Pożarnictwo > Ratownictwo Medyczne

Nowe "Zasady organizacji ratownictwa medycznego w KSRG 2012"

(1/82) > >>

strazaczek76:
Po latach posuchy pojawiły się nowe ZASADY ORGANIZACJI RATOWNICTWA MEDYCZNEGOW KRAJOWYM SYSTEMIE RATOWNICZO - GAŚNICZYM 2012 narazie do opiniowania i zgłaszania uwag.

Z nowości jakie sie pojawiły to  Standardy gotowości operacyjnej jednostek. A B C  dla PSP i OSP w KSRG i innych jednostek. W zależności od wyszkolenia i wyposażenia.

Mowa jest również o Instruktorach Ratownictwa Medycznego i Koordynatorach medycznych(niekoniecznie lekarzach)
KAPMCR nowa funkcja Kierujący Akcją Prowadzonych Medycznych Czynności Ratunkowych  :gwiazdki:

Odświerzone (lekko zmienione) procedury (21 sztuk) + 22 procedura wsparcia psychicznego, w procedurze segregacji masowej czarny kolor-prawdopodobnie. :straz:

Nowe w wyposażeniu PSP R1: zamennie żele schładzające i opatrunki hydrożelowe min 6400cm2 ,opaski taktyczne, okulary, odsysacz  jadu, karty segregacyjne (40 na JRG - 20  OSP), wskażnik CO2 w powietrzu wydychanym,  0,9 NaCL, opatrunek zastawkowy,  zestaw unieruchomienia pediatrycznego.

To tak na szybko i po pierwszym czytaniu  :kwit:
Ciekawi mnie ile z tego zostanie a co jeszcze zmienią czekam na Wasze recenzje i głosy. :pyt:
pozdrawiam

pilot:
Wypowiem się jeśli przeczytam całość -_- Dlatego jeśli możesz to zapodaj gdzie tego szukać -_- pozdro

grzela:
Określono  zasady współpracy KSRG-PRM


--- Cytuj ---Dyspozytor medyczny, w przypadku zaistnienia stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego, gdy wyczerpanie możliwości jednostek systemu PRM jest jedyną okolicznością podjęcia działań przez jednostki KSRG, powinien mieć obowiązek przeprowadzenia analizy dostępności i liczebności wszystkich jednostek współpracujących z system (inne jednostki podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych Policja, Straż Graniczna, BOR, TOPR, GOPR, WOPR, i Ministra Obrony Narodowej) i po jej przeprowadzeniu może zwrócić się do właściwego ze względu na obszar chroniony dyżurnego SK KM/P PSP o zadysponowanie zasobów KSRG.

Może to nastąpić tylko w przypadkach:
- gdy istnieje konieczności realizacji kwalifikowanej pierwszej pomocy w zdarzeniach mnogich i masowych,
- gdy istnieje zasadność udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego podczas realizowanych na miejscu medycznych czynności ratunkowych przez ZRM,
- gdy czas dotarcia jednostek KSRG na miejsce zdarzenia jest krótszy niż rzeczywisty (nie planowany) czas dotarcia najbliższego ZRM lub innej jednostki współpracującej z systemem,

Dyżurny SK KM/P PSP po przyjęciu od dyspozytora medycznego potrzeby zadysponowania jednostek KSRG, powinien mieć obowiązek przeprowadzenia analizy wszystkich bieżących zgłoszeń o potrzebie podjęcia interwencji i wynikających z nich zagrożeń. Kierując się priorytetem ratowania życia i zdrowia ludzkiego powinien mieć możliwość zadysponowania właściwych dla obszaru chronionego zasobów KSRG lub zwrócenia się SK KW PSP o zadysponowanie tych zasobów.
Dyżurny SK KW PSP powinien niezwłocznie podjąć działania w celu zadysponowania zapotrzebowanych się i środków.
--- Koniec cytatu ---

Stanowisko wydzielone do dezynfekcji – warunki jakie musi spełnić dodatkowe pomieszczenie w komendzie ( w niektórych KP będzie ciężko takie pomieszczenie wygospodarować)

Dochodzą dwa nowe stanowiska
Powiatowy koordynator rat-med. W PSP oraz Instruktor ratownictwa medycznego wymaga zmiany rozporządzenia o kwalifikacjach i stanowiskach służbowych.


--- Cytuj ---4.2. Proponuje się, by:
- ćwiczenia o charakterze zdarzeń masowych lub mnogich, były realizowane przynajmniej jeden raz w roku, w wybranym powiecie na terenie województwa, i podlegały ocenianiu przez strażaków i ratowników medycznych (rozjemcy / obserwatorzy) z innych powiatów,
- współorganizatorem ćwiczeń o charakterze zdarzeń masowych lub mnogich powinien być właściwy miejscowo Urząd Wojewódzki oraz organ założycielski podmiotów ratowniczych,
(życie pokaże)
--- Koniec cytatu ---

Tak na gorąco.  :kwit:

W końcu może coś drgnie


--- Cytuj ---Do czasu wprowadzenia jednoznacznych rozwiązań legislacyjnych, strażacy posiadający kwalifikacje do wykonywania zawodu ratownika medycznego, wypełniają zadania z zakresu ratownictwa medycznego na poziomie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
--- Koniec cytatu ---

http://www.strazak.pl/forum/index.php/topic,18648.0.html


Działania z zakresu ratownictwa medycznego w ramach KSRG mogą wykonywać:


--- Cytuj ---2. Strażacy posiadający kwalifikacje do wykonywania zawodu ratownika medycznego lub pielęgniarki systemu w rozumieniu ustawy o PRM, którzy ukończyli kurs instruktorów ratownictwa medycznego KSRG, zwani dalej instruktorami ratownictwa medycznego – w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
--- Koniec cytatu ---

http://www.strazak.pl/forum/index.php/topic,14609.0.html

pilot:
sól do wlewu? jak do wlewu to kto zakłuje? czy do płukania oka? unieruchomienie pediatryczne- przyda się, co do kart segreacyjnych też spoko. O ile ktoś myślący i wiedzący się do nich dorwie szczególnie w OSP KSRG.

Fistach:
T R A G E D I A

zarówno dla nas jak i przyszłych poszkodowanych...

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej