Pożarnictwo > ratownictwo wodno-nurkowe

Zasady oranizacji ratownictwa wodnego w KSRG

(1/1)

grzela:
Nowe zasady organizacji ratownictwa wodnego w KSRG:

http://www.straz.gov.pl/data/other/zasady_woda_22.11.2012.pdf

mieszko:
Chym nowe zasady ale czy my możemy nadal działać na wodzie...? :szalony:

Tu ustawa
 http://www.msw.gov.pl/portal/pl/781/10073/Ratownictwo_wodne.html
A my ostatnio z MOPR mieliśmy prowadziliśmy dyskusje wyszło niby że nie możemy działać na wodzie znajomy wystąpił z odpowiednim pismem i o to jaką dostaliśmy odp.


                 Pan Dyrektor Wiesław Golański
 
         Podczas ostatnich obrad Zarządu Głównego rozmawiałem na temat ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych z gen. Wiesławem Leśniakiewiczem, ponieważ problem dotyczy zarówno strażaków ochotników jak i zawodowych. Czytając wprost ustawę zamyka się drogę do ratownictwa wodnego innym niż WOPR podmiotom, chyba że uzyskają zgodę w drodze decyzji administracyjnej od Ministra Spraw Wewnętrznych.
         Gen. Leśniakiewicz powiedział, że podjęte zostały prace nad nowelizacją ustawy, aby krąg podmiotów uprawnionych do ratownictwa wodnego rozszerzyć o strażaków. Jednak prace te nie nabrały chyba sformalizowanych postaci, ponieważ zarówno na stronach internetowych Sejmu, MSW i KG PSP brak na ten temat informacji (sprawdzałem dzisiaj).
         Jedynie co znalazłem na tronie internetowej Sejmu, to relację z posiedzenia Komisji Spraw Wewnętrznych, z której wynika, że ocena działania ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych jest dobra.
 
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=4735B32C53B8FDE9C1257AD0002ACB94
 
                                                                                  Z wyrazami szacunku
 
                                                                                  Krzysztof M. Miazga
                                                                                              adwokat

I co wy na to?

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej