Służba > Regulamin

REGULAMIN (przeczytaj zanim rozpoczniesz pisanie)

(1/1)

dago:
Poniżej publikujemy regulamin forum,
przystępując do dyskusji akceptujesz jego treść i zobowiązujesz się do jego przestrzegania !
Rozdział I. Zasady ogólne, dotyczące wszystkich kont użytkowników

1.   Korzystanie z forum jest całkowicie bezpłatne.
2.   Uczestnictwo w forum możliwe jest po rejestracji.
3.   Rejestracja oznacza akceptację regulaminu obowiązującego na forum i zobowiązanie się do jego przestrzegania.
4.   Każdy użytkownik tego forum, przez fakt skorzystania z możliwości wypowiedzenia się w tym miejscu, zobowiązuje się do nie publikowania fałszywych informacji lub niedopowiedzeń oraz sformułowań obraźliwych, nieprzyzwoitych, poniżających, wyrażających nienawiść, naruszających cudzą prywatność oraz gróźb i treści z innych względów prawnie niedopuszczalnych w miejscach publicznych.
5.   Zawartość każdego postu na tym forum wyraża poglądy i opinie jego autora a nie administratorów czy moderatorów (poza wiadomościami pisanymi przez nich) i nie ponoszą oni za te treści odpowiedzialności.
6.   Nikt nie odpowiada za szkody, które mogą wyrządzić informacje zawarte na tej stronie! Jeżeli masz obawy przed ewentualnymi szkodami wynikłymi wskutek korzystania z forum – nie korzystaj z niego.
7.   Nie pisz WIELKIMI literami (wielkie litery oznaczają krzyk). Przestrzegaj zasad ortografii.
8.   Nie otwieraj za każdym razem nowego tematu. Przeglądnij najpierw Forum i spróbuj dopasować swą wypowiedź do istniejących już tematów.
9.   Pamiętaj, aby Twoje wypowiedzi były sensowne i związane z tematem.
10.   Staraj się nie umieszczać postów jednozdaniowych, a tym bardziej jednowyrazowych.
11.   Nie umieszczaj dwóch postów z rzędu w niedługim odstępie czasu. Użyj przycisku "Modyfikuj" i dopisz, to co zapomniałeś, do istniejącego już postu.
11 a. Możesz napisać posty po sobie, jeśli chcesz odświeżyć dawno (min. 10 dni) nie dyskutowany temat.
12.   Trzymaj się tematów w danej kategorii.
13.   Jeśli chcesz przekazać wiadomość tylko określonej liczbie osób, korzystaj z "Prywatnej Wiadomości".
14.   Bądź uprzejmy i staraj się pomóc innym. Jeśli nie masz nic wartościowego do dodania w danym temacie, nie pisz, i tak zostanie to skasowane przez moderatorów.
15.   Wykreślony.
16.   Wykreślony.
17.   Wykreślony.
18.   Wykreślony.
19.   Wykreślony.
20.   Wszystkie zmiany w regulaminie pojawiają się z oznaczeniem czasu wprowadzenia

Rozdział II. Konta firmowe

1.   Jedyną akceptowalną możliwością prowadzenia działalności reklamowej i promocyjnej przez użytkowników forum jest dołączenie konta do grupy “firma”.
2.   Działalność promocyjna i reklamowa akceptowana na forum to produkcja, handel i usługi w branży ratownictwa i ściśle powiązanych.
3.   Za działalność reklamową i promocyjną nie są uznawane incydentalne oferty umieszczane przez użytkowników w dziale “ogłoszenia”.
4.   Użytkownik, który chce dołączyć do grupy “firma” powinien zgłosić taką chęć przy pomocy ustawień w profilu.
5.   Użytkownik z kontem w grupie “firma”:
a) uzyskuje dostęp do specjalnego działu forum “Dział firm branżowych”; w tym dziale firmy mogą zakładać i zarządzać własnymi tematami;
b) skreślony;
c) jest wyróżnione kolorem i symbolem graficznym grupy “firma”;
d) jest pełnoprawnym kontem użytkownika;
e) w ramach uczestnictwa w dyskusjach społeczności może umieszczać wpisy zawierające promocje i oferty jedynie w formie odnośnika (linku) do treści w dziale branżowym lub stron zewnętrznych;
f) wpisy zawierające linki do oferty i reklamy umieszczane w zwykłych działach forum mogą być moderowane na zasadach ogólnych, szczególnie, jeśli wpis w ocenie moderacji nie koresponduje z tematem, zakłóca przebieg dyskusji lub w inny sposób wpływa negatywnie; oczekujemy działań wyważonych i kulturalnych w interakcji firm z naszą społecznością;
6.   Zabronione jest podawanie nieprawdziwych i wprowadzających w błąd informacji w ramach ofert i reklamy.
Zasady działu “Dział firm branżowych”, opublikowany bezpośrednio w dziale, jest integralny załącznikiem regulaminu forum.
7.   Użytkownicy z grupy “firma” objęci są całkowitym zakazem wypowiedzi w wątkach konkurencji.
8.   Użytkownicy z grupy “firma” w razie ataku ze strony innego podmiotu zobowiązany jest zgłosić to do Administracji i pod żadnym warunkiem nie wdawać się w dyskusje na forum.
9.   Jeden podmiot może reprezentować wielu użytkowników.
10.   Użytkownik reprezentujący Podmiot, który łamie regulamin celowo, bądź z braku jego znajomości, może wywołać skutek w postaci zablokowania wszystkich kont Podmiotu na forum jednocześnie.
11.   Użytkownik z grupy “firma”, reprezentujący Podmiot, który chce posiadać własny dział powinien zgłosić to do administratora.
12.   W sytuacji gdy konto firmowe wykazuje się brakiem aktywności dłuższym niż 12 miesięcy, administracja rezerwuje sobie prawo do całkowitego usunięcia wszystkich tematów, oraz likwidacji konta. Administracja może pozostawić wybrane wątki lub ich fragmenty jeżeli uzna, że znajdują się w nich istotne dla społeczności informacje.
13.   Administracja może odmówić użytkownikowi dostępu do grupy “firma”, który łamie postanowienia regulaminu, a także w sytuacjach gdy zgłoszenie budzi jakiekolwiek wątpliwości Administracji.
14.   Likwidacja konta z grupy “firma”, z powodów innych niż brak aktywności może skutkować usunięciem wszystkich wpisów realizowanych z tego konta na forum.
15.   Zasady działu “Dział firm branżowych”, opublikowany bezpośrednio w dziale, jest integralny załącznikiem regulaminu forum.

Rozdział III. Moderacja forum

1.   Moderatorzy nie ingerują w treść dyskusji o ile nie narusza ona regulaminu forum.
2.   Nad przebiegiem dyskusji czuwa zespół moderatorów. Uprawnienia do moderacji mogą być: (1) globalne - moderator ma możliwości ingerencji w każdym dziale forum, (2) lokalne - moderator ma uprawnienia do określonych działów.
3.   Administrator forum jest jednocześnie moderatorem globalnym.
4.   Zespół moderatorski nie posiada struktury kierowania, każdy moderator jest autonomiczny w swoim działaniu. Pracę moderatorów wspomaga administrator forum, przede wszystkim w zakresie technicznym i organizacyjnym z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w p. 8. b), c)
5.   Moderatorzy wykonują swoją funkcję społecznie.
6.   Zakres działań moderacyjnych dotyczących wpisów użytkownika, według stopnia ingerencji obejmuje:
a) uwagi wysyłane w poprzez prywatne wiadomości do użytkownika;
b) uwagi zapisane odrębnym kolorem pod treścią, we wpisie użytkownika;
c) modyfikacja tytułu wątku;
d) modyfikacja odrębnym kolorem treści wpisu użytkownika;
e) usunięcie wpisu użytkownika;
f) usunięcie całego tematu.
7.   Zasady moderacji. Wpisy na forum podlegają stopniowalnej moderacji, w celu zapewnienia adekwatnej reakcji:
a) wyjątkowo, krótkie wpisy, które zdaniem moderatora nie przekazują żadnej treści, moderator może usunąć beż żadnych dodatkowych zabiegów;
b) w przypadku wpisów niechlujnych, z błędami moderator może odmiennym kolorem: dokonać korekt w treści oraz dodać odpowiednia uwagę pod treścią;
c) w przypadku wpisów, które zdaniem moderatora nie może pozostać w aktualnej postaci na forum, moderator może odrębnym kolorem pod treścią użytkownika zapisać uwagę, w której zawrze konkretne oczekiwanie reakcji od użytkownika; taki rodzaj uwagi wymaga wyznaczenia czasu spełnienia wymagań opisanych w uwadze. Minimalny czas na reakcję nie może być krótszy niż 12 godzin, licząc od wpisania uwagi moderatora. Po wyznaczonym czasie moderator może ponownie ocenić sytuację i podjąć dalsze decyzje.
d)  w przypadku wpisów, które zdaniem moderatora nie kwalifikują się do poprawy, moderator opatruje uwagą w odrębnym kolorze pod wpisem i wskazuje po jakim czasie wpis zostanie usunięty. Minimalny czas od ogłoszenia uwagi to 12 godzin; moderator powinien zwięźle podać w uwadze przyczynę usunięcia wpisu.
e)  w przypadku wpisów, które łamią bezpośrednio prawo, dobre obyczaje oraz zasady kultury, moderator ma prawo ich usunięcia w całości lub we fragmencie (w tym wypadku zapisuje uwagę pod treścią wpisu), bez kierowania się zasadą czasu na reakcję użytkownika.
8.   Moderatorzy mają także uprawnienia porządkowe. Zakres działań porządkowych w stosunku do użytkowników:
a)  nadawanie ostrzeżeń użytkownikowi, poprzez mechanizmy forum;
b)  wnioskowanie do administratora o czasową blokadę konta użytkownika;
c)  wnioskowanie do administratora o usunięcie na stałe konta użytkownika;
------------------------------------------------------------------
Rejestr zmian w regulaminie:

Oryginalna wersja z 24.07.2008

13 lutego 2021
Nowy rozdział opisujący zasady moderacji
Zawartość rozdziału I. Zapisy punktów 15, 16,17, 18, 19 w brzmieniu:
15.   Nad przebiegiem dyskusji czuwa zespół moderatorów.
16.   Moderatorzy nie sprawdzają i nie są w stanie sprawdzić treści przed ich opublikowaniem to jednak rezerwują sobie prawo do usunięcia dowolnej wypowiedzi lub jej fragmentu w każdym momencie bez obowiązku wyjaśniania tej decyzji.
17.   Moderatorzy nie ingerują w treść dyskusji o ile nie narusza ona regulaminu forum.
18.   Reaguj na upomnienia moderatorów. Drugie upomnienie w danym temacie skutkuje skasowaniem owego tematu jeśli został założony przez Ciebie. W przypadku kiedy dany temat nie jest założony przez Ciebie, kasowane będą Twoje posty w tym wątku.
19.   Jeśli nie jesteś moderatorem nie interweniuj gdy spotkasz się z nieregulaminowymi wypowiedziami innych użytkowników. Sytuację taką niezwłocznie zgłoś do moderatorów korzystając z opcji „Zgłoś do moderatora”; zostały usunięte z rozdziału.


8 maja 2020
Podział treści regulaminu na rozdziały.
Zawartość rozdziału I. brak zmian w treści z wersji przed 8 maja 2020.
Dodano rozdział II. - dotyczy nowego rodzaju kont (firmowe).

10 maja 2020
Skreślenie 5.b z rozdziału II
Zmiana tytułu rozdziału II

Administracja forum www.strazak.pl

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej