Służba > Forum ochotników

Komisje problemowe przy Zarządzie oddziału gminnego

(1/1)

krzysiek_2k:
Zgodnie z paragrafem 63 Statutu ZOSP RP Zarząd oddziału gminnego powołuje komisję ds. młodzieży oraz może powoływać inne komisje problemowe oraz zespoły zadaniowe jako jego organy doradcze.
Tu pojawia się pytanie - czy komisje tworzy się tylko i wyłącznie spośród członków zarządu oddziału gminnego, czy również można powołać osoby spoza zarządu?

Peter:
Nie mogę znaleźć żadnego regulaminu w tej kwestii, ale dałbym sobie rękę uciąć, że gdzieś czytałem (prawdopodobnie dawno temu w „STRAŻAKU"), że jednym z głównych idei przyświecających powołaniu komisji problemowych było pozyskanie „ekspertów" do ich składu osobowego (niekoniecznie członków danego zarządu oddziału).
Ta uchwała http://www.zosprp.pl/files/komisje/uchwala6.pdf potwierdzałaby powyższe. Wśród osób proponowanych przez Prezesa ZG ZOSP RP do składu komisji problemowych ZG, są byli członkowie ZG.

krzysiek_2k:
To by miało sens. Komisje w moim odczuciu mają "rozpracować" zagadnienie i przedstawić wnioski/propozycje działań zarządowi, bo to zarząd / prezes podejmuje ostateczne decyzje.

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej