki hunter. Wszystko już jasne.
Pozdrawiam.
Tytuł: Odp: Statut Osp
Wiadomość wysłana przez: ttomipsp w Luty 27, 2006, 14:53:47
Własnie zostałem Naczelnikiem i myslimy o zmianie statutu ale pewnie trzeba czekać rok do następnego walnego bo szkoda zwoływać znów walne zebranie.Aha i jeszcze pytanie gdzie znaleźć najbardziej poprawny i aktualny wzór statutu??
Tytuł: Odp: Statut Osp
Wiadomość wysłana przez: hunter w Luty 27, 2006, 16:19:01
wersje statutu zawierajaca elementy niezbędne w przypadku ubiegania sie o status organizacji pożytku publicznego znajdziesz na stronie ZG ZOSP RP. warto jednak odrobine zmodyfikować ten statut do własnych potrzeb jednostki. To jest tylko statut wzorcowy, który można (ale nie trzeba) modyfikowac.
Tytuł: Odp: Statut Osp
Wiadomość wysłana przez: krzysiek_2k w Czerwiec 29, 2012, 10:16:46
Pytania pośrednio dotyczą samego statutu, więc jeśli władza uzna że to nie miejsce na nie to proszę o przesunięcie.

1. Czy aby uchwała zarządu OSP była ważna wymagane jest kworum? Statut mówi, że uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów, nie wspomina o ilości obecnych.

2. Czy na czas dłuższej nieobecności sekretarza OSP można powołać w jego miejsce innego druha bez zwoływania Walnego Zebrania? Czy wtedy ten druh jest formalnie członkiem zarządu OSP?
Tytuł: Odp: Statut Osp
Wiadomość wysłana przez: Radhezz w Czerwiec 30, 2012, 15:52:46
2. Czy na czas dłuższej nieobecności sekretarza OSP można powołać w jego miejsce innego druha bez zwoływania Walnego Zebrania? Czy wtedy ten druh jest formalnie członkiem zarządu OSP?
Jeśli chodzi o samo pełnienie obowiązków, to w niektórych przypadkach jest możliwe ustanowienie kogoś P.O. członka zarządu, ale jest to nieformalne z grubsza, i taka osoba w zasadzie nawet nie ma prawa głosu na zebraniach zarządu - wiem, bo sam byłem P.O.

W wypadku funkcji które muszą być sformalizowane z tych czy innych względów najprościej by było uzupełnić "etat" spośród ludzi będących w zarządzie "bez etatu". Co prawda istnieje możliwość wymiany ludzi w zarządzie, jednak zmianie nie może ulec więcej jak 1/3 składu zarządu w ciągu kadencji (ale uwaga- to jest zapisane w statucie i może się różnić). I teraz "pytanie do prawnika": czy przyjęcie nowego członka do zarządu łączy się koniecznie z usunięciem kogoś innego, czy też nie? Zeszłą kadencję mój zarząd zakończył w niepełnym składzie, więc skoro w tą stronę można, to w drugą pewnie też.

Dodatkowo przekazanie tych najwyższych/najważniejszych funkcji w zarządzie (wypisanych do KRS) też wypadałoby zgłosić do KRS.
Tytuł: Odp: Statut Osp
Wiadomość wysłana przez: kamil237 w Czerwiec 30, 2012, 16:18:51
Dodatkowo przekazanie tych najwyższych/najważniejszych funkcji w zarządzie (wypisanych do KRS) też wypadałoby zgłosić do KRS.

Trochę odbiegnę od tematu...
To do KRS podajecie tylko część składu zarządu?
U mnie od zawsze podajemy całość składu.
I wydaje mi się, że tak należy robić.
Tytuł: Odp: Statut Osp
Wiadomość wysłana przez: Radhezz w Czerwiec 30, 2012, 19:25:15
Dodatkowo przekazanie tych najwyższych/najważniejszych funkcji w zarządzie (wypisanych do KRS) też wypadałoby zgłosić do KRS.

Trochę odbiegnę od tematu...
To do KRS podajecie tylko część składu zarządu?
U mnie od zawsze podajemy całość składu.
I wydaje mi się, że tak należy robić.
Nie chodzi tyle o skład, co o funkcje - nie wszyscy członkowie zarządu mogą reprezentować jednostkę np. przy podpisywaniu umów/dokumentów, głównie finansowych, ale nie tylko. Czyli prezes, wiceprezesi, skarbnik, no i chyba sekretarz. Cała reszta jest zgłaszana "bo jest", ale ich obecność i funkcja są bez większego znaczenia
Tytuł: Odp: Statut Osp
Wiadomość wysłana przez: gucio w Listopad 19, 2015, 23:21:31
Zbliża się czas kampanii sprawozdawczo-wyborczej jak i możliwość zmiany statutu. Zerknijcie proszę na mój pomysł odnośnie zmiany kilku paragrafów - co o tym sądzicie???

Propozycja zmiany statutu:

1). Paragraf 4 przed zmianą  -->
 Terenem działania OSP jest miejscowość ( zakład pracy ) będąca jej siedzibą, oraz miejscowości położone  w rejonie pomocy wzajemnej.
Paragraf 4  po zmianie -->
 Terenem działania OSP jest terytorium Polski.
------------------------------------------------------------------------------
            2). Paragraf 13 przed zmianą -->

Członkowie OSP dzielą się na :
1.   Członków czynnych,
2.   Członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
3.   Wspierających,
4.   Honorowych
                  Paragraf 13 po zmianie -->
Członkowie OSP dzielą się na :
1. Członków czynnych,
2.Członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
3. Członków wspierających,
4. Członków honorowych,
5. Członków w stanie spoczynku.3). Paragraf 16 przed zmianą -->
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współpracująca w rozwoju OSP, wspomagająca finansowo bądź w innej formie jej działalności. Członek wspierający - osoba fizyczna, a w przypadku osoby prawnej jej przedstawiciel ma prawo:
1.Uczestniczyć w walnym zebraniu członków OSP i być wybierany do władz OSP.                                                                       2.Korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.

Paragraf 16 po zmianie -->
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współpracująca w rozwoju OSP, wspomagająca finansowo bądź w innej formie jej działalności. Członek wspierający - osoba fizyczna, a w przypadku osoby prawnej jej przedstawiciel ma prawo:
1.Uczestniczyć w walnym zebraniu członków OSP i być wybierany do władz OSP.                                                                       2.Korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP po wcześniejszym uzyskaniu zgody Zarządu OSP.
3. Członek wspierający ma obowiązek złożyć deklarację współpracy z OSP, w której zadeklaruje formę swojej pomocy.
4. Członkostwo ustaje, jeśli członek wspierający zalega w zadeklarowanej formie pomocy za okres 1 rok.
5. Wykluczenie następuje na podstawie uchwały Zarządu OSP. Od uchwały przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania z tym tylko, że do czasu rozpatrzenia wniosku członkowi wspierającemu nie przysługują prawa wyżej wymienione.

4). Paragraf 17 przed zmianą -->
Członkiem honorowym może zostać członek OSP szczególnie zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.


Paragraf 17 po zmianie -->
1. Członkiem honorowym może zostać członek OSP szczególnie zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.
2. Członek w stanie spoczynku to:
a) osoba, która  nie uczestniczy aktywnie w wykonywaniu postanowień niniejszego statutu;
b) osoba, która nie opłaca składek członkowskich;
c) osoba, która nie może wybierać i być wybierana do władz OSP;
d) osoba, która może uczestniczyć w walnych zebraniach oraz innych zebraniach organizowanych przez OSP bez prawa głosu;
e) osoba, która nie może wysuwać postulatów i wniosków wobec władz OSP;
f) osoba, która nie może korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP oraz z innych przywilejów przypisanych dla członków czynnych;
g) osoba, która może używać munduru i odznak tylko za pisemną zgodą Zarządu OSP

5). Paragraf 36 przed zmianą -->
Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika straży, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, a także może wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika straży. Naczelnik straży sprawuje funkcję wiceprezesa.
Paragraf 36 po zmianie -->
Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Vice-Prezesa-Naczelnika, Viceprezesa, Sekretarza, Skarbnika, a także może wybrać Gospodarza, Kronikarza, zastępcę naczelnika straży lub członka Zarządu.

6). Paragraf 37 przed zmianą -->
Do zadań zarządu należy:

1) Reprezentowanie interesów OSP,
2) Realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania,
3) Zwoływanie walnego zebrania,
4) Niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o zmianie statutu,                                                   5) Informowanie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o swoim składzie, o miejscu zamieszkania członków, a także o adresie siedziby OSP najpóźniej w ciągu miesiąca od momentu wyboru lub wprowadzenia zmian. 
6) Udzielanie wyjaśnień organowi nadzorującemu oraz udostępnianie do przejrzenia w lokalu OSP dokumentów związanych z jej działalnością.
7) Opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonania walnemu zebraniu.
8) Zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych.
9) Przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP.
10) Przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak.
11) Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno-oświatowych i sportowych.
12) Dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań.
13) Rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP.
14) Wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu, a nie przypisanych kompetencjom walnego zebrania.
Paragraf 37 po zmianie -->
Do zadań zarządu należy:

1) Reprezentowanie interesów OSP,
2) Realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania,
3) Zwoływanie walnego zebrania,
4) Niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o zmianie statutu,                                                   5) Informowanie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o swoim składzie, o miejscu zamieszkania członków, a także o adresie siedziby OSP najpóźniej w ciągu miesiąca od momentu wyboru lub wprowadzenia zmian. 
6) Udzielanie wyjaśnień organowi nadzorującemu oraz udostępnianie do przejrzenia w lokalu OSP dokumentów związanych z jej działalnością.
7) Opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonania walnemu zebraniu.
8) Zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych.
9) Przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP.
10) Przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak.
11) Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno-oświatowych i sportowych.
12) Dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań.
13) Rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP.
14) Wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu, a nie przypisanych kompetencjom walnego zebrania.
15) Zarząd, który zostanie wybrany podczas wyborów w trakcie walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego lub nadzwyczajnego musi do trzech tygodni opracować i zatwierdzić uchwałą "Plan pracy i obowiązki Zarządu".

7). Paragraf 38 przed zmianą -->

Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem prac zarządu.

Paragraf 38 po zmianie -->

Prezes Zarządu ( a w przypadku kiedy z różnych względów nie może tego uczynić - czyni to jednoosobowo Viceprezes, Naczelnik,  Sekretarz lub Skarbnik) reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem prac zarządu.

8). Paragraf 39 przed zmianą -->
Posiedzenia zarządu odbywają się według potrzeb, co najmniej jednak raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa. Na posiedzenia zarządu należy zapraszać przewodniczącego komisji rewizyjnej OSP.
Paragraf 39 po zmianie -->
Posiedzenia zarządu odbywają się według potrzeb, co najmniej jednak raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa lub innych członków Zarządu. Na posiedzenia zarządu należy zapraszać przewodniczącego komisji rewizyjnej OSP.

9). Paragraf 41 przed zmianą -->

Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisuje w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik.

Paragraf 41 po zmianie

Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisuje w imieniu OSP prezes i skarbnik lub wiceprezes i skarbnik.

10). Paragraf 45 przed zmianą -->
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:
1) Przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich.
2) Składanie na walnym zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP.
3) Przedstawianie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności.
4) Wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.


Paragraf 45 po zmianie -->

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:
1) Przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich.
2) Składanie na walnym zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP.
3) Przedstawianie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności.
4) Wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.
5) uchwalenie regulaminu prac KR w terminie do 14 dni od zebrania sprawozdawczego lub sprawozdawczo- wyborczego.
Tytuł: Odp: Statut Osp
Wiadomość wysłana przez: PCT w Listopad 20, 2015, 02:44:28

                  Paragraf 13 po zmianie -->
Członkowie OSP dzielą się na :
1. Członków czynnych,
2.Członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
3. Członków wspierających,
4. Członków honorowych,
5. Członków w stanie spoczynku.

Moim zdaniem ciekawy pomysł na rozwiązanie kwestii nieaktywnych strażaków. Tylko wydaje mi się że określenie "w stanie spoczynku" nie do końca odzwierciedla tego typu członka. Przemyślcie czy nie byłoby lepszym określenie np. członek bierny.

Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Vice-Prezesa-Naczelnika, Viceprezesa, Sekretarza, Skarbnika, a także może wybrać Gospodarza, Kronikarza, zastępcę naczelnika straży lub członka Zarządu.
Zastanawiam się jaki jest sens powoływania osobnej funkcji Viceprezesa. Jaki miałby mieć zakres obowiązków oprócz reprezentacyjnych? Jeśli bez szerzej określonego zakresu to wydaje mi się, że warto pomyśleć nad zapisem w statucie umożliwiającym łączenie tej funkcji z inną np z funkcją sekretarza.

I mam tylko taką sugestię edytorską, by zdecydować się na jedno określenie z-cy prezesa. Jeśli przedstawiłeś kolego gotowe zmiany to pojawiają się w niej określenia vice- i wiceprezesa, które warto ujednolicić :)
Tytuł: Odp: Statut Osp
Wiadomość wysłana przez: piotr998 w Listopad 20, 2015, 11:42:03
Proponowany zapis paragrafu 38 nie do przyjęcia (składnia i stylistyka).
Może coś sobie dopasujesz z tekstu, który wysyłam Ci na pocztę prywatną.
Tytuł: Odp: Statut Osp
Wiadomość wysłana przez: grzela w Listopad 20, 2015, 20:28:58
Cytuj
Propozycja zmiany statutu:

1). Paragraf 4 przed zmianą  -->
 Terenem działania OSP jest miejscowość ( zakład pracy ) będąca jej siedzibą, oraz miejscowości położone  w rejonie pomocy wzajemnej.
Paragraf 4  po zmianie -->
Terenem działania OSP jest terytorium Polski.

Ten zapis nie jest zgodny z rozporządzeniem MSWiA w sprawie terenu działania JOP ..................
Nikt was nie zadysponuje poza teren Waszej gminy (chyba, że jednostka jest w KSRG). Mam tu na myśli pokrycie kosztów uczestnictwa Waszej jednostki w działaniach ratowniczych poza terenem własnego działania.
Tytuł: Odp: Statut Osp
Wiadomość wysłana przez: gucio w Listopad 20, 2015, 22:49:43
Grzela - jednostka jest w KSRG :straz:
Tytuł: Odp: Statut Osp
Wiadomość wysłana przez: Suavekk998 w Listopad 21, 2015, 16:16:40
- Na temat członka honorowego brakuje mi jeszcze zapisu, by taką osobą był członek zasłużony dla ochrony p/pożarowej ale i dla danej jednostki OSP.

- Terenem działania OSP jest jej własny teren chroniony, terytorium Polski to zbyt duże uogólnienie pomijając wspomniane przez kolegę Grzela rozporządzenie

- Zamiast tworzyc nowy podział członków OSP, pochylając się nad nie działającymi druhami może poprostu lepiej byłoby by ich demokratycznie usunąc ? ( bo niby co oznacza nieaktywny członek OSP ?  wg mnie rozwiązaniem problemu z takimi delikwentami byłoby skreślenie z listy członków OSP, bo po co "utrzymywac" figurantów? )

- Co do funkcji viceprezesa- jeżeli byłby konkretny podział ról , uważam za pomysł który może się sprawdzic. U mnie w gminie jest jednostka, która posiada w swym zarządzie dwóch viceprezesów ( pomijając naczelnika-viceprezesa ) ale podział roboty jest jasny. Jeden jest od ustalania ludzi do sztandarów, drugi jest , powiedzmy, do pomocy przy prowadzeniu jednostki prezesowi

- Plan pracy i obowiązki zarządu- jak dla mnie bardzo dobry pomysł na oficjalne przedstawienie druhom "swoich wizji" :rofl: prowadzenia jednostki
Tytuł: Odp: Statut Osp
Wiadomość wysłana przez: grzela w Listopad 21, 2015, 18:37:38
Grzela - jednostka jest w KSRG :straz:

- Terenem działania OSP jest jej własny teren chroniony, terytorium Polski to zbyt duże uogólnienie pomijając wspomniane przez kolegę Grzela rozporządzenie

No to życzę powodzenia u Komendanta w sprawie podpisania uzgodnień  w sprawie zmian w statucie. :klol:

Cytuj
Art. 19. Ustawy o ochronie p. pożarowej
3. Wszelkie sprawy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, określone w statucie ochotniczej straży pożarnej i ich związku, wymagają uzgodnienia z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej właściwym ze względu na teren działania lub Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej w przypadku związku ochotniczych straży pożarnych działającego na terenie całego kraju.    

Bez tego papierka statut Waszej OSP nie powinien być zarejestrowany w KRS.
Tytuł: Odp: Statut Osp
Wiadomość wysłana przez: PCT w Listopad 21, 2015, 18:44:42
- Na temat członka honorowego brakuje mi jeszcze zapisu, by taką osobą był członek zasłużony dla ochrony p/pożarowej ale i dla danej jednostki OSP.

Moim zdaniem zapis odnośnie własnej jednostki nie jest wskazany. Są różne sytuacje życiowe, które mogą aktywnych członków honorowych jednostki X zmuszać do zmiany miejsca zamieszkania gdzie działa Jednostka Z. Jeżeli  taki druh miałby chęć zawiązać aktywną współpracę z Jednostką Z to cytowana propozycja byłby przeszkodą do honorowania tego człowieka. Pamiętajmy, że to czy byłby honorowym członkiem i tak będzie zależało od zdania Walnego Zgromadzenia.
Tytuł: Odp: Statut Osp
Wiadomość wysłana przez: ester112 w Grudzień 03, 2015, 22:16:21
Proponowany zapis paragrafu 38 nie do przyjęcia (składnia i stylistyka).
Może coś sobie dopasujesz z tekstu, który wysyłam Ci na pocztę prywatną.

Witam! Mógłbyś i mi podrzucić na PW to co napisałeś odnośnie zmiany tego punktu w statucie tak aby to przeszło. Planuje zrobić podobną zmiane w statucie i nie wiem jak to odpowiednio ująć  :gwiazdki:
Tytuł: Odp: Statut Osp
Wiadomość wysłana przez: piotr998 w Grudzień 04, 2015, 08:18:18
Wysyłam na PW
Tytuł: Odp: Statut Osp
Wiadomość wysłana przez: Rafal4228 w Grudzień 04, 2015, 20:00:57
Witam mam pytanie czy Naczelnik i Skarbnik mogą być wybrani do zarządu skoro są małżeństwem ?
czy jest mowa o tym w statucie ? Proszę o odp pilne
Tytuł: Odp: Statut Osp
Wiadomość wysłana przez: Lełon w Grudzień 04, 2015, 20:15:16
Małużeństwo nie istnieje  :gwiazdki: , jeżeli w waszym statucie niema wzmianki o stopniu pokrewieństwa czyt. małżeństwie w wyborze członków zarządu to jak najbardziej mogą kandydować i być może zostaną wybrani przez walne zebranie
Tytuł: Odp: Statut Osp
Wiadomość wysłana przez: Rafal4228 w Grudzień 04, 2015, 20:36:35
no dobra ale oni mogą robić co chcą bo jak mają prezesa też w domu to wszystko będzie przechodziło pod stołem i nikt nic nie będzie wiedział
Tytuł: Odp: Statut Osp
Wiadomość wysłana przez: Lełon w Grudzień 04, 2015, 21:15:39
A co, sami siebie wybierają ?? Ty i inni strażacy wybieracie ludzi do zarządu, jeżeli masz wątpliwości pogadaj z kolegami. Przecież nikt was nie zmusza do głosowania na nich. Jest jeszcze komisja rewizyjna.
Tytuł: Odp: Statut Osp
Wiadomość wysłana przez: junior w Grudzień 07, 2015, 17:20:03
Koligacje rodzinne nie powinny zachodzić pomiędzy zarządem a komisją rewizyjną. Stosowana wzmianka jest nawet w statucie wzorcowym.
Tytuł: Odp: Statut Osp
Wiadomość wysłana przez: laciok w Styczeń 07, 2016, 12:54:03
Witam czas zmian zbliża się wielkimi krokami, co za tym idzie czas zmodernizować obecny statut, o ile z wszystkim jakoś sobie radzimy to z punktem odnośnie zarządu pojawia się pytanie. Mianowicie czy Naczelnik musi pełnić rolę V-ce Prezesa czy można powołać osobno taką osobę, a wspomniana funkcja naczelnika skupi się tylko i wyłącznie na działalności operacyjnej. Ogólnie chcemy aby był zapis, iż naczelnik jest tylko naczelnikiem w momencie powołania osoby na stanowisko V-ce Prezesa natomiast jeżeli nie będzie takiej osoby powołanej to Naczelnik staje się tak jak we wzorcowym statucie V-ce Prezesem/Naczelnikiem.
Pozdrawiam.
Tytuł: Odp: Statut Osp
Wiadomość wysłana przez: gucio w Luty 04, 2020, 18:11:14
Czy można połączyć funkcję Sekretarz -Skarbnik? Chcemy zmienić ten paragraf (brzmienie)w statucie - co o tym sądzicie?
Tytuł: Odp: Statut Osp
Wiadomość wysłana przez: jgk w Luty 04, 2020, 19:25:32
Cytuj
Wymienionych jest pięć niezbędnych funkcji w zarządzie: prezes, naczelnik straży, jeden lub dwóch wiceprezesów, sekretarz i skarbnik. Naczelnik sprawuje jednocześnie funkcję wiceprezesa (zazwyczaj przyjmuje się, że pierwszego, najważniejszego). Oprócz wymienionych, można – według statutu wzorcowego – utworzyć w zarządzie także funkcje gospodarza, kronikarza i zastępcy naczelnika straży. Trzeba tylko na walnym zebraniu zapewnić dla nich w składzie zarządu odpowiednią liczbę miejsc. Tak więc statut określa, że minimalny skład zarządu to pięć osób. Maksymalny opisany – 9 osób.
Cytuj
Zazwyczaj wybiera się nieparzystą liczbę członków zarządu. Pozwala to w przyszłości uniknąć pata w sytuacji, gdy w jakimś głosowaniu byłaby równa liczba głosów na „tak” i na „nie”.
Zatem wynika że naczelnik jest jednocześnie wiceprezesem, natomiast funkcji skarbnika i sekretarza nie można połączyć. Ale tak mówi statut wzorcowy.
Reasumując ponieważ Polska to dziwny kraj gdzie każdy sobie rzepkę skrobie i ma gdzieś przepisy wytyczne bo tak nam pasuje i już, to nic nie stoi na przeszkodzie abyście dostosowali statut tak jak Wam pasuje.
Ryzyko jakie poniesiecie to takie że nie zaakceptują Wam waszych zmian i będziecie musieli  ponownie zwoływać walne zebranie aby dokonać właściwych zapisów wielokrotnie wedle niepisanych prawideł o ile ktoś dopatrzy się nieprawidłowości.
Tytuł: Odp: Statut Osp
Wiadomość wysłana przez: gucio w Luty 04, 2020, 19:39:14
Dlaczego nie można? Mógłbyś to umotywować?
Tytuł: Odp: Statut Osp
Wiadomość wysłana przez: jgk w Luty 04, 2020, 20:00:26
Ja nie napisałem że nie można, przytoczyłem w pierwszej części jak postrzega to ZOSP a w drugiej napisałem że owe zapisy opierają się na statucie wzorcowym który można zmieniać.Teraz należy zadać sobie pytanie na ile można go zmienić aby nie było problemu.Z teoretycznego punku widzenia powinniśmy mieć możliwość robienia z nim co nam się podoba jednak w praktyce może okazać się to niewykonalne.
Ktoś stworzył funkcje i doprecyzował jakie zadania spoczywają na tej osobie i to ona odpowiada za ich realizację.Tak w przypadku skarbnika rozliczenia finansowe  i sekretarza wszelkiego rodzaju papierologia dotycząca stowarzyszenia.W przypadku dowolnej samowoli mogłoby się okazać że nikt za nic nie odpowiada a osoby przerzucają się odpowiedzialnością.
Stowarzyszenie aby funkcjonować potrzebuje zarządu w składzie o jakim pisałem.
Jednakże aby stowarzyszenie mogło nazywać się OSP powinno posiadać JOT.
Tyle że ktoś tym JOT-em musi kierować dowodzić, być na samej górze biorąc odpowiedzialność za jej funkcjonowanie. Zatem wprowadzono tam funkcję naczelnika,tyle że  ta funkcja nie ma nic do zarządu bo stworzono ją tylko na potrzeby JOT.
A ponieważ ktoś stwierdził że owym naczelnikiem powinna być osoba  będąca w składzie zarządu to przyjęto że będzie  nim 1-wszy wiceprezes przez co na dzień dzisiejszy mamy funkcję wice prezesa- naczelnika lub na odwrót jak kto woli.
Gdyby tak nie było to osoba będąca tylko naczelnikiem nie mogła by kierować stowarzyszeniem z resztą osób będących w zarządzie, bo funkcja naczelnika dotyczy tylko JOT i nie ma nic wspólnego z funkcją w zarządzie.
Tytuł: Odp: Statut Osp
Wiadomość wysłana przez: gucio w Luty 04, 2020, 23:10:34
Paragraf 36 po zmianie wyglądałby tak: "Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa-Naczelnika, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika, a także może wybrać Gospodarza, Kronikarza, Zastępcę Naczelnika Straży lub członka/ów Zarządu. Dopuszcza się łączenie funkcji Sekretarza-Skarbnika (gdzie funkcja Skarbnika jest funkcją nadrzędną) oraz Gospodarza-Kronikarza ( gdzie funkcja Gospodarza jest funkcją nadrzędną)
Tytuł: Odp: Statut Osp
Wiadomość wysłana przez: krzysiek_2k w Luty 05, 2020, 10:22:58
Zgadzam się z @jgk co do "dowolności" w ustalaniu funkcji w zarządzie. Jesteśmy stowarzyszeniami, musimy się trzymać ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19890200104/U/D19890104Lj.pdf (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19890200104/U/D19890104Lj.pdf)
jednakże przepis ten nie mówi nic o konkretnych funkcjach, mówi jedynie w art. 10, że to statut określa władze stowarzyszenia oraz ich kompetencje.
Co do szczegółowych obowiązków członków zarządu myślę że można zrobić wewnętrzny regulamin określający obowiązki poszczególnych funkcyjnych - no bo o ile statut wzorcowy określa ogólne zadania zarządu oraz zadania prezesa i naczelnika, to tak właściwie nie wiadomo co ma robić skarbnik, sekretarz czy inni funkcyjni. Regulamin taki ustala sobie zarząd, dopasowując też trochę obowiązki do osób.
Inna sprawa że sekretarz i skarbnik są zazwyczaj dość obciążeni robotą - pytanie czy jedna osoba ogarnie to i to.
Tytuł: Odp: Statut Osp
Wiadomość wysłana przez: rafal.bula w Luty 05, 2020, 15:17:50
Cytuj
Inna sprawa że sekretarz i skarbnik są zazwyczaj dość obciążeni robotą - pytanie czy jedna osoba ogarnie to i to.
Funkcjonujemy już parę lat bez funkcji sekretarza. Jaką robotą miałby on być obciążony? Ewidencją osobową i tak musi zarządzać naczelnik, pisma na zewnątrz też podpisuje prezes lub naczelnik. Czy trzeba specjalnej osoby, której te pisma mają dyktować? To już lepiej samemu napisać.
Z obciążeniem skarbnika też bym nie przesadzał. Wpisanie kilkunastu faktur rocznie w książkę skarbnika, zlecenie przelewów a na koniec zrobienie sprawozdania nie wymaga nie wiadomo ile czasu.
Tytuł: Odp: Statut Osp
Wiadomość wysłana przez: gucio w Luty 05, 2020, 16:09:41
Rafal.bula - ja właśnie tak mam --> 4 lata jestem sekretarzem i skarbnikiem jednocześnie (choć oficjalnie jest moja żona - ale pomagam Jej, bo obowiązki domowe i dzieci zabierają mnóstwo czasu) i naprawdę nie widzę nawału pracy dla tych dwóch funkcji :straz:
Tytuł: Odp: Statut Osp
Wiadomość wysłana przez: krzysiek_2k w Luty 06, 2020, 14:58:12
Czy trzeba specjalnej osoby, której te pisma mają dyktować? To już lepiej samemu napisać.
Z obciążeniem skarbnika też bym nie przesadzał. Wpisanie kilkunastu faktur rocznie w książkę skarbnika, zlecenie przelewów a na koniec zrobienie sprawozdania nie wymaga nie wiadomo ile czasu.
No to fajnie macie. Zazdroszczę. Mówię szczerze, bez złośliwości.
Może ja mam jakiś skrzywiony wizerunek, bo sam jestem sekretarzem, natomiast wszystkie pisma przechodzą przez moje ręce - w sensie ja piszę, prezes podpisuje. Pisma wychodzące, rozliczenia dotacji, wnioski o dotacje itd, do tego dokumentacja z zebrań zarządu, zbiera się tego trochę.
Tytuł: Odp: Statut Osp
Wiadomość wysłana przez: rafal.bula w Luty 08, 2020, 11:05:38
Czy trzeba specjalnej osoby, której te pisma mają dyktować? To już lepiej samemu napisać.
Z obciążeniem skarbnika też bym nie przesadzał. Wpisanie kilkunastu faktur rocznie w książkę skarbnika, zlecenie przelewów a na koniec zrobienie sprawozdania nie wymaga nie wiadomo ile czasu.
No to fajnie macie. Zazdroszczę. Mówię szczerze, bez złośliwości.
Może ja mam jakiś skrzywiony wizerunek, bo sam jestem sekretarzem, natomiast wszystkie pisma przechodzą przez moje ręce - w sensie ja piszę, prezes podpisuje. Pisma wychodzące, rozliczenia dotacji, wnioski o dotacje itd, do tego dokumentacja z zebrań zarządu, zbiera się tego trochę.
Widocznie jesteś po prostu najbardziej ogarniętą osobą w tym zarządzie. Tacy mają przerąbane niezależnie od funkcji.
Tytuł: Odp: Statut Osp
Wiadomość wysłana przez: BM w Luty 08, 2020, 11:20:30
Z obciążeniem skarbnika też bym nie przesadzał. Wpisanie kilkunastu faktur rocznie w książkę skarbnika, zlecenie przelewów a na koniec zrobienie sprawozdania nie wymaga nie wiadomo ile czasu.
A u mnie był nawet kiedyś pomysł, żeby skarbnik miał etat, bo miał tak dużo pracy. Ale dużo zależy jak wygląda zarządzanie finansami na linii OSP-gmina. U nas nie ma chodzenia z każdą fakturą do urzędu tylko OSP dostaje na początku roku sumę pieniędzy, którą musi sobie gospodarować, zarządzać swoim budynkiem, płacić za niego rachunki, podatki, szukać oszczędności. Do tego dochodzi rozwinięta działalność gospodarcza i skarbnik ma pracy tyle co właściciel firmy.
Tytuł: Odp: Statut Osp
Wiadomość wysłana przez: rafal.bula w Luty 08, 2020, 11:25:17
To faktycznie odwrotna sytuacja. Żadnych podatków, rachunków, utrzymania budynku. Wszystkim zajmuje się gmina. Wprawdzie też nie ma chodzenia z każdą fakturą do urzędu ale to dzięki temu, że pan z urzędu przychodzi po faktury do osp i sam je zabiera. Niestety u Ciebie luksus dotacji, pociąga za sobą dodatkową pracę.
Tytuł: Odp: Statut Osp
Wiadomość wysłana przez: gucio w Czerwiec 17, 2020, 16:26:35
Jesteśmy (udało się jeszcze w lutym) po Walnym Zebraniu, na którym przegłosowaliśmy zmianę jednego z paragrafów w statucie. Kilka dni temu otrzymaliśmy informację z sądu, że zmiana statutu została zatwierdzona. :fiuu:

Nowy zapis paragrafu 36 nosi brzmienie: "Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa-Naczelnika, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika, a także może wybrać Gospodarza, Kronikarza, Zastępcę Naczelnika. W składzie Zarządu dopuszcza się łączenie funkcji Sekretarz-Skarbnik i/lub Gospodarz-Kronikarz."
Tytuł: Odp: Statut Osp
Wiadomość wysłana przez: junior w Czerwiec 18, 2020, 11:28:38
Jesteśmy (udało się jeszcze w lutym) po Walnym Zebraniu, na którym przegłosowaliśmy zmianę jednego z paragrafów w statucie. Kilka dni temu otrzymaliśmy informację z sądu, że zmiana statutu została zatwierdzona. :fiuu:

Nowy zapis paragrafu 36 nosi brzmienie: "Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa-Naczelnika, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika, a także może wybrać Gospodarza, Kronikarza, Zastępcę Naczelnika. W składzie Zarządu dopuszcza się łączenie funkcji Sekretarz-Skarbnik i/lub Gospodarz-Kronikarz."

Czyli minimalny skład zarządu to 4 osoby. Ciekawe jak rozwiązujecie kwestie sporne gdzie 2 jest za i 2 jest przeciw. Warto by mieć zapis, mówiący że ilość członków zarządu stanowi wartość nieparzystą. 
Tytuł: Odp: Statut Osp
Wiadomość wysłana przez: kamil237 w Czerwiec 18, 2020, 12:37:09
Ciekawe jak rozwiązujecie kwestie sporne gdzie 2 jest za i 2 jest przeciw. Warto by mieć zapis, mówiący że ilość członków zarządu stanowi wartość nieparzystą. 

W naszym statucie na wypadek takiej sytuacji mamy zapis, że w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
Tytuł: Odp: Statut Osp
Wiadomość wysłana przez: jgk w Czerwiec 19, 2020, 19:36:36
Tylko że przy 4 osobowym zarządzie i głosie decyzyjnym  przewodniczącego zebrania istnieje ryzyko utraty kontroli nad głosowanymi uchwałami.
Qworum to min 3 z 4 osób wystarczy ze 2 się dogadają to nawet komplet zarządu nie pomoże.2-2 głos przewodniczącego zebrania i klepią co chcą.Gdzieś widziałem zapis ze min to 5 osób w przypadku OSP prezes, wice-naczelnik w jednej osobie,skarbnik, sekretarz i gospodarz ale uważam że to za mało jeśli w stowarzyszeniu są zgrzyty.