Autor Wątek: Przepis kwalifikacyjny  (Przeczytany 1052474 razy)

Offline Eqinox

 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 5.918
Odp: Przepis kwalifikacyjny
« Odpowiedź #280 dnia: Lipiec 23, 2015, 22:04:20 »
No i właśnie czy ten ktoś kto zrobił zaocznie II stopień w SGSP i ma tytuł mgr inż. pożarnictwa może być z-cą dowódcy lub d-cą zmiany?
Właśnie widzę...
Co za cud zobaczyłes?

Offline samda

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 64
Odp: Przepis kwalifikacyjny
« Odpowiedź #281 dnia: Lipiec 23, 2015, 22:08:54 »
Jak już wspomniałem nie po to jest to forum żebyśmy prowadzili taką konwersację więc lepiej wróćmy do właściwego tematu.
A a ten cud, który zobaczyłem to Ty - szkoda że nie masz jeszcze dr przed to byśmy porozmawiali.

Offline Eqinox

 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 5.918
Odp: Przepis kwalifikacyjny
« Odpowiedź #282 dnia: Lipiec 23, 2015, 22:10:27 »
brak mi tylko obrony :P :D
ale dalej nie widze niejasności w przepisie o który pytacie
wskaż mi prose niejasność w art 36. ustawy o PSP.....

Offline Siedem

 • Strażak Sam
 • *
 • Wiadomości: 448
Odp: Przepis kwalifikacyjny
« Odpowiedź #283 dnia: Lipiec 28, 2015, 22:03:48 »
Czy w wersjach projektu, które macie (06.07.2015) w §3a mowa jest o kwalifikacjach zgodnych z art. 36 ust.4 ustawy o PSP? Co z ludźmi spełniającymi jedynie art. 36 ust. 3? Może mam jakąś lipną wersję?

Offline kamaras

 • ogniomistrz
 • Weteran
 • *
 • Wiadomości: 905
 • Płeć: Mężczyzna
 • kamaras
Odp: Przepis kwalifikacyjny
« Odpowiedź #284 dnia: Lipiec 28, 2015, 22:41:24 »
Może ktoś to już gdzieś wrzucić do zapoznania???

Offline Oxandrolon

 • Stary Wyga
 • *
 • Wiadomości: 198
Odp: Przepis kwalifikacyjny
« Odpowiedź #285 dnia: Lipiec 29, 2015, 06:41:42 »
Czy w wersjach projektu, które macie (06.07.2015) w §3a mowa jest o kwalifikacjach zgodnych z art. 36 ust.4 ustawy o PSP? Co z ludźmi spełniającymi jedynie art. 36 ust. 3? Może mam jakąś lipną wersję?
Projekt odnosi sie do znowelizowanej ustawy, i nowego brzmienia art.36

Offline Siedem

 • Strażak Sam
 • *
 • Wiadomości: 448
Odp: Przepis kwalifikacyjny
« Odpowiedź #286 dnia: Lipiec 29, 2015, 06:57:38 »
Cytuj
Projekt odnosi sie do znowelizowanej ustawy, i nowego brzmienia art.36

Czy to jest inne brzmienie niż przytoczone w projekcie? "Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 1351 oraz z 2014r. poz. 502 i 616". W tekście jednolitym na sejm.gov.pl są uwzględnione zmiany o których mowa.

Offline Siedem

 • Strażak Sam
 • *
 • Wiadomości: 448
Odp: Przepis kwalifikacyjny
« Odpowiedź #287 dnia: Lipiec 29, 2015, 13:27:46 »
Dla tych co szukają nowego brzmienia art 36
art. 36 otrzymuje brzmienie:
„Art. 36. 1. Mianowanie lub powołanie strażaka na określone stanowisko służ- bowe w Państwowej Straży Pożarnej jest uzależnione od posiadanego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby albo pracy.
2. Stanowiska służbowe dzieli się na oficerskie, aspiranckie, podoficerskie i szeregowe.
3. Na stanowisko oficerskie mianuje się lub powołuje się strażaka, któ- ry:
1) posiada tytuł zawodowy inżynier pożarnictwa albo
2) posiada tytuł zawodowy inżynier oraz kwalifikacje wymagane do wykonywania zawodu strażak i ukończył przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej oraz przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi, albo
3) posiada tytuł zawodowy inżynier w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego uzyskany w Szkole Głównej Służby Pożarniczej oraz kwalifikacje wymagane do wykonywania zawodu strażak i ukończył przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi, albo
4) posiada wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowisk aspiranckich i ukończył przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej oraz przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi, albo
5) posiada wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowisk aspiranckich i ukończył przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej, albo
6) posiada wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje wymagane do wykonywania zawodu strażak oraz ukończył przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej.
4. Na stanowisko oficerskie związane z kierowaniem działaniami ratowniczymi mianuje się lub powołuje się strażaka, który spełnia wymagania, o których mowa w ust. 3 pkt 1–4.
5. Na stanowisko aspiranckie mianuje się lub powołuje się strażaka, który uzyskał tytuł technik pożarnictwa po ukończeniu nauki w szkołach Państwowej Straży Pożarnej albo uzyskał uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego technik pożarnictwa.
6. Na stanowiskach podoficerskich i szeregowych wymaga się spełniania wymagań niezbędnych do wykonywania zawodu strażak.
7. Osobę przyjmowaną do służby mianuje się na pierwsze stanowisko w grupie stanowisk szeregowych, jeżeli spełnia ona wymagania w zakresie wykształcenia przed uzyskaniem określonych kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby.
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw wewnętrznych może wyrazić zgodę na odstępstwo od wyma- 22 gań, o których mowa w ust. 3, 5 i 6, na czas określony niezbędny do uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, nie dłuższy jednak niż 4 lata.
9. Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej może odbywać strażak, który posiada kwalifikacje wymagane do wykonywania zawodu strażak lub kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowisk aspiranckich w Państwowej Straży Pożarnej.
10. Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi może odbywać strażak, który posiada:
1) tytuł zawodowy inżynier oraz ukończył przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej lub
2) tytuł zawodowy inżynier w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego uzyskany w Szkole Głównej Służby Pożarniczej oraz kwalifikacje wymagane do wykonywania zawodu strażak, lub
3) kwalifikacje do zajmowania stanowisk aspiranckich w Pań- stwowej Straży Pożarnej oraz ukończone przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej.
11. Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej oraz przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi prowadzi Szkoła Główna Służ- by Pożarniczej w formie studiów podyplomowych.
12. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w uzgodnieniu z Rektorem-Komendantem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej ustala limity przyjęć na przeszkolenia zawodowe, o których mowa w ust. 11.
13. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, maksymalne stopnie przypisane do poszczególnych stanowisk oraz dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, jakim powinni odpowiadać strażacy na określonych stanowiskach służbowych, w tym:
1) rodzaj stanowisk służbowych oficerskich, aspiranckich, podoficerskich i szeregowych,
2) staż służby lub pracy wymagane do zajmowania poszczególnych stanowisk służbowych,
3) wykształcenie wymagane do zajmowania niektórych stanowisk służbowych – biorąc pod uwagę charakter zadań wykonywanych przez strażaków na poszczególnych stanowiskach służbowych, kwalifikacje wyma- 23 gane na tych stanowiskach oraz potrzebę zapewnienia niezbędnego poziomu doświadczenia zawodowego.
14. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb kierowania na przeszkolenia zawodowe, o których mowa w ust. 11, uwzględniając potrzeby i organizację służby w Państwowej Straży Pożarnej.”;

Offline witek1

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 51
Odp: Przepis kwalifikacyjny
« Odpowiedź #288 dnia: Lipiec 29, 2015, 13:34:25 »
Z tego co się oriętuje jeszcze nie zostało to podpisane przez prezydenta,i nie wiadomo czy będzie.

Offline Siedem

 • Strażak Sam
 • *
 • Wiadomości: 448
Odp: Przepis kwalifikacyjny
« Odpowiedź #289 dnia: Lipiec 29, 2015, 14:14:57 »
Zobaczymy na początku sierpnia. Nie zawetował i nie skierował tego do TK na razie.

Offline Eqinox

 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 5.918
Odp: Przepis kwalifikacyjny
« Odpowiedź #290 dnia: Sierpień 01, 2015, 11:40:40 »
Z tego co się oriętuje jeszcze nie zostało to podpisane przez prezydenta,i nie wiadomo czy będzie.
Skierowano do: Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji dnia 29-07-2015.
Tak że jest jeszcze nadzieja że Prezydent Duda tego nie podpisze:) Co mnie bardzo cieszy bo mam nadzieje że zablokuje to prace nad przepisem kwalifikacyjnym w obecnej formie.

Offline Oxandrolon

 • Stary Wyga
 • *
 • Wiadomości: 198
Odp: Przepis kwalifikacyjny
« Odpowiedź #291 dnia: Sierpień 06, 2015, 09:41:22 »
4 sierpnia wrócił z kolejnej komisji nadzwyczajnej. (zmiany - druk nr 3750, 3769).

Za pół godziny intronizacja Andrzeja Dudy. A ten podpisywać niczego nie będzie musiał, a już na pewno nie na samym początku kadencji, gdzie raczej poświęci ten czas na dziękczynne wycieczki po kraju. W związku z czym może być tak, że projekt zmiany ustawy o PSP wynikający z ustawy deregulacyjnej (skądinąd częściowo zupełnie słuszny) wcale nie zostanie przeforsowany w takiej formie.

A co do przepisu kwalifikacyjnego, wydaje mi się, że pomimo bardzo usilnych starań jednego z 02, ten projekt jednak sam upadnie, a przynajmniej w tej niedorzecznej formie.

Offline Eqinox

 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 5.918
Odp: Przepis kwalifikacyjny
« Odpowiedź #292 dnia: Sierpień 06, 2015, 10:41:06 »
4 sierpnia wrócił z kolejnej komisji nadzwyczajnej. (zmiany - druk nr 3750, 3769).

Za pół godziny intronizacja Andrzeja Dudy. A ten podpisywać niczego nie będzie musiał, a już na pewno nie na samym początku kadencji, gdzie raczej poświęci ten czas na dziękczynne wycieczki po kraju. W związku z czym może być tak, że projekt zmiany ustawy o PSP wynikający z ustawy deregulacyjnej (skądinąd częściowo zupełnie słuszny) wcale nie zostanie przeforsowany w takiej formie.

A co do przepisu kwalifikacyjnego, wydaje mi się, że pomimo bardzo usilnych starań jednego z 02, ten projekt jednak sam upadnie, a przynajmniej w tej niedorzecznej formie.
I widzisz tu się z tobą częściowo zgodzę :P Ale to ustawa regulacyjna! w przypadku PSP która krzywdzi rzesze aspirantów! wymaganie aby każdy oficer w kraju był absolwentem SGSP to czysty idiotyzm i regulacja rodem z CHRL.
A co do przepisu kwalifikacyjnego to najgłupszy akt prawny jaki kiedykolwiek wyszedł z KG, a uzasadnienia wymagań np. na stanowiska KM, KW, KG że muszą znać przepisy finansów publicznych to czysta fikcja gdyż pierwszeństwo na te stołki powinni mieć wg. tego uzasadnienia księgowi i kwatermistrze! A to uzasadnienie owego 02.
W połączeniu oba akty prawne w dłuższej perspektywie doprowadzą do likwidacji SA i CS oraz SP (może coś sie uchowa poprzez przekształcenie) gdyż szkolenie aspirantów będzie nieuzasadnione skoro oficer po SPO (bez tech. pożarnictwa) może zajmować stanowisko dowódcy zastępu bądź sekcji to po co ma robić SA? (a zeby być z-ca d-cy zmiany lub d-ca zmiany i tak musi zrobic SPF tak jak aspiranci też SPO+SPF)
W dłuższej perspektywie obecna linia KG chce doprowadzić do monopolu SGSP w PSP!

Offline Oxandrolon

 • Stary Wyga
 • *
 • Wiadomości: 198
Odp: Przepis kwalifikacyjny
« Odpowiedź #293 dnia: Sierpień 06, 2015, 11:07:58 »
Masz rację. Obecna polityka prowadzi do stopniowego wygaszania korpusu aspirantów w PSP. Możliwości obejmowania docelowych stanowisk przez aspirantów ograniczają się do tych zaszeregowanych w grupach 6-8, które to stanowiska jeszcze niedawno mogły być piastowane przez podoficerów. Patrząc w drugą stronę, jest wiele mniej lub bardziej wyboistych możliwości zmiany korpusu na oficerski, i duża część chorążych z tych możliwości korzysta (pomijając już dyskusję o układach, znajomościach, itp - bo nie o tym jest temat)

Coś na kształt sytuacji w obecnym wojsku, gdzie zlikwidowano korpus, a chorążych przeniesiono do korpusu podoficerskiego. I tak naprawdę, patrząc przez pryzmat naszych obecnie obowiązujących przepisów, ten korpus jest taką trochę zapchajdziurą, z którą nie wiadomo do końca co zrobić. Oczywiście nie ubliżam tu nikomu (zwłaszcza aspirantom), tylko wskazuję na fakt, że możliwości rozwoju w tym konkretnym korpusie są bardzo ograniczone, a w zasadzie nie ma żadnych.

Znowelizowany art. 36 w punktach dotyczących obsady stanowisk oficerskich tak naprawdę nie odróżnia strażaka od technika pożarnictwa, bo SPO załatwia sprawę jednemu i drugiemu, gdyby się dobrze wczytać :)
A zapis w projekcie przepisu kwalifikacyjnego o możliwości zajmowania stanowisk w korpusie niższym mając kwalifikacje do tych w korpusie wyższym, to chyba największa patologia, jaką KG mogło popełnić.

Tak jak piszesz, nowela zakłada wzrost znaczenia SGSP, jako głównego, i jedynego ośrodka kształcenia kadry oficerskiej w PSP. A równowaga kształcenia aspirantów została zachwiana eksternistyczną kwalifikacją Z22 i Z23 - stąd KG rękami i nogami broni się przed nadawaniem stopni aspiranckich po zdobyciu TP eksternistyczne (przy okazji kłamiąc ZZ w żywe oczy, bo komu chciał to dał). Powszechne nadawanie tych stopni uczyniłoby utrzymywanie szkół aspiranckich nieracjonalnym.

Offline Eqinox

 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 5.918
Odp: Przepis kwalifikacyjny
« Odpowiedź #294 dnia: Sierpień 06, 2015, 11:18:25 »
Masz rację ale co zrobić z 3 szkołami aspirantów i 1 podoficerską  ? A co z ośrodkami szkolenia? Wszystko zaorać w imię wielkiej SGSP? Gigantyczne inwestycje pujdą w....
A zrównanie strażaka z technikiem pożarnictwa uważam za absurd najwyższy z możliwych.
A sorry większym jest uznanie za wyższe kwalifikacji cywilnych po SGSP w art 16a ust. 4b pkt. 2 ! Które moim zdaniem nie powinny się nawet równać ze strażakiem! Przecież ten człowiek może w krótkim czasie zostać oficerem nie znając nawet sposobu salutowania do hymnu państwowego ani gram służby wewnętrznej!
Ogólnie cały ust. 4b jest bzdurny.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 06, 2015, 11:47:36 wysłana przez Eqinox »

Offline SIUSIEK

 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 2.446
 • Kocham swoją pracę! Ale koniec tuż tuż....
Odp: Przepis kwalifikacyjny
« Odpowiedź #295 dnia: Sierpień 07, 2015, 22:00:31 »
Komenda Główna jak i Nasz Panujący 01 powinien już dawno pójść w odstrzał bo kto jak kto...on podpisuje te wszystkie bzdurne dokumenty... Nawaliło się koło niego tylu generałów i każdy myśli że rozumy pozjadał. Wystarczy posłuchać panów Kwiatkowskiego, Kowalskiego... Każdy z nich cokolwiek chce coś zmienić to spieprzy... Spójrzmy w nieodległą przeszłość.. Kwalifikacje, mundurówka, chorobowe, modernizacja, nadgodziny, stażowy... Czy w czymś pomogli?  A w kwestii rozwiązania patologii w PSP? Żenujące że nic nie robią nawet jak przewodniczący wojewódzcy zgłaszają na spotkaniach... TACZKA...

Offline fireman998998

 • Strażak Sam
 • *
 • Wiadomości: 447
Odp: Przepis kwalifikacyjny
« Odpowiedź #296 dnia: Sierpień 08, 2015, 08:29:22 »
Jak wyżej nic dodac nic ując, Tylko Taczka!!!

Offline grzela

 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 6.328
 • I smile like an angel, a heart like the devil.
Odp: Przepis kwalifikacyjny
« Odpowiedź #297 dnia: Sierpień 24, 2015, 17:31:26 »

Offline Siedem

 • Strażak Sam
 • *
 • Wiadomości: 448
Odp: Przepis kwalifikacyjny
« Odpowiedź #298 dnia: Sierpień 28, 2015, 11:18:48 »
Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów została podpisana z dniem 27.08.2015r. Wchodzi w życie 60 dni po ogłoszeniu.

Offline młody16

 • Stary Wyga
 • *
 • Wiadomości: 124
Odp: Przepis kwalifikacyjny
« Odpowiedź #299 dnia: Sierpień 28, 2015, 11:28:29 »
Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów została podpisana z dniem 27.08.2015r. Wchodzi w życie 60 dni po ogłoszeniu.

Pewna informacja?