Pożarnictwo > Ratownictwo chemiczne

Pytanie co do ALKOHOLI

(1/1)

tmusialik:
Jak wiadomo materiałami niebezpiecznymi pożarowo są takie, które mają temperaturę zapłonu poniżej 55 oC. Alkohol etylowy ma temperaturę zapłonu około 12 oC.
Tu pojawia się pytanie.
Czy da się określić od jakiego stężenia roztwór etanolu jest traktowany jako niebezpieczny pożarowo?  :pyt:
Zakładając, że jest składowany w magazynie w temperaturze 16-25oC, ciśnieniu atmosferycznym, przy prawidłowej wentylacji. Oczywiście, to opary są palne, więc może da się dojść do informacji od jakiego stężenia powstaje dostatecznie dużo oparów?

brzydki09:
https://alchem.com.pl/sites/default/files/download/16/setanolkch.pdf
pkt 5.2 coś takiego znalazłem w SDS (można to traktować jako wiedzę techniczną).

tmusialik:
Dzięki - poczytam

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej