Autor Wątek: 23% - na większość sprzętu p-poż?  (Przeczytany 8225 razy)

Offline Smyku

 • Pokaż mi swoje zabawki, a powiem ci kim jesteś!
 • Stary Wyga
 • *
 • Wiadomości: 201
 • Płeć: Mężczyzna
 • Zawsze gotowy!
« Ostatnia zmiana: Luty 21, 2013, 14:30:23 wysłana przez Butel »
Dwie rzeczy nie mają granic: wszechświat i ludzka głupota.

Offline wolszczanin

 • Strażak Sam
 • *
 • Wiadomości: 265
 • Płeć: Mężczyzna
  • OSP Nowy Targ
Odp: 23% - na większość sprzętu p-poż?
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 22, 2013, 08:05:02 »
UE zazwyczaj wymaga tylko żeby stosowana była podstawowa stawka podatku VAT  - a że u nas jest to akurat max. podatek to już inna sprawa  :szalony: :zamknij:

Offline grzela

 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 6.328
 • I smile like an angel, a heart like the devil.
Odp: 23% - na większość sprzętu p-poż?
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 06, 2013, 18:02:17 »
Cytuj
Interpelacja (nr 15206) do ministra finansów w sprawie stawki podatku VAT od towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej
Szanowny Panie Ministrze! Zgodnie z art. 41 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług stawkę podatku w wysokości 7% stosuje się do dostaw na terytorium kraju towarów wymienionych w poz. 129–134 załącznika nr 3 do ustawy, dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej. Komisja Europejska wezwała Polskę do zmiany przepisów, gdyż według przepisów unijnych obniżona stawka podatku VAT nie może być stosowana w odniesieniu do towarów przeznaczonych na cele bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W razie niedostosowania polskich przepisów do wymogów UE Komisja Europejska może skierować tę sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
W związku z powyższym zwracamy się do Pana Ministra z następującym pytaniem: Czy istnieje możliwość utrzymania preferencyjnej stawki podatku VAT na towary przeznaczona na cele ochrony przeciwpożarowej w Polsce?
Z poważaniem
Poseł Jan Warzecha
oraz grupa posłów
Warszawa, dnia 6 marca 2013 r.

Cytuj
Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na pismo z dnia 12 marca 2013 r., nr SPS-023-15206/13, przy którym przekazana została interpelacja posłów Jana Warzechy, Bogdana Rzońcy oraz Jerzego Materny w sprawie stawki podatku VAT od towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej, uprzejmie informuję.
Zgodnie z art. 41 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z poźn. zm.) obniżoną stawkę podatku (obecnie 8%) stosuje się do dostaw na terytorium kraju towarów wymienionych w poz. 129–134 załącznika nr 3 do ustawy, dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej.
Zdaniem Komisji Europejskiej polskie uregulowania w ww. zakresie są niezgodne z przepisami prawa unijnego. Zgodnie z art. 98 dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej państwa członkowskie mogą stosować jedną lub dwie obniżone stawki podatku VAT. Stawki obniżone mają zastosowanie wyłącznie do dostaw towarów i świadczenia usług, których kategorie są określone w załączniku III do dyrektywy. Zdaniem Komisji załącznik III do dyrektywy 2006/112/WE nie przewiduje kategorii, która mogłaby obejmować towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej wymienione w poz. 129–134 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z powyższym zdaniem Komisji Europejskiej należy te towary objąć stawką podstawową.
Na podstawie art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Komisja w dniu 21 lutego 2013 r. wydała uzasadnioną opinię, że Rzeczpospolita Polska, stosując obniżoną stawkę VAT w odniesieniu do towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 96–98 dyrektywy 2006/112/WE w związku z załącznikiem III do tej dyrektywy. Jeżeli
 
Polska nie zastosuje się do opinii, Komisja może wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Jeżeli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyda wyrok, w którym orzeknie, że przepisy krajowe są niezgodne z odpowiadającymi im przepisami prawa unijnego, to na mocy art. 260 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Polska będzie zobowiązana podjąć środki, które zapewnią wykonanie wyroku Trybunału. W przypadkach określonych w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej może nałożyć na państwo członkowskie ryczałt lub okresową karę pieniężną. Wysokość ryczałtu lub okresowej kary pieniężnej może wskazać również Komisja Europejska.
Uwzględniając powyższe, ocena co do prawidłowego wdrożenia przepisów prawa unijnego przez państwo członkowskie Unii Europejskiej leży w gestii Komisji Europejskiej. Wszczęcie przez Komisję Europejską drugiej fazy postępowania naruszeniowego oznacza, że w ocenie Komisji przedmiotowe regulacje zawarte w ustawie o podatku od towarów i usług nie znajdują uzasadnienia w prawie unijnym, i nieuwzględnienie uwag Komisji spowoduje zapewne przeniesienie przez Komisję sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Z poważaniem

Offline Piotr_W

 • Weteran
 • *
 • Wiadomości: 517
 • sierżant
Odp: 23% - na większość sprzętu p-poż?
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 06, 2013, 19:58:01 »
Czyli Polska czeka na wniesienie sprawy do Trybunału i po iluśtam odwołaniach pewnie zapłaci karę.
Ciekawe dlaczego Polska nie chce dostosować się do wskazówek Komisji Europejskiej?

PS
Czy pan poseł Jan Warzecha nie zauważył, że od kilku lat mamy 8% stawkę podatku a nie 7%?

Offline grzela

 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 6.328
 • I smile like an angel, a heart like the devil.
Odp: 23% - na większość sprzętu p-poż?
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 25, 2013, 15:41:19 »
Cytuj
Interpelacja (nr 16602) do ministra finansów
w sprawie stawki podatku VAT dla sprzętu jednostek ochrony przeciwpożarowej
Szanowny Panie Premierze! Na podstawie art. 15 ustawy o ochronie przeciwpożarowej jednostkami ochrony przeciwpożarowej są m.in.:
—   ochotnicza straż pożarna,
—   związek ochotniczych straży pożarnych,
—   inne jednostki ratownicze. Zgodnie z art. 41 ust. 10 ustawy o VAT obniżoną stawkę podatku (obecnie 8%) stosuje się do dostaw na terytorium kraju towarów wymienionych w poz. 129–134 załącznika nr 3 do ustawy dla jednostek ochrony przeciwpożarowej.
Podczas spotkań na zebraniach ochotniczych straży pożarnych podnoszona jest sprawa wysokości podatku VAT dla tych jednostek. Wynikają one z docierających niezweryfikowanych sygnałów o rzekomej planowanej zmianie (podwyższeniu) stawki tego podatku.
Stąd pytania do Pana Premiera:
1.   Czy ministerstwo prowadzi jakiekolwiek prace, lub czy zamierza je podejmować, zmierzające do podwyższenia stawki przy dostawach towarów dla jednostek ochrony przeciwpożarowej?
2.   Jeśli tak, to z czego wynikają przesłanki do podwyższenia stawki podatku VAT (bardzo prosimy o rzeczowe uzasadnienie)?
Z poważaniem
Poseł Józef Lassota
oraz grupa posłów
Warszawa, dnia 22 marca 2013 r.

Cytuj
Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na pismo z dnia 16 kwietnia 2013 r., nr SPS-023-16602/13, przy którym przekazana została interpelacja posłów Józefa Lassoty, Anny Nemś oraz Lidii Gądek w sprawie stawki podatku VAT dla sprzętu jednostek ochrony przeciwpożarowej, uprzejmie informuję.
Zgodnie z art. 41 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) obniżoną stawkę podatku (obecnie 8%) stosuje się do dostaw na terytorium kraju towarów wymienionych w poz. 129–134 załącznika nr 3 do ustawy dla jednostek ochrony przeciwpożarowej przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej.
W chwili obecnej nie są prowadzone prace legislacyjne zmierzające do zmiany stosowanej stawki podatku od towarów i usług na towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej. Należy jednak zaznaczyć, że Komisja Europejska prowadzi przeciwko Polsce postępowanie naruszeniowe, gdyż jej zdaniem polskie uregulowania w ww. zakresie są niezgodne z przepisami prawa unijnego.
Należy podkreślić, że system podatku od wartości dodanej w ramach Unii Europejskiej podlega harmonizacji, co oznacza, iż wszystkie państwa członkowskie zobowiązane są do przestrzegania zgodności krajowych przepisów w tym zakresie z regulacjami wynikającymi z prawa unijnego. Podstawą unijnego systemu podatku od wartości dodanej są przepisy dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006 r., str. 1, z późn. zm.). Zgodnie z art. 98 tej dyrektywy państwa członkowskie mogą stosować jedną lub dwie obniżone stawki podatku VAT. Stawki obniżone mają zastosowanie wyłącznie do dostaw towarów i świadczenia usług, których kategorie są określone w załączniku III do dyrektywy. Załącznik III do dyrektywy 2006/112/WE nie przewiduje kategorii, która mogłaby obejmować towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej wymienione w poz. 129– 134 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z powyższym zdaniem Komisji Europejskiej należy te towary objąć stawką podstawową.
Na podstawie art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Komisja Europejska w dniu 21 lutego 2013 r. wydała uzasadnioną opinię, że Rzeczpospolita Polska, stosując obniżoną stawkę VAT w odniesieniu do towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 96–98 dyrektywy 2006/112/WE w związku z załącznikiem III do tej dyrektywy. W przypadku gdy Polska nie zastosuje się do opinii, Komisja może wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Jeżeli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzeknie, że przepisy krajowe są niezgodne z odpowiadającymi im przepisami prawa unijnego, to na mocy art. 260 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Polska będzie zobowiązana podjąć środki, które zapewnią wykonanie wyroku Trybunału.
Z poważaniem


Offline Smyku

 • Pokaż mi swoje zabawki, a powiem ci kim jesteś!
 • Stary Wyga
 • *
 • Wiadomości: 201
 • Płeć: Mężczyzna
 • Zawsze gotowy!
Odp: 23% - na większość sprzętu p-poż?
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 26, 2013, 08:38:04 »
czyli wychodzi na to że UE nas wykończy, wszyscy ustalają podatki do dyrektyw UE zero autonomiczności w krajach należących do UE, w związku z tym mamy to co chcieliśmy, a miało być tak pięknie.....
Dwie rzeczy nie mają granic: wszechświat i ludzka głupota.

Offline Piotr_W

 • Weteran
 • *
 • Wiadomości: 517
 • sierżant
Odp: 23% - na większość sprzętu p-poż?
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 25, 2013, 07:25:46 »
Witam,

Ciągle słyszę mniej lub bardziej wiarygodne plotki o mającej się zmienić od stycznia 2014r. stawce VAT dla jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Czy ktoś z was ma jakieś konkretne informacje?

Offline Radhezz

 • Semper Paratus
 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 1.611
 • Płeć: Mężczyzna
 • OSP i nie tylko...
Odp: 23% - na większość sprzętu p-poż?
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 25, 2013, 19:34:45 »
Zgodnie z ustawą w 2014 roku mają wrócić do poziomu z 2010 roku, jeżeli na koniec 2012 roku relacja długu publicznego do PKB nie przekroczy 55%.

Tabelka:
http://prawo.rp.pl/temat/574683.html

Inną kwestią jest to jakie grupy towarów będą podlegały pod obniżoną stawkę VAT, a do tego się nie dokopałem... W sensie brak mi sił na czytanie takich przepisów... Ale jakby kto był chętny to
Cytuj
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o VAT w związku z jej art. 146a pkt 2, stawkę VAT 8% stosuje się do towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 (z zastrzeżeniem art. 41 ust. 12 i art. 114 ust. 1), w art. 120 ust. 2 i 3 oraz w § 7 oraz w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie VAT.

Kierowca DCE. Niegdyś ambitny, a teraz tylko OSP i rezerwista. I to też w wolnej chwili tyko.
Powyższy post wyraża opinię autora w dniu dzisiejszym. Autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podania przyczyny.
Oświetlenie i nagłośnienie ostrzegawcze - montaż, naprawa, modyfikacje => OGŁOSZENIE

Offline grzela

 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 6.328
 • I smile like an angel, a heart like the devil.
Odp: 23% - na większość sprzętu p-poż?
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 25, 2013, 19:37:33 »
Temat częściowo był poruszany:

http://www.strazak.pl/index.php/topic,20433.0.html


Scalono
grzela, Twój post później usunę
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 25, 2013, 22:36:53 wysłana przez robn »

Offline Piotr_W

 • Weteran
 • *
 • Wiadomości: 517
 • sierżant
Odp: 23% - na większość sprzętu p-poż?
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 26, 2013, 20:17:48 »
Jak widać UE w dalszym ciągu utrzymuje, że Polska nie może stosować obniżonej stawki 8% VAT ani na produkty medyczne ani na produkty przeznaczone na cele ochrony ppoż.:

http://www.tvn24.pl/bruksela-pozywa-polske-za-in-vitro-i-vat,357732,s.html

Sprawa trafiła do Trybunału, który w myśl przepisów powinien nałożyć na Polskę karę pieniężną trwającą do czasy przystosowania przepisów do obowiązujących w UE.

Nie muszę chyba dodawać, skąd rząd bierze pieniądze na dodatkowe kary...
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 26, 2013, 20:20:53 wysłana przez Piotr_W »

Offline grzela

 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 6.328
 • I smile like an angel, a heart like the devil.
Odp: 23% - na większość sprzętu p-poż?
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 23, 2014, 19:18:35 »
Cytuj
Informujemy, że składanie wniosków na dotacje MSW zostaje wstrzymane do odwołania.

Decyzja jest związana z wyrokiem Trybunału w sprawie stosowania obniżonej stawki podatku VAT.


http://www.wroclaw.zosprp.pl/nowosci,main,0,1,wyrok_trybunalu_siodma_izba_,2512.html

Offline Matthus86

 • Początkujący
 • *
 • Wiadomości: 9
  • Ochotnicza Straż Pożarna Kończyce Wielkie
Odp: 23% - na większość sprzętu p-poż?
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 24, 2014, 16:07:24 »
odnosi się to do wszystkich osp czy tylko do województwa dolnośląskiego bo nie widzę więcej takich informacji jak narazie?

Offline lusinawb

 • Początkujący
 • *
 • Wiadomości: 9
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: 23% - na większość sprzętu p-poż?
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 24, 2014, 21:21:34 »
Wnioski oczywiście będzie można składać należy jednak po potwierdzeniu zmiany stawki podatku VAT zmienić druki w których ceny brutto były liczone z 8% Vat-em.

Offline max[]

 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 1.157
 • Płeć: Mężczyzna
  • ...

Offline grzela

 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 6.328
 • I smile like an angel, a heart like the devil.
Odp: 23% - na większość sprzętu p-poż?
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 18, 2015, 10:27:08 »
Wzrosną ceny towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej.

http://www.izbapodatkowa.pl/wzrosna-ceny-towarow-przeznaczonych-na-cele-ochrony-przeciwpozarowej,4,1599

Offline wolszczanin

 • Strażak Sam
 • *
 • Wiadomości: 265
 • Płeć: Mężczyzna
  • OSP Nowy Targ
Odp: 23% - na większość sprzętu p-poż?
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 19, 2015, 07:41:28 »
cytuję: "W projekcie znalazł się także przygotowany przez posłankę Skowrońską przepis wprowadzający, z dniem 1 stycznia 2016 r., podstawową 23 proc. stawkę VAT na sprzęt przeciwpożarowy. - W świetle obowiązujących przepisów mieliśmy dotychczas obniżoną stawkę na sprzęt przeciwpożarowy. Niestety Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał w tej sprawie wyrok, w którym stwierdził, że powinniśmy jednak stosować stawkę podstawową - argumentowała Skowrońska. Jej zdaniem dzięki wprowadzeniu zaproponowanej przez nią zmiany Polska uniknie grożących nam kar finansowych."

Więcej na http://biznes.interia.pl/podatki/news/szykuja-sie-zmiany-w-podatku-vat,2094898,4211?utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Offline druh Marek

 • Stary Wyga
 • *
 • Wiadomości: 247
Odp: 23% - na większość sprzętu p-poż?
« Odpowiedź #16 dnia: Marzec 02, 2015, 23:59:27 »
Witam,
Z tego wynika, że prawdopodobnie od 1 stycznia 2016 roku podrożeje cały sprzęt pożarniczy do 23% VAT z 8%. Mnie interesuje taka kwestia - posłowie niby szukają rozwiązania, ale wiadomo więcej podatku wpłynie do budżetu - rząd będzie zadowolony. Tyle, że robi się problem w postaci gmin, samorządów - teraz ciężko znaleźć środki na zakup nowych samochodów (o tyle jednostki w KSRG jeszcze mogą liczyć na dofinansowania i takie wozy kupują, to jednostki spoza systemu mogą liczyć co najwyżej na nowe lekkie slrt). Po wejściu podwyższonej stawki VAT pogrzebie plany jednostkom OSP o zakupie nowego wozu, bo jak gmina nie ma to nie dołoży...  a zakup średniego wozu podrożeje o około 100 tys złotych.

Może by pójść tą drogą, jak rozlicza się projekty z lokalnych grup działania, które działają na terenie całego kraju. Stworzyć taką ustawę, program dla ochotniczych straży pożarnych działającą podobnie jak LGD. Kupujemy sprzęt pożarniczy, samochody itp za normalną stawkę 23% VATu. Realizujemy zamówienie, płacimy i odbieramy sprzęt. Piszemy prośbę o interpretację podatkową do instytucji, pod którą podlegamy (tak jak rozliczanie projektu w LGD) do Ministra Finansów - odpowiedniego Dyrektora Izby Skarbowej. Czekamy na odpowiedz, w której mamy napisane, m. in. ..."w zakresie braku prawa od odliczenia lub zwrotu podatku VAT w związku z realizacją zakupu/projektu itp" i dalej, że OSP działa jako stowarzyszenie, nie jest podatnikiem podatku VAT i nie figuruje w ewidencji podatników VAT wobec czego nie może odzyskać poniesionego podatku od towarów i usług. Wobec powyższego otrzymujemy interpretację, dzięki której możemy odzyskać wpłacony podatek VAT (tak jak to ma miejsce we wniosku o płatność z projektu LGD). Zapłacony podatek zostaje zwrócony na konto jednostki wraz ze zwrotem dofinansowania - tak jest w przypadku LGD, a tutaj byłby zwrot samego podatku VAT.

Niewiadomo tylko jak to dokładnie wygląda od strony Trybunału oraz obecnych ustaw, ale myślę, że skoro LGD daje rady to czemu OSP by nie dało? co Panowie o tym sądzicie - według mnie jakby sejm stworzył taką ustawę, program dla OSP napewno nie byłby to krzywdzące finansowo dla budżetu samorządów, gmin i samych OSP. Ale znając realia do czegoś takiego pewnie w życiu nie dojdzie a szkoda...

Offline grzela

 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 6.328
 • I smile like an angel, a heart like the devil.
Odp: 23% - na większość sprzętu p-poż?
« Odpowiedź #17 dnia: Marzec 27, 2015, 06:50:33 »
Od 1 lipca 2015 r. ważne zmiany w VAT!

Cytuj
Nowelizacja ta od 1 stycznia 2016 r. wprowadza także 23% stawkę VAT na sprzęt przeciwpożarowy. Obecnie na ten sprzęt obowiązuje 8% stawka VAT. Jednak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał w tej sprawie wyrok, w którym stwierdził, że Polska powinna stosować stawkę podstawową.

http://www.gazetapodatkowa.pl/od-1-lipca-2015-r-wazne-zmiany-w-vat-2015-18,artykul,139431.html