Strefa komercyjna > Ogłoszenia

[KURSY SZKOLENIA]

(1/3) > >>

Michaszs:
Witam!
Czy znajdzie się ktoś chętny na taki kurs z Gliwic lub okolic? W czym rzecz? Kurs jest organizowany 20-22 stycznia w Gliwicach na Politechnice Śląskiej na Wydziale Budownictwa. Cena wyjściowa to 600zł z egzaminem w cenie. Za 2 osoby 550, za 3 osoby po 500zł. W cenie opłacony jest już egzamin państwowy przed UDT, który odbęcie się 22 stycznia. Ktoś chętny?

safetyadvisor:
Szkolenie ,,Transport i magazynowanie towarów niebezpiecznych i chemikaliów"Termin: 14.02.2015

Miejsce szkolenia: Lublin/Warszawa

Czas trwania szkolenia: 8 h

Dokumenty potwierdzające: Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Pytania i zapisy: 792 07 88 56, 534 17 00 54

Koszt: 499 zł


PROGRAM SZKOLENIA


Moduł transport

1. Regulacje prawne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych.
2. Szkolenie osób wykonujących czynności związane z przewozem towarów niebezpiecznych.
3. Organy upoważnione do przeprowadzania kontroli przewozów towarów niebezpiecznych.
4. Klasyfikacja towarów niebezpiecznych.
5. Sposoby przewozu materiałów niebezpiecznych.
6. Obowiązki uczestników przewozu w zakresie bezpieczeństwa.
7. Oznakowanie opakowań i środków transportu przewożących towary niebezpieczne.
8. Zagrożenia stwarzane przez towary niebezpieczne w transporcie.
9. Zasady postępowania na wypadek awarii.
10. Zwolnienia od stosowania przepisów.
11. Przepisy karne.

Moduł magazynowanie

1. Zasady magazynowania towarów niebezpiecznych i chemikaliów.
2. Ryzyko zawodowe przy magazynowaniu substancji niebezpiecznych.
3. Zasady postępowania na wypadek zdarzenia zagrażającego zdrowiu, życiu i środowisku.
4. Środki ochrony ogólnej i indywidualnej.
5. Przepisy BHP, znaki, piktogramy, tablice i instrukcje.
6. Ochrona przeciwpożarowa.

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe oraz do osób pracujących na co dzień w branży związanej transportem i magazynowaniem towarów niebezpiecznych i chemikaliów.

Szkolenie poprowadzą…

mgr Karolina Kołdys- chemik, doradca ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie transportu drogowego (ADR) i kolejowego (RID).

mgr Agnieszka Szarpak- prawnik, inspektor ochrony przeciwpożarowej, konsultant w zakresie prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Harmonogram szkolenia

09:00 – 10:30 Wykład 1
10:30 – 10:45 Przerwa kawowa
10:45 – 12:15 Wykład 2
12:15 – 12:30 Przerwa kawowa
12:30 – 14:00 Wykład 3
14:00 – 14:30 Lunch
14:30 – 16:00 Wykład 4
16:00 - 16:30 Dyskusja
16:30 – 17:00 Wręczenie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia

kamilks:
Zapraszam wszystkich na kursy organizowane specjalnie dla strażaków z urządzeń transportu bliskiego:

http://www.centrumszkolen.net/kursy-strazackie/

organizujemy też kursy na pilarki

http://www.centrumszkolen.net/kurs-pilarza-kursy-na-pilarki-spalinowe-i-elektryczne-lancuchowe-i-tarczowe/

Zapraszam, dla większych grup oferuję ciekawe rabaty. Bezpośredni kontakt do mnie tel. +48 692 260 583

Pozdrawiam
Bartek

HanySAnimal:
http://woprgliwice.pl/ratownictwo-na-wodach-szybko-plynacych-i-powodziowych/

ppozekspert:
Szkolenie przeciwpożarowe prowadzone przez doświadczonego i charyzmatycznego rzeczoznawcę. Szkolenie zazwyczaj realizowane jest w dwóch blokach: teoretycznym i praktycznym.

Podczas zajęć teoretycznych w programie szkolenia są m.in. informacje dot. zagrożeń pożarowych w obiekcie, podstawowe obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zasady postępowania na wypadek pożaru, zasady bezpiecznej ewakuacji, podstawy teoretyczne użycia urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic.

Blok praktyczny realizowany jest w oparciu o sprzęt przeciwpożarowy i gaśnice zastosowane w obiekcie.

http://www.ppozekspert.pl/blog/20-szkolenia-przeciwpozarowe

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej