Służba > Forum ochotników

Wysłanie na szkolenie podstawowe przez jednostkę

(1/2) > >>

mixxol1998:
Witam serdecznie.

Moje pytanie brzmi czy jednostka może wysłać druha z jednostki na szkolenie podstawowe bez wiedzy gminy która utrzymuje jednostki OSP. Jest problem dot. jednej jednostki która sama z siebie wysłała osobę z własnej jednostki a gmina wysłała do tej pory 8 ludzi z jednostek z terenu gminy po konsultacjach z tymi jednostkami zostały im zrobione badania i kursy BHP. Jedna jednostka natomiast stwierdziła że wyśle swojego człowieka nie informując pozostałych jednostek ani urzędu gminy po prostu dogadała się z komendą.

budziol:
Może.
Skierowanie na szkolenie może podpisać np. Naczelnik OSP, do skierowania wymaga się (a przynajmniej wymaga tego moja KM PSP):

zaświadczenia lekarskiego orzekające zdolność do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie ważne na czas szkolenia,
 orzeczenia komisji lekarskiej lub zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego okresowe badanie lekarskie, aktualne na czas trwania szkolenia*,
 ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków ważne na czas szkolenia,
 karty szkolenia wstępnego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Tak więc jeśli ww. rzeczy ktoś ma ogarnięte inaczej niż przez Gminę (np. za badania lekarskie zapłacił z własnej kieszeni) to prawnie nie ma obowiązku pytania Gminy o zgodę.

mixxol1998:
Dziękuje bardzo za odpowiedź.  :straz:

Ale również bez przeszkód można starać się o ekwiwalent do gminy ?

Mroovka:
Jako pełnoprawny członek OSP może.

mixxol1998:
I gmina ma obowiązek mu wtedy ten ekwiwalent wypłacić czy może mu odmówić ?

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej