Autor Wątek: Z Posiedzenia Zespołu Kg Psp  (Przeczytany 5717 razy)

Offline digit

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 34
Z Posiedzenia Zespołu Kg Psp
« dnia: Kwiecień 30, 2003, 10:07:04 »
Może nie wszyscy wiedzą nad czym pracują w KG;)

Zespół przyjął wstępne protokoły następujących grup tematycznych:

- w sprawie dialogu społecznego – o zasadach współpracy pomiędzy stroną służbową i stroną związkową na wszystkich szczeblach tj. w powiatach, w województwach oraz na szczeblu centralnym,
- w sprawie finansowania PSP – po szczegółowej analizie przyjęto wstępne stanowisko o sposobie finansowania. Założono w nim, że możliwa jest do przyjęcia zasada centralizacji finansowania jednostek organizacyjnych PSP pod warunkiem utrzymania komendantów powiatowych/miejskich jako płatników III stopnia (z własnym budżetem),
- w sprawie organizacji struktur PSP – w pracach tego zespołu przyjęto wstępnie, że zostaną wprowadzone zmiany w organizacji komend wojewódzkich i powiatowych oraz przeprowadzona zostanie analiza struktur PSP,
- w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy – wskazano na konieczność zrewidowania rozporządzenia o bhp w PSP oraz wprowadzenia nowych rozwiązań w zakresie ochrony osobistej strażaków oraz tzw. ubrań roboczych,
- w sprawie szkolenia zawodowego – przyjęto założenia dotyczące sposobu zatrudniania oraz prowadzenia szkolenia tak w systemie przemiennym (zaocznym) jak stacjonarnym (dziennym). Zaproponowano również zasadę nie nadawania pierwszego stopnia oficerskiego (w SGSP) i aspiranckiego (w SAP) absolwentom szkół. Stopnie te absolwenci uzyskiwaliby dopiero w miejscu zatrudnienia na wniosek kierownika właściwej jednostki organizacyjnej.

Nie zamknięto pracy zespołu do spraw czasu służby i urlopów z powodu braku wspólnego zdania w kwestii możliwości wprowadzenia 40-to godzinnego tygodnia służby w systemie zmianowym. Rozważano kilka rozwiązań w tym dwa zasadnicze:

- wprowadzenie od 1 stycznia 2004r. zasady 40-to godzinnego tygodnia służby w systemie 12x24 (dzień),12x48 (noc),
- wprowadzenia okresu przejściowego do 2008r. w trakcie którego obowiązywałby również system 24x48 z zasadą rekompensaty finansowej lub w takiej samej liczbie dni wolnych za ponadnormatywny czas służby.
"Przeciwieństwem prawdy płytkiej jest fałsz, przeciwieństwem prawdy głębokiej może być inna głęboka prawda"
Albert Einstein
Durnia od człowieka inteligentnego da się dość łatwo odróżnić - temu pierwszemu, w miarę nabywania wiedzy, maleje obszar ignorancji. Temu drugiemu zaś rośnie. Ten paradoks wynika z nader prostego faktu: człowiek myślący (homo sapiens, chciałoby się rzec) w coraz większym stopniu zdaje sobie sprawę z zakresu własnej niewiedzy. A to już jest wielki krok naprzód...