Pożarnictwo > Sprzęt

Wymagania dla sprzętu.

(1/11) > >>

Misiek:
Zwracam się z prośbą do Forumowiczów!
Decyzją Komendanta Głównego PSP powołane zostały zespoły, które mają przygotować propozycje zmian w załączniku nr 2 do rozporządzenia MSWiA z dn. 20.06.2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. Nr 143 poz. 1002). Zmiany mają polegać na ponownym określeniu wymagań techniczno – użytkowych i sformułowaniu ich pod kątem oczekiwanych walorów z punktu widzenia użytkownika, zarówno zawodowca, jak i ochotnika, a także osób w obiekcie, które także mogą uczestniczyć w działaniach ratowniczych. Chodzi określenie dodatkowych parametrów, nie uwzględnionych w odpowiednich normach dotyczących urządzeń i sprzętu. W dotychczasowej wersji wymagania te obejmowały głównie zagadnienia techniczne. W skład powołanych zespołów wchodzą ludzie, którzy cokolwiek wiedzą na te tematy, ale każdy dodatkowy głos będzie z uwagą wysłuchany. Jestem jednym z członków takiego zespołu i chciałbym móc skorzystać z głosów szerszego forum.
Wprawdzie na forum dotychczas pojawiało się wiele wypowiedzi na temat oczekiwań od sprzętu, gdyby jednak można, to prosiłbym o ich powtórzenie w tym wątku. Dla usprawnienia ich przeglądania dobrze by było, aby podawać w odniesieniu do którego sprzętu dotyczy uwaga, np. 2.5 – pompy strumieniowe (wg wykazu poniżej).

Na pewno wiele osób, uczestników działań ratowniczych, miało do czynienia w obiektach z systemami alarmowania i powiadamiania, ostrzegania i ewakuacji, a także innymi urządzeniami przeciwpożarowymi (gaśnicze, wentylacji oddymiającej). Co jest w nich najbardziej istotne z punktu widzenia ratownika? Czego oczekujecie od nich w czasie działań ratowniczych? Ale też np. podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych – możliwość testowania, czy też w zakresie przekazywanych informacji w ramach monitoringu pożarowego – czy wystarczająca jest tylko informacja „nie ma pożaru – jest pożar”?

Jako, że propozycje mają być sformułowane do 16 maja, to czasu nie ma zbyt dużo, ale może trochę uwag się nazbiera?

Pozdrawiam

Dla przypomnienia wykaz wyrobów uwzględniony w rozporządzeniu MSWiA:
Lp.   Nazwa wyrobu
1   Wyposażenie i uzbrojenie osobiste strażaka
   1)   Aparaty powietrzne butlowe ze sprężonym powietrzem i maski
   2)   Sygnalizatory bezruchu
   3)   Ubrania specjalne chroniące przed czynnikami chemicznymi
   4)   Ubrania specjalne chroniące przed promieniowaniem cieplnym i płomieniem
   5)   Pasy strażackie
   6)   Ubrania specjalne
   7)   Rękawice specjalne
   8)   Kominiarki
   9)   Buty strażackie
   10) Hełmy strażackie
2   Pompy pożarnicze
   1)   Autopompy
   2)   Motopompy przenośne i przewoźne
   3)   Motopompy pływające
   4)   Pompy z napędem turbinowym
   5)   Pompy strumieniowe
   6)   Agregaty wysokociśnieniowe
   7)   Motopompy do wody zanieczyszczonej
3   Armatura i osprzęt pożarniczy
   1)   Pożarnicze węże tłoczne do hydrantów
   2)   Pożarnicze węże tłoczne do pomp pożarniczych
   3)   Pożarnicze węże ssawne
   4)   Łączniki
   5)   Łączniki kątowe 75
   6)   Nasady
   7)   Przełączniki
   8)   Pokrywy nasad
   9)   Zbieracze
   10) Rozdzielacze
   11) Smoki ssawne
   12) Urządzenia do wytwarzania zasłony wodnej
   13) Dozowniki środka pianotwórczego
   14) Zasysacze liniowe
   15) Prądownice wodne do pomp pożarniczych
   16) Prądownice wodne typu Turbo do pomp pożarniczych
   17) Prądownice pianowe
   18) Wytwornice pianowe
   19) Działka wodno-pianowe, wodne i pianowe
   20) Urządzenia do wytwarzania piany za pomocą gazów
   21) Hydranty nadziemne
   22) Hydranty podziemne
   23) Zawory hydrantowe 52
   24) Generatory piany lekkiej
   25) Stojaki hydrantowe
   26) Klucze do łączników
   27) Klucze do zasuw i hydrantów
4   Pojazdy pożarnicze
   1)   Samochody ratowniczo-gaśnicze
   2)   Samochody ratowniczo-gaśnicze specjalne
   3)   Samochody ratownictwa technicznego
   4)   Samochody sprzętowe ratownictwa chemicznego
   5)   Samochody dowodzenia
   6)   Nośniki kontenerów oraz kontenery wymienne z wyposażeniem
   7)   Przyczepy z zamontowanym sprzętem specjalistycznym
   8)   Samochody z podnośnikiem
   9)   Samochody z drabiną
   10) Inne samochody specjalne
5   Sprzęt ratowniczy dla straży pożarnej
   1)   Drabiny przenośne
   2)   Skokochrony
   3)   Wory i rękawy ratownicze
   4)   Linkowe urządzenia do opuszczania i podnoszenia
   5)   Linki strażackie ratownicze
   6)   Zatrzaśniki
6   Narzędzia ratownicze, pomocnicze i osprzęt dla straży pożarnej
   1)   Agregaty prądotwórcze
   2)   Hydrauliczne narzędzia ratownicze
   3)   Poduszki pneumatyczne do podnoszenia i korki pneumatyczne do uszczelniania
   4)   Topory strażackie
   5)   Siekierołomy
   6)   Zbiorniki przenośne na wodę
7   Podręczny sprzęt gaśniczy
   1)   Gaśnice przenośne
   2)   Gaśnice przewoźne pianowe, wodne 45 (50) i proszkowe 50
   3)   Gaśnice przewoźne pianowe, wodne 25 i proszkowe 25 i 100
   4)   Hydronetki
   5)   Koce gaśnicze
   6)   Agregaty gaśnicze wodno-pianowe przenośne i przewoźne
   7)   Agregaty śniegowe
8   Środki gaśnicze
   1)   Proszki gaśnicze
   2)   Pianotwórcze środki gaśnicze
9   Sorbenty i zwilżacze
   1)   Sorbenty
   2)   Zwilżacze
10   Elementy systemów alarmowania i powiadamiania
   1)   Centrale sygnalizacji pożarowej
   2)   Panele obsługi dla straży pożarnej nie wchodzące w skład centrali
   3)   Urządzenia zdalnej sygnalizacji i obsługi nie wchodzące w skład centrali
   4)   Urządzenia transmisji alarmów pożarowych
   5)   Ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP)
11   Elementy systemów ostrzegania i ewakuacji
   1)   Centrale dźwiękowych systemów ostrzegawczych
   2)   Konsole z mikrofonem dla straży pożarnej nie wchodzące w skład centrali
   3)   Głośniki do dźwiękowych systemów ostrzegawczych
   4)   Moduły kontroli linii nie wchodzące w skład centrali
   5)   Sygnalizatory akustyczne
   6)   Sygnalizatory optyczne
   7)   Centrale kontroli dostępu
   8)   Interfejsy przejścia kontrolowanego
12   Urządzenia do uruchamiania urządzeń przeciwpożarowych, wykorzystywanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej
   1)    Centrale sterujące urządzeniami oddymiającymi i innymi przeciwpożarowymi
   2)    Zasilacze urządzeń przeciwpożarowych
   3)    Ręczne przyciski stosowane w systemach oddymiania
   4)    Elektromechaniczne urządzenia w systemach wentylacji pożarowej
13   Wybrane znaki bezpieczeństwa
   1)   Znaki bezpieczeństwa - Ochrona przeciwpożarowa
   2)   Znaki bezpieczeństwa - Ewakuacja
   3)   Znaki bezpieczeństwa - Techniczne środki przeciwpożarowe

MIKO:
1.10 Oczywiście Hełmy pożarnicze i ich kolory – rozporządzenie dopuszcza tylko wyłącznie kolor czerwony i cały misterny plan dzielenie strażaków na PSP i OSP padł – bo OSP traktując zarządzenie ministra jako akt wyższej rangi od zarządzenia KG zmuszone było zacząć kupować hełmy z CNBOP czerwone – temat zresztą już chyba nie do odkręcenia bo nikt w OSP nie wycofa z podziału np. Galetta przez najbliższe 10 lat .

4. Samochody pożarnicze – wiele wytycznych zawartych w rozporządzeniu jest niczym nie dyktowane i niema odzwierciedlenia w EU . Sytuacja spowodowała znaczne zubożenie możliwości kupowanych pojazdów i ich walorów taktycznych – dostosowanych do lokalnych warunków funkcjonowania poszczególnych jednostek . Poległem w tym roku na próbie skonfigurowania samochodu GBA 4x4 z opcją chemiczną , ( takie mam potrzeby lokalne ) Żadne rozwiązanie GBA , czy GCBA stosując się do zarządzenia nie dawało możliwości przewożenia ponad 1000 kg sprzętu – ja potrzebowałem 1600 kg. Wynikało to z sumy DMC + objętość zbiornika wody + rozstaw osi – porażka

Kolejny element w samochodach,  który jest nie udany to konieczność zachowania kątów natarcia , zejścia , prześwitu itd. w przypadku stosowania napędu 4x4 . Chciał bym dla polepszenia warunków trakcyjnych zastosować w pojeździe gaśniczym  miejskim 4x4 , niema takiej możliwości bo robi mi się z tego pojazd uterenowiony lub terenowy . A ja chcę tylko mały samochód miejski o dobrych właściwościach trakcyjnych .

Kolejny dziwoląg to sztywna lokalizacja zwijadła wysokiego ciśnienia – prawa strona tylnia skrytka – czym to jest powodowane ? – w wielu przypadkach o wiele lepszym rozwiązaniem było by je zamontować nad autopompą  - na pewno rozwiązanie bardziej optymalne z uwagi na możliwość łatwiejszego działania na każdą z stron .

To tak na początek dla rozpoczęcia dyskusji , uważam jednak że w wielu przypadkach twórcy przepisu poszli za daleko w swoich rozważaniach – co w konsekwencji zamiast dbać o jakość i funkcjonalność spowodowało odwrotny efekt .

Pozdrawiam MIKO

strażak biurkowy:
1.1 maski może ograniczyć sie tylko do maski z dużym wizjerem takim jak np Ultra Elite, Opti Pro
dużo więcej widać przez taki wizjer. a wcale nie są dużo droższe.
1.6 ubrania
proponowałbym: 1. wprowadzić kieszeń naszywaną na radiostację a nie wpuszczana (było kiedyś o tym już na forum)
2. zrezygnować z opisu suwaków (plastikowy, metalowy, spiralny itd) o tym mówi norma  469
3. określić kąt skośnych kieszeni bo co dostawa ubrań to sąróżnie skośne  .
4. wprowadzić wzmocnienia zewnętrzne (z tkanin gumowanych czy podobnych) na kolanach i łokciach, barkach
5. po co ten rozporek na guzik może wystarczy zatrzask albo dowolnie wg producenta
6. napisane jest, że kieszenie muszą mieć patki aby nie leciała tam woda ale co z tego jak do kieszeni woda przesiąka przez tkaninę powinno byc napisane, że w kieszeniach po próbie wodnej ma być sucho, a jak to producent zrobi to jego sprawa. 
7. opisać dokładnie przebieg taśm i to czy mają świecić swiatłem odbitym czy pochłoniętym, bo stale miałem z tym problem z panem K.   
1.7 rękawice
może przywrócić rękawice bez membrany (PN-EN 659 takie dopuszcza) bo te z membraną są bardzo drogie i kwatermistrz strasznie psioczy jak się zgłasza uszkodzenia rękawic
pkt. 1.8 kominiarki 
jak to będzie z tym szwem w kominiarkach pozostaną tylko na papierze bezszwowe czy będą ze szwem jak do tej pory ale o określonej grubości szwu aby nie uwierał mnie szew pod hełmem
 1.10 hełmy jeszcze raz o kolorze hełmu jeżeli ma być biały to może trzeba okreslić co to jest kolor biały bo wszystkie PAB FIRE są kremowe lub ecru a dystrybutor wmawiał mi, że to kolor biały.
To na razie tyle. Jak sobie coś jeszcze przypomnę to napiszę, może iczytelnicy forum zanegują moje propozycje? A i jeszcze jedno nie zapomnijcie napisać, że poprzednie świadectwa nie tracą ważności z chwilą wejścia nowego rozporzadzenia!!!!!.   
   

BRAVEHEART:

--- Cytat: strażak biurkowy w Maj 03, 2008, 21:55:16 ---1.1 maski może ograniczyć sie tylko do maski z dużym wizjerem takim jak np Ultra Elite, Opti Pro
dużo więcej widać przez taki wizjer. a wcale nie są dużo droższe.
1.6 ubrania
proponowałbym: 1. wprowadzić kieszeń naszywaną na radiostację a nie wpuszczana (było kiedyś o tym już na forum)
2. zrezygnować z opisu suwaków (plastikowy, metalowy, spiralny itd) o tym mówi norma  469
3. określić kąt skośnych kieszeni bo co dostawa ubrań to sąróżnie skośne  .
4. wprowadzić wzmocnienia zewnętrzne (z tkanin gumowanych czy podobnych) na kolanach i łokciach, barkach
5. po co ten rozporek na guzik może wystarczy zatrzask albo dowolnie wg producenta
6. napisane jest, że kieszenie muszą mieć patki aby nie leciała tam woda ale co z tego jak do kieszeni woda przesiąka przez tkaninę powinno byc napisane, że w kieszeniach po próbie wodnej ma być sucho, a jak to producent zrobi to jego sprawa. 
7. opisać dokładnie przebieg taśm i to czy mają świecić swiatłem odbitym czy pochłoniętym, bo stale miałem z tym problem z panem K.   
1.7 rękawice
może przywrócić rękawice bez membrany (PN-EN 659 takie dopuszcza) bo te z membraną są bardzo drogie i kwatermistrz strasznie psioczy jak się zgłasza uszkodzenia rękawic
pkt. 1.8 kominiarki 
jak to będzie z tym szwem w kominiarkach pozostaną tylko na papierze bezszwowe czy będą ze szwem jak do tej pory ale o określonej grubości szwu aby nie uwierał mnie szew pod hełmem
 1.10 hełmy jeszcze raz o kolorze hełmu jeżeli ma być biały to może trzeba okreslić co to jest kolor biały bo wszystkie PAB FIRE są kremowe lub ecru a dystrybutor wmawiał mi, że to kolor biały.
To na razie tyle. Jak sobie coś jeszcze przypomnę to napiszę, może iczytelnicy forum zanegują moje propozycje? A i jeszcze jedno nie zapomnijcie napisać, że poprzednie świadectwa nie tracą ważności z chwilą wejścia nowego rozporzadzenia!!!!!.   
   

--- Koniec cytatu ---

A po co się bawić w skośne kieszenie??? kieszenie powinny być proste, przykryte patką i tyle, po cholerę ten kąt? Przy odbiorze jakościowym będziesz biegał z kątomierzem i sprawdzał prawidłowość pochyłu kieszeni bocznej? Nie utrudniajmy sobie...

Po drugie, to jestem ciekaw efektu tych prac, a zatem jak to się przełoży na walory użytkowe sprzętu... Jak na razie jest jeden wielki bałagan, wprowadzono rozporządzenie, mamy sprzęt zgodny z jego wymogami a teraz znowu zmiany... ogłupieć można...

Sylwek:
1. 4, 1.6 myślę, że warto wprowadzić ubrania do gaszenia pożarów zewnętrznych albo, co w naszych warunkach chyba praktyczniejsze, stosować odpowiednie ubrania koszarowe wysokiej jakości:
np coś takiego to: http://www.deva.pl/pl/katalog/cocoon/en531.htm
kilka razy pojawiały sie wypowiedzi na forum, że gaszenie w obecnie używanych pełnych ubraniach ochronnych traw jest wyczerpujące i może być groźne dla zdrowia (można sie przegrzać) a gaszenie w obecnych nieprzystosowanych do tego koszarówkach jest niebezpieczne

(4.x) popieram MIKO w kwestii samochodów  - więcej wolności dla osób piszących SIWZ, w tej chwili sztywne ramy wytycznych dla PSP i  OSP wiążą ręce gdy chce się dopasować samochód do własnych potrzeb, dla mnie np idealnie samochód powinien mieć 2 szybkie natarcia z możliwością łączenia linii w jedną, użytkujemy taki wóz i świetnie się to sprawdza ale gdybyśmy chcieli kupić nowy to raczej byłoby to niemożliwe, podobnie jak wóz z kabiną 8 osobową, urządzenia na dachu ułatwiające zdejmowanie drabiny, czy budowę linii ssawnej, oznakowanie pojazdu uprzywilejowanego w akcji też jest ograniczone (tu dotyczy to jednak przepisów ruchu drogowego), przez obecne przepisy wiele dobrych rozwiązań nie może u nas zaistnieć
przepisy powinny być dla ludzi a nie ludzie dla przepisów!

uważam, że temat jest ważny więc go przyklejam, bardzo proszę o trzymanie sie tematu wątku i pisanie konkretnych uwag, wszelkie posty nie na temat, niepotrzebne kłótnie będą kasowane/ Sylwek

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej