Autor Wątek: ,,Nowe spotkanie w KG"  (Przeczytany 7611 razy)

Offline Butel

 • Butel IS YOUR FRIEND
 • Global Moderator
 • *
 • Wiadomości: 6.654
 • Płeć: Mężczyzna
,,Nowe spotkanie w KG"
« dnia: Styczeń 22, 2007, 23:17:21 »
ROZPORZĄDZENIE    WERSJA II
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1)
z dnia ……………….. 2006 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie art. 88 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r.
o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006r. Nr 96, poz. 667 i Nr 104, poz. 708 i 711) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
8 września 2006 r. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 167, poz. 1189) wprowadza się następujące zmiany:

1)   w § 7 ust. 1 na końcu pkt 2 zamiast kropki stawia się przecinek i dodaje pkt 3 w brzmieniu:
„3) dodatek specjalny.”;
2)   w § 7 dodaje się ust. 10-14 w brzmieniu:
„10. Dodatek specjalny przyznaje się w przypadku:
1)   zmiany warunków służby, okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań o wysokim stopniu złożoności lub odpowiedzialności, w tym realizacji zadań w ramach specjalistycznych grup ratowniczych
2)   przejawiania inicjatywy i samodzielności w realizacji zadań służbowych oraz efektywności podejmowanych działań;
3)   wykonywania zadań ratowniczych poza granicami państwa, a także w przypadku delegowania strażaków do działań w akcjach ratowniczych poza rejonem działania macierzystej jednostki.
11. Dodatek specjalny jest przyznawany na czas określony.
12.    Strażakowi przyznaje się, ustalany kwotowo, dodatek specjalny
w wysokości do 30% otrzymywanego uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień.
13. Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na uposażenia.
14. Dodatek specjalny wypłaca się z dołu w dniu wypłaty wynagrodzenia.”

3)   załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do rozporządzenia;

§ 2.

Stawki uposażenia zasadniczego w wysokości określonej w załączniku do niniejszego rozporządzenia stosuje się przy ustalaniu uposażeń przysługujących strażakom od dnia 1 stycznia 2007 r.
              Minister
Spraw Wewnętrznych i Administracji

Jak dobrze rozumiem to grupy pozostają te same
« Ostatnia zmiana: Styczeń 22, 2007, 23:29:40 wysłana przez Butel »
Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE     prof. Jerzy Bralczyk

布特尔俱乐部strazak.pl

Offline Butel

 • Butel IS YOUR FRIEND
 • Global Moderator
 • *
 • Wiadomości: 6.654
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: ,,Nowe spotkanie w KG"
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 22, 2007, 23:18:19 »
Komendzie Głównej odbyło się robocze spotkanie Komendanta Głównego z Przewodniczącymi central pożarniczych związków zawodowych, w sprawie projektów rozporządzeń Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Podstawowe cele i założenia nowych propozycji rozporządzeń przedstawił Komendant Główny PSP st. bryg. dr. inż. Witold SKOMRA wraz z Dyrektorami Biura Kadr i Finasów KG PSP, zgodnie z którymi:
* istnieje mocny nacisk na wprowadzenie do sytemu uposażeń elementu motywacyjnego, oraz docelowo mnożnikowego systemu wynagradzania,
* proponowane zmiany dotyczą w szczególności zapisów pozwalających wliczać „dodatek specjalny” do podstawy emerytury, oraz załącznika nr 1 rozporządzenia (wprowadzenie widełek w grupach), i stanowią podstawę w roku bieżącym,
* w przedstawionym projekcie aktualnie odstąpiono od zmian załącznika nr 2 rozporządzenia ( tabele zawierające stanowiska służbowe wraz z grupami uposażenia zasadniczego), prace nad tym zakresem zostaną podjęte w najbliższym okresie przez zespół powołany przez Komendanta Głównego (marzec/kwiecień br) - podejście kompleksowe na rok przyszły, uwzględniające m.in. zbyt niskie stanowiska w projektach regulaminów, dublowanie się stanowisk i zaniżanie grup,
* przygotowanie rozporządzenia w tym zakresie pozwoli na szybkie skonsumowanie podwyżek w roku bieżącym i od razu przystąpienie do prac nad nowymi rozwiązaniami, które obowiązywałyby w roku przyszłym,
* podejście takie umożliwi otrzymanie przez strażaków podwyżek według aktualnie posiadanych grup (nowe decyzje personalne zachowują przez okres roku aktualne uposażenie) i ewentualne złagodzenie skutków reformy w opracowywanych zmianach załącznika nr 2 rozporządzenia, mających obowiązywać w roku przyszłym,
*  podstawą przedstawionego projektu zmian do rozporządzenia dotyczącym nagród i zapomóg, jest kwestia wyłączenia nagród z podstawy wskaźnika, zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w innych resortach – skomplikowany i odmienny od dotychczasowego sposób liczenia – patrz uzasadnienie do projektu ,
* wysokość podstawowego funduszu nagród dla każdego komendanta miejskiego/powiatowego wynosi 2.25%, z wyłączeniem dodatkowych funduszy pozostających w dyspozycji KG i KW , umożliwiającym odpowiednio Ministrowi, Komendantowi Głównemu i Komendantowi Wojewódzkiemu przyznawanie z własnych środków nagród motywacyjnych.
 
Podstawowym i głównym celem jest uzgodnienie zapisów rozporządzenia płacowego umożliwiającego sprawną i szybka konsumpcję środków na wzrost uposażeń przewidzianych przez tzw. Ustawę Modernizacyjną.
W trakcie spotkania przedstawiona została negatywna opinia Związków w zakresie przedstawionych rozwiązań w szczególności dotyczących wprowadzenia tzw. „widełek” w poszczególnych grupach, bez wskazania zasad i sposobu jego przyznawania.

   Załącznik do rozporządzenia                                       
   Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji                                    
   z dnia  ............................. 2007r. ( poz.  ........... )                                 
                                                
                                                
               TABELA                                             
  STAWEK MIESIĘCZNEGO UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO                                  
STRAŻAKÓW WEDŁUG GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO                                 
                                                
                                                
Grupa   Miesięczna stawka                    WZROST(zł.)   ŚREDNIA   2007R.                      SKUTEK       SKUTEK       
uposażenia   uposażenia zasadniczego        OBECNIE           ILOŚĆ   WYSŁUGA   ŚREDNIA       Z WYSŁUGĄ (zł.)   Z WYSŁUGĄ(zł.)-GLOBALNIE      
zasadniczego   w złotych       (zł.)   MIN   MAX.   STRAŻAKÓW   (%)   WYSŁUGA   MIN   MAX.   MIN   MAX.      
20           6 760       6 360   400       1   25,00   0,25   500,00       500,00          
19           5 850       5 530   320       3   25,00   0,25   400,00       1 200,00          
18           3 770       3 510   260       18   25,00   0,24   325,00       5 850,00          
17   3230   -   3280       3 020   210   260   60   25,00   0,24   262,50   325,00   15 750,00   19 500,00      
16   2730   -   2780       2 530   200   250   70   24,00   0,23   248,00   310,00   17 360,00   21 700,00      
15   2450   -   2500       2 260   190   240   418   24,00   0,23   235,60   297,60   98 480,80   124 396,80      
14   2200   -   2250       2 020   180   230   333   23,00   0,22   221,40   282,90   73 726,20   94 205,70      
13   2050   -   2100       1 880   170   220   380   22,00   0,21   207,40   268,40   78 812,00   101 992,00      
12   1960   -   2010       1 800   160   210   743   22,00   0,21   195,20   256,20   145 033,60   190 356,60      
11   1870   -   1920       1 710   160   210   973   21,00   0,20   193,60   254,10   188 372,80   247 239,30      
10   1780   -   1830       1 630   150   200   2087   29,00   0,19   193,50   258,00   403 834,50   538 446,00      
9   1690   -   1740       1 570   120   170   1132   18,00   0,17   141,60   200,60   160 291,20   227 079,20      
8   1600   -   1650       1 460   140   190   458   15,00   0,14   161,00   218,50   73 738,00   100 073,00      
7   1540   -   1590       1 410   130   180   2750   19,00   0,18   154,70   214,20   425 425,00   589 050,00      
6   1480   -   1530       1 350   130   180   4426   19,00   0,18   154,70   214,20   684 702,20   948 049,20      
5   1410   -   1460       1 290   120   170   3069   20,00   0,19   144,00   204,00   441 936,00   626 076,00      
4   1360   -   1410       1 240   120   170   4605   19,00   0,18   142,80   202,30   657 594,00   931 591,50      
3   1280   -   1330       1 170   110   160   1754   15,00   0,14   126,50   184,00   221 881,00   322 736,00      
2   1210   -   1260       1 110   100   150   2730   12,00   0,11   112,00   168,00   305 760,00   458 640,00      
1           890       810   80       3729   6,00   0,05   84,80       316 219,20          
                    RAZEM STRAŻAKÓW:   29 739               4 316 466,50   5 541 131,30      
                    LIMIT STRAŻAKÓW:   30 491            ŚREDNIA   145,14   186,33      
                     VACATY:   752                           
                                       %   %      
                                 WZROST  I   213   68,05   87,35      
                                                
                                 WZROST  I   195   74,26   95,33      
« Ostatnia zmiana: Styczeń 22, 2007, 23:49:46 wysłana przez Butel »
Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE     prof. Jerzy Bralczyk

布特尔俱乐部strazak.pl

Offline Ajax

 • Pokój to tylko brak wojny.
 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 2.312
 • Płeć: Mężczyzna
 • Cały świat gra komedię!
  • http://
Odp: ,,Nowe spotkanie w KG"
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 22, 2007, 23:39:11 »
Witam!
Dla mnie osobiście na tzw. "chłopski rozum" - czytając <To> wynika, że coś tam jednak do pewnych głów? chyba dociera - tylko sprytnie jak zwykle odkładają to z różnych.... powodów na termin późniejszy bo... itd. Chodzi wg. mnie po prostu o zwykłe zabezpieczenie własnych tyłów, jak tego właściwie nie zrobił poprzednik -_- Efekt wiadomy ^_^ ZZ gdzieś w tym całym zamieszaniu chyba się kompletnie pogubiły :angry: A było już tak dobrze... :wub:
Pozdr.
Nie jeden brak wiedzy nadrabia wazeliną.

Offline robard

 • Weteran
 • *
 • Wiadomości: 956
Odp: ,,Nowe spotkanie w KG"
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 23, 2007, 11:40:35 »
Kilka uwag na szybko:
Cytuj
istnieje mocny nacisk na wprowadzenie do sytemu uposażeń elementu motywacyjnego, oraz docelowo mnożnikowego systemu wynagradzania,

Jakie to rodzi kosekwencje?

Cytuj
w przedstawionym projekcie aktualnie odstąpiono od zmian załącznika nr 2 rozporządzenia ( tabele zawierające stanowiska służbowe wraz z grupami uposażenia zasadniczego), prace nad tym zakresem zostaną podjęte w najbliższym okresie przez zespół powołany przez Komendanta Głównego (marzec/kwiecień br) - podejście kompleksowe na rok przyszły, uwzględniające m.in. zbyt niskie stanowiska w projektach regulaminów, dublowanie się stanowisk i zaniżanie grup,

Stara śpiewka, inaczej deja vu - czy nie słyszeliśmy o tym przz każdej propozycji zmian stanowiskowych? Słyszeliśmy i jak zawsze zespół powołany przez KG konstruował tak tabelę, że stanowiska służbowe  np. w PSK były znowu niedoceniane? Czy teraz to już to poprawią?

Cytuj
podejście takie umożliwi otrzymanie przez strażaków podwyżek według aktualnie posiadanych grup (nowe decyzje personalne zachowują przez okres roku aktualne uposażenie) i ewentualne złagodzenie skutków reformy w opracowywanych zmianach załącznika nr 2 rozporządzenia, mających obowiązywać w roku przyszłym

Wg. akutualnie posiadanych grup, czyli których tych które obowiązują teraz na dzień 23.01.2007, czy tych które będą obowiązywać od 01.03.2007? Jakoś nie rozumiem, chyba zbyt mało precyzyjnie jak na mnie?

Generalnie rzecz ujmując to wydaje mi się, że Miłościwie Panujący wszedłszy między wrony, kracze jak i ony...Spotkanie ze związkami można uznać za "odbyte", czyli w języku urzędowym -przeprowadzono "szerokie konsultacje społeczne proponowanych zmian" i zrobi się i tak po swojemu, a następnie poda się informację, że w tym roku się nie dało, ale w następnym to ho ho...
Nigdy nie będę w stanie zrozumieć dlaczego jawnie mydli się nam oczy (bez żadnych konsekwencji) i mami obietnicami wprowadzenia zmian w przyszłości tylko po to, żeby zrobić ponownie tak jak obecnie? Przecież jeśli teraz mówimy o "projekcie" zmian to projekt ma to do siebie, że można go chyba zmienić teraz, czyż nie?
"Uczciwy człowiek szuka prawdy, kłamca jest patologicznie wszechwiedzący"

Prawo Oczekiwań - negatywne oczekiwania rodzą negatywne wyniki. Pozytywne oczekiwania rodzą negatywne wyniki.

Offline piotr998

 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 1.803
 • Płeć: Mężczyzna
 • Najciekawsze historie pisze samo życie.
Odp: ,,Nowe spotkanie w KG"
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 23, 2007, 21:27:19 »
...Spotkanie ze związkami można uznać za "odbyte", czyli w języku urzędowym -przeprowadzono "szerokie konsultacje społeczne proponowanych zmian" i zrobi się i tak po swojemu, a następnie poda się informację, że w tym roku się nie dało, ale w następnym to ho ho...
Nigdy nie będę w stanie zrozumieć dlaczego jawnie mydli się nam oczy (bez żadnych konsekwencji) i mami obietnicami wprowadzenia zmian w przyszłości tylko po to, żeby zrobić ponownie tak jak obecnie?
Czy to jest gwałtowne przebudzenie, czy tez poprzedniemu 01 nie wypadało dokładać? > jeżeli tak to z jakiego powodu? :rolleyes: Czyzby obecny miał twardszy kark? ^_^
"Tam, gdzie wszyscy myślą to samo, w ogóle niewiele się myśli" - H.Geissler
"Kłócić się nie należy, ale jest obowiązkiem jasno określić przeciwstawny punt widzenia." - J.W.Goethe

Offline robard

 • Weteran
 • *
 • Wiadomości: 956
Odp: ,,Nowe spotkanie w KG"
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 24, 2007, 12:32:45 »
Piotr, Obecny KG juz na samym wstepie urzedowania oświadczył, że nie ugnie sie przed presja zz, a związki zawodowe tworzą ludzie - strażacy, więc w prostym przełożeniu można rozumieć, że go nie interesuje co myslą strażacy i tak zrobi jak uważa. I teraz generalne pytanie; czy tak nie jest? Ostatnie pisma ze swoistą nadinterpretacja zcasu słuzby i urlopów strażaków tylko to potwierdzają, czyż nie?

Cytuj
Czyzby obecny miał twardszy kark? cheesy

Chyba tak, tamten było "tylko" mgr inż., obecny jest dr. inż. i jak sam twierdzi cyt."jest najlepiej teoretycznie przygotowanym  strażakiem w RP do pełnienia funkcji KG PSP". :mellow:
"Uczciwy człowiek szuka prawdy, kłamca jest patologicznie wszechwiedzący"

Prawo Oczekiwań - negatywne oczekiwania rodzą negatywne wyniki. Pozytywne oczekiwania rodzą negatywne wyniki.

Offline Butel

 • Butel IS YOUR FRIEND
 • Global Moderator
 • *
 • Wiadomości: 6.654
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: ,,Nowe spotkanie w KG"
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 02, 2007, 23:29:56 »
W dniu 1 lutego 2007 roku odbyło się spotkanie Komendanta Głównego PSP st.bryg. dr inż. Witolda Skomry z przedstawicielami Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa.

 Nowelizacja rozporządzenia płacowego.

Komendant Główny przekazał informacje o odrzuceniu przez Ministra, wypracowanej w dniu 26 stycznia br. projektu rozporządzenia, ze względu na różnice w zakresie interpretacji prawnej dotyczącej „dodatku motywacyjnego”. Uwzględniając zastrzeżenia MSWiA zaproponowano wprowadzenie tych regulacji i rozszerzenie uregulowań dotyczących dodatku służbowego – możliwość czasowego wzrostu dodatku służbowego ponad normę 50% z czasowym ograniczeniem obowiązywania tego składnika (wygasa automatycznie) - treść propozycji w załączonym pliku. Dodatkowo omawiając powyższe zagadnienie Komendant Główny ponownie podkreślił, iż podstawowym celem zmian jest wprowadzenie motywacyjnego systemu płac i docelowo systemu mnożnikowego, z utrzymaniem ustaleń poczynionych podczas prac komisji sejmowych w zakresie podziału (80/20) przyznanej kwoty. Prace nad kompleksowym uregulowaniem problemu kwalifikacji i stanowisk służbowych wraz z opracowaniem nowych wersji rozporządzeń zostaną podjęte w najbliższym okresie, z terminem wprowadzenia tych zmian od 1 stycznia 2008 roku.
Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE     prof. Jerzy Bralczyk

布特尔俱乐部strazak.pl

Offline kamo001

 • Strażak Sam
 • *
 • Wiadomości: 263
 • Dyżurny Operacyjny- EMERYT
Odp: ,,Nowe spotkanie w KG"
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 03, 2007, 09:30:30 »
treść propozycji w załączonym pliku.
Nie ma tego pliku ????
Gdzie jest ???
Pozdrawiam

Offline s309

 • Początkujący
 • *
 • Wiadomości: 10
 • s309@op.pl
Odp: ,,Nowe spotkanie w KG"
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 03, 2007, 20:08:55 »
 :wacko: kto ma dodatek na poziomie 50% tylko Komendanci. Mają wiele a będą mieć jeszcze więcej. Jak zwykle My dostaniemy ochłapyyyy. Wielu chciałoby mieć choć dodatek na poziomie 25%. A Komendant Główny dziwi się dlaczego w PSP jest zły nastrój wśród strażaków.

Offline marszian

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 47
Odp: ,,Nowe spotkanie w KG"
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 03, 2007, 20:20:00 »
Wiele sie mowiło ile to nasze płace wzrosna przez 3lat wiele osob na to czekalo miedzy innymi i ja a to bylo do przewidzenia ze gora podzieli sie kasa a podzial dostanie na waciki!!Wiec podjalem ostateczna decyzje z ktora zwlekalem trzeba jak najszybcie napisac raport o zwolnienie ze sluzby i zmykac za granice robte am juz nagrana wiec szkoda marnowac zdrowie i zycie za takie ochłapy!!!!

Offline Ogniowy

 • ASP. SZTAB W ST. SPOCZYNKU
 • Weteran
 • *
 • Wiadomości: 700
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: ,,Nowe spotkanie w KG"
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 03, 2007, 20:33:38 »
Wiele sie mowiło ile to nasze płace wzrosna przez 3lat wiele osob na to czekalo miedzy innymi i ja a to bylo do przewidzenia ze gora podzieli sie kasa a podzial dostanie na waciki!!Wiec podjalem ostateczna decyzje z ktora zwlekalem trzeba jak najszybcie napisac raport o zwolnienie ze sluzby i zmykac za granice robte am juz nagrana wiec szkoda marnowac zdrowie i zycie za takie ochłapy!!!!

Pensje wzrosną strażakom, a czy nie wiesz o tym że jedynymi strażakami są ci od KW w górę ( grupy mam na myśli).
Ponizej to czarnuchy, a tak na marginesie, to gdyby te podwyżki odwrócić i dać starzyście 600 a KG 100 to średnia wyszłaby ta sama:)
Ale oni mają jak zwykle inny sposób liczenia, taki aby IM było dobrze....zwracać się chce patrząc na to przez lata...........
« Ostatnia zmiana: Luty 04, 2007, 18:50:38 wysłana przez Ogniowy »
A teraz to ja mam wszystko w ...... 
pamięci...

Offline azotox

 • Strażak Sam
 • *
 • Wiadomości: 394
Odp: ,,Nowe spotkanie w KG"
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 03, 2007, 20:38:10 »
Cytuj
gdyby te podwyżki odrówcić i dać starzyście 600 a KG 100 to srednia wyszłaby ta sama:)
Zgadza się, ale ile razy więcej potrzeba by było kasy na takie podwyżki?

Offline Ogniowy

 • ASP. SZTAB W ST. SPOCZYNKU
 • Weteran
 • *
 • Wiadomości: 700
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: ,,Nowe spotkanie w KG"
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 03, 2007, 21:23:20 »
Cytuj
gdyby te podwyżki odrówcić i dać starzyście 600 a KG 100 to srednia wyszłaby ta sama:)
Zgadza się, ale ile razy więcej potrzeba by było kasy na takie podwyżki?

Tylko niedługo za 1000 netto przestaną się pchać do straży....zwłaszcza w dużych aglomeracjach......
A teraz to ja mam wszystko w ...... 
pamięci...

Offline jar67

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 22
Odp: ,,Nowe spotkanie w KG"
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 03, 2007, 22:19:58 »
Już się nie pchają i wcale się nie dziwię, a Policja na 9 marca chce zrobić manifeatację. Znając życie pewnie coś wywalczą a my podwiniemy ogonki, skulimy uszy i będziemy zap.....lali dla idei.

Offline Jan

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 42
Odp: ,,Nowe spotkanie w KG"
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 03, 2007, 23:00:25 »
No tak ci co niosą pomoc innym jednocześnie wypracowują wizerunek dla całej straży. I tak dziwnie się składa, że to oni - wąchający dym, wyciągający poszkodowanych z wraków samochodów itp. są obdarowywani ochłapami z pańskiego stołu. A panowie spijają tylko śmietankę i cieszą się jakim to wysokim poparciem społecznym cieszy się Straż Pożarna. Chociaż z drugiej strony dlaczegóż nie miałaby się cieszyć takim poparciem skoro tak jest rozbudowana KG i wszystkie KW, a przecież ci Panowie tych na dole dopingują, dopingują, dopingują.........

P.s. dopingują = przeprowadzają kontrole

Offline Ajax

 • Pokój to tylko brak wojny.
 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 2.312
 • Płeć: Mężczyzna
 • Cały świat gra komedię!
  • http://
Odp: ,,Nowe spotkanie w KG"
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 03, 2007, 23:22:55 »
Witam!
Tak to niestety prawda!
Cytuj
dopingują = przeprowadzają kontrole
To też jakiś pewien doping, ale dla gł. młodych str. :angry:
Kiedyś jeden z tych P. Kontrolujących powiedział, że każda kontrola musi - mimo wszystko wykazać jakieś nieprawidłowości, niedociągnięcia itd., bo inaczej po co... :huh: Kontrolujący :angry:
No... i tak się to ma do dziś! Jakby, co niektórym z nich zabrać "ściągi" czyt. odp. to totalna kicha ^_^
Kolejne spotkania w KW, KG nic <Tu> nowego w temacie nie wniosą, póki nie zmieni się sama mentalność pewnych osób i sposób postrzegania, traktowania innych.
Pozdr.
Nie jeden brak wiedzy nadrabia wazeliną.

Offline Geddeon

 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 1.429
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: ,,Nowe spotkanie w KG"
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 04, 2007, 01:12:16 »
Cytuj
Kiedyś jeden z tych P. Kontrolujących powiedział, że każda kontrola musi - mimo wszystko wykazać jakieś nieprawidłowości, niedociągnięcia itd., bo inaczej po co...  Kontrolujący

I zapewne tak jest.
Dla przykładu:
Miałem zaszczyt pełnić służbę w PA podczas kontroli.
Dwóch panów , kajecik, pierwsze pytanie - bagatelka.
Drugie pytanie o jakieś rozporządzenie - trochę stresik- szukanko- Jest!
Trzecie pytanie - miażdżące !! Nie miałem nawet pojęcia gdzie szukać tego dokumentu.(nie było go)
 - "a powinniście to mieć"... :wacko: :mellow:
 -   :huh: :angry:

Albo omówić motopompę M8/8 której nie ma na wyposażeniu od 8 lat...
czyli powrót do przeszłości....Offline judoga

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 99
Odp: ,,Nowe spotkanie w KG"
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 04, 2007, 11:50:50 »
jakiś czas temu miałem pytanie : kolejnośc sztandarów na uroczystości państwowej ( strażackiej ) , niewiedziałem , a powinienem (?)
Przyjemność życia łączy się z wysiłkiem jakiego ono wymaga.

Offline robard

 • Weteran
 • *
 • Wiadomości: 956
Odp: ,,Nowe spotkanie w KG"
« Odpowiedź #18 dnia: Luty 04, 2007, 11:51:24 »
Podpisuję sie pod tym co powiedzieli poprzednicy i dodam tylko, że często takie kontrole przeprowadzają mlode wilki - mlodzi oficerowie, którzy odziedziczyli etety w komendzie po tatusiach i wujkach, którzy podobnie jak oni ani dnia nie przepracowali w JRG.
"Uczciwy człowiek szuka prawdy, kłamca jest patologicznie wszechwiedzący"

Prawo Oczekiwań - negatywne oczekiwania rodzą negatywne wyniki. Pozytywne oczekiwania rodzą negatywne wyniki.

Offline MCh

 • Stary Wyga
 • *
 • Wiadomości: 131
Odp: ,,Nowe spotkanie w KG"
« Odpowiedź #19 dnia: Luty 04, 2007, 13:48:20 »
Cytuj
którzy podobnie jak oni ani dnia nie przepracowali w JRG.

Niestety ale takich oficerów co to "prochu" (dymu) nie wąchali mamy całą masę w strukturach PSP. Jak tacy oficerowie maja przeprowadzać jakąkolwiek reformę w straży ? Czy reforma przeprowadzona przez takich ludzi ma w ogóle jakakolwiek szansę być skuteczną ?