Autor Wątek: Osp – Jaka Przyszłość?  (Przeczytany 333864 razy)

Offline zoog

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 26
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #720 dnia: Maj 31, 2012, 01:22:55 »
Może jak PZPN ale...
Nie wiem, objąłem funkcje naczelnika w OSP i na początku miałem wielkie wątpliwości dotyczące związku... nie da się ukryć, że dzięki dotacjom związkowym nasza jednostka zakupiła sporo sprzętu (samochód SLRt, aparaty ODO, agregat wysokociśnieniowy, motopompa szlamowa, kominiarki, hełmy), a teraz oczekujemy na dofinansowanie nowego GBA. Było wiele spięć i sytuacji stresowych, nie powiem, ale nie mogę narzekać.

Offline grzela

 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 6.328
 • I smile like an angel, a heart like the devil.
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #721 dnia: Czerwiec 19, 2012, 11:42:20 »
http://www.strazak.pl/forum/index.php/topic,1988.msg207545.html#msg207545

Odpowiedź:

Cytuj
Szanowna Pani Marszałek! W nawiązaniu do pisma z dnia 11 maja 2012 r. (sygn. SPS-023-4642/12) przekazującego interpelację poseł na Sejm RP pani Małgorzaty Adamczak w sprawie ochotniczych straży pożarnych uprzejmie przedstawiam następujące informacje.
Zgodnie z § 2 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 14 września 1998 r. w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. Nr 121, poz. 798) do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego może zostać włączona jednostka ochrony przeciwpożarowej, która posiada:
1) co najmniej dwa średnie lub ciężkie samochody pożarnicze,
2) wyszkolonych ratowników w liczbie zapewniającej pełną obsadę co najmniej dwóch samochodów pożarniczych,
3) skuteczny system łączności powiadamiania i alarmowania,
4) urządzenia łączności w sieci radiowej systemu na potrzeby działań ratowniczych oraz która pozostaje w stałej gotowości do podejmowania działań ratowniczych.
Do systemu może być włączona także jednostka, która nie spełnia wyżej wymienionych warunków, jeśli jej działalność ma zastosowanie w sytuacjach przewidzianych w planie działań ratowniczych.
Mając na uwadze konieczność zapewnienia gotowości jednostek ochotniczych straży pożarnych, minister spraw wewnętrznych zlecił Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych RP realizację zadania publicznego pod nazwą:
Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych.
W ramach tego zadania ZOSP RP zobowiązał się do pomocy w wyremontowaniu 238 remiz. Na ten cel minister spraw wewnętrznych, w ramach realizacji umowy zawartej w dniu 25 kwietnia 2010 r., przekaże Zarządowi Głównemu ZOSP RP 800 000 zł dotacji. W 2012 r. na przygotowanie jednostek OSP do działań zostaną przekazane środki w wysokości 28 247 000 zł.
Ponadto aktualnie opracowywany jest projekt rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych w sprawie wysokości środków finansowych w 2012 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach systemu ratowniczo-gaśniczego. Projekt ten ma na celu określenie wysokości środków finansowych i ich podział między jednostki ochrony przeciwpożarowej. Ogólna kwota planowana do przekazania w 2012 r. jednostkom ochrony przeciwpożarowej działającym w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego wynosi 58 100 000 zł.
Z wyrazami szacunku

Patriota

 • Gość
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #722 dnia: Czerwiec 22, 2012, 22:55:39 »
Witam,

Mam pytanie do kolegów zarówno z OSP jak i PSP, zwłaszcza tych interesujących się szeroko rozumianym prawem.
Czy Zarząd Wojewódzki ZOSP RP miał prawo wydać takie oto oświadczenie:

"Prezydium OW ZOSP RP postanowiło udzielać dotacji oraz nadawać odznaczenia tylko tym Ochotniczym Strażom Pożarnym, które systematycznie współpracują i zaopatrują się w sprzęt i umundurowanie w Oddziale Wojewódzkim Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego."

Ja to rozumiem trochę inaczej.
Każda OSP która należy do Związku ma prawo do dotacji. To, że ktoś kupuje np. umundurowanie w innej firmie bo to oferowane przez WUS Brzeziny mu nie odpowiada nie powinno nikogo interesować.
Moim zdaniem to tworzenie monopolu.
Ale może źle myślę...

Offline MIKO

 • Global Moderator
 • *
 • Wiadomości: 4.171
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #723 dnia: Czerwiec 23, 2012, 01:46:32 »
Zarząd Wojewódzki ZOSP RP w Wielkopolsce nie jest biedny i powinien się utrzymać z samych dzierżaw . Mało tego dostaje dotacje na działalność z MSW .

Mógł by długo pisać o  tej sytuacji – od jakości obsługi w sklepie po ceny , kończąc na tym że niech sobie te medale w d……….. wsadzą .

Pomijam że zawsze można odbić piłeczkę w drugą stronę i niech nie prowokują . 

Moje zdanie jest takie Związek nie powinie prowadzić działalności gospodarczej – jak biednie to mogą się OSP zrzucić po 500 zł składki na pensje dla władzy i tak wyjdzie taniej

Pozdrawiam

Offline Sylwek

 • Global Moderator
 • *
 • Wiadomości: 2.391
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #724 dnia: Czerwiec 23, 2012, 08:16:24 »
Gospodarujemy publicznymi pieniędzmi - mamy obowiązek racjonalnie je wydawać.
Moim zdaniem nie można zmuszać stowarzyszenia do kupowania czegoś gorszego lub droższego dla idei dotowania innego stowarzyszenia.

Jak są konkurencyjni idziemy do nich, jak nie - szukamy gdzieś indziej.

Offline grzela

 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 6.328
 • I smile like an angel, a heart like the devil.
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #725 dnia: Czerwiec 24, 2012, 20:07:50 »
Zarząd Wojewódzki ZOSP RP w Wielkopolsce nie jest biedny i powinien się utrzymać z samych dzierżaw . Mało tego dostaje dotacje na działalność z MSW .

Mógł by długo pisać o  tej sytuacji – od jakości obsługi w sklepie po ceny , kończąc na tym że niech sobie te medale w d……….. wsadzą .

Pomijam że zawsze można odbić piłeczkę w drugą stronę i niech nie prowokują . 

Moje zdanie jest takie Związek nie powinie prowadzić działalności gospodarczej – jak biednie to mogą się OSP zrzucić po 500 zł składki na pensje dla władzy i tak wyjdzie taniej

Pozdrawiam

Takiej promocji nie miał żaden OW.

http://www.zosprp.poznan.pl/aktualnosci.php/512_nowy_helm_strazacki_przewidywana_cena_okolo_250_zl.html

Offline grzela

 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 6.328
 • I smile like an angel, a heart like the devil.
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #726 dnia: Lipiec 03, 2012, 17:38:39 »
Cytuj
                              PROJEKT

USTAWA
z dnia ………………….2012r.
o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

Art. 1
W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.09.178.1380  z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 26 dodaje się art. 26 a w brzmieniu:

„26a. 1. Na wniosek członka ochotniczej straży pożarnej, który udokumentuje co najmniej 30-letni staż członkowski w ochotniczej straży pożarnej, przysługuje 10% dodatek do emerytury lub renty, lecz nie wyższy niż 200 zł miesięcznie.
2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, tryb przyznawania świadczeń, o których mowa w ust. 1.”

Art. 2

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?documentId=FA513C50E75A4E39C1257A290047E381

Offline grzela

 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 6.328
 • I smile like an angel, a heart like the devil.
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #727 dnia: Wrzesień 11, 2012, 11:24:15 »
2011 r.

Pawlak odlatuje wiatrakowcem

Cytuj
Wicepremier ma nowe hobby. A prywatna firma liczy, że je tak wypromuje, by maszyny kupili strażacy i policja

http://www.ekonomia24.pl/artykul/680373.html

2012 r.

http://www.zosprp.pl/forum/viewtopic.php?f=12&t=4971

Cytuj
Witam

Myślę Panowie że nie chodzi o helikoptery dla OSP lecz wiatrakowce.

W czerwcu minionego roku zakupiłem do zakładu wiatrakowiec który wyglądem lekko przypomina helikopter, nosi nazwę XENON 2.
Widoczny jest na naszej stronie www. oraz reklamie w miesięczniku STRAŻAK.
Razem ze mną szkoliła się grupa druhów strażaków z OSP którzy po zdaniu egzaminu uzyskali
świadectwa kwalifikacji pilotów wiatrakowców, pierwszy wiatrakowiec dla OSP jest w produkcji
i zostanie przekazany jednostce OSP Baranów obok Grodziska Mazowieckiego.
Jest to przedsięwzięcie finansowane przez Zarząd Krajowy ZOSP RP, pilotowany przez prezesa Pawlaka.
Podstawowa wada sprzętu, do startu i lądowania potrzebny pas najlepiej na kierunku
wschód - zachód, wolny od przeszkód o długości minimum 300 m.
Pomimo podawanych danych o minimalnej prędkości przelotu na niskich wysokościach bezpieczna prędkość to ok. 85 km

Co do celowości zakupu dla Straży nie będę zabierał głosu, lecz podzielam pogląd kolegów że mamy bardziej przyziemne potrzeby.

Pozdrawiam serdecznie życząc spokojnych i szczęśliwych Świąt Wielkanocnych
Wyszogrodzki

http://www.zosprp.pl/forum/viewtopic.php?f=12&t=4633&p=24043&hilit=helikopter#p24043

http://www.flamis.pl/video/lotnictwo_osp_baran%C3%B3w

http://www.youtube.com/watch?v=vfUszO7W2LI

Cytuj
Mieszkańcy Baranowa (powiat Grodzisk Mazowiecki) i jego okolic od dawna walczą o to, by nad ich głowami przestały latać wiatrakowce. Są hałaśliwe, niektórzy twierdzą, że niebezpieczne. Po konsultacjach społecznych, Andrzej Kolek, wójt Baranowa, nie zezwolił firmie Aviation Artur Trendak, na dalsze loty.

http://www.tugrodzisk.pl/z-okolicy/skuteczne-protesty/

Nie mają samochodu, myślą o wiatrakowcu

Cytuj
Informacje na ten temat znaleźć można było w Internecie już w marcu, nie jest to więc primaaprilisowy żart. Strażacy w Nadmie – niedawno powstała tam jednostka OSP – nie mają co prawda samochodu, ale myślą o zdobyciu wiatrakowca.

http://lotniczapolska.pl/Nie-maja-samochodu--mysla-o-wiatrakowcu,24432

1. KZPT Kalisz
2. WUS Brzeziny
3. Kirowy Gościniec+szkolenia
4. Platforma szkoleniowa e-learning
5. Wiatrakowce
6. Internetowy Instytut Informacji - 3i - obsługa informatyczna  ZG
7. Wioski internetowe+granty
8. Gminne Centra Reagowania
9. Zakupy dotacyjne tylko w OW.

Co jeszcze?

http://teoriawszystkiego-naukareligia.blog.onet.pl/Wieczny-prezes,2,ID485375151,n

Pójdziemy na dno razem z Pawlakiem.  :wakacje:
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 11, 2012, 11:55:47 wysłana przez grzela »

Offline grzela

 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 6.328
 • I smile like an angel, a heart like the devil.
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #728 dnia: Wrzesień 13, 2012, 14:36:33 »
Za strażakiem powinny iść ulgi.

http://www.naszwodzislaw.com/index.php/site/art/5-aktualnosci/12-wiadomosci/3637-za-strazakiem-powinny-isc-ulgi.html

I
Cytuj
nterpelacja nr 5843 do ministra gospodarki w sprawie ulg dla przedsiębiorców zatrudniających strażaków ochotników
   Szanowny Panie Ministrze! Ochotnicza straż pożarna jako stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, a także w oparciu o uchwalony statut. Obecnie w Polsce funkcjonuje prawie 19 tys. jednostek ochotniczych straży pożarnych, do których należy około 800 tys. strażaków. Dwie trzecie z nich uczestniczy bezpośrednio w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Są to nie tylko interwencje związane z gaszeniem pożarów, coraz częściej strażacy ochotnicy są wzywani do wypadków, awarii czy katastrof. Dzięki wzrastającej skuteczności ochotnicze straże pożarne stanowią trzon krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, a strażacy ochotnicy wyszkoleniem i posiadanym sprzętem często mogą wręcz konkurować z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej. Jak pokazała sytuacja z 2010 r., podczas klęsk żywiołowych na dużą skalę bez pomocy ochotników system Państwowej Straży Pożarnej byłby niewystarczający.
   Niestety, OSP zarówno w miastach, jak i małych miejscowościach borykają się ze znaczącym problemem, który czasem doprowadza do tego, że choć jednostki są alarmowane, nikt nie wyjeżdża do akcji. Problem polega w szczególności na podejściu prywatnych przedsiębiorców zatrudniających strażaków ochotników. Niestety, w wielu przypadkach strażak mający możliwość udziału w akcji boi się o utratę pracy. Nierzadko przedsiębiorcy stawiają wręcz pytanie, czy pracownik jest zatrudniony w straży, czy w przedsiębiorstwie. Obecne przepisy nie są wystarczająco przychylne przedsiębiorcom zatrudniającym ochotników. Szczególnie w mniejszych miejscowościach ochotnicze straże pożarne mogą dotrzeć na miejsce zdarzenia losowego znacznie szybciej niż funkcjonariusze PSP ze względu na bliższe położenie strażnicy niż komendy. Takie przypadki szczególnie można zaobserwować w miejscowościach na terenach górskich. Dobrym przykładem jest także miasto Rybnik, gdzie komenda PSP obejmuje swoim działaniem obszar 373 km2. Gdyby nie jednostki OSP na terenie dzielnic miasta i powiatu rybnickiego, często dochodziłoby do tragedii.
   Aby rozwiązać problem opuszczania miejsca pracy ze względu na akcję ratowniczo-gaśniczą czy szkolenia i jednocześnie uchronić jednostki OSP przed brakiem załogi podczas akcji, warto byłoby wprowadzić ulgi podatkowe dla przedsiębiorców zatrudniających strażaków. Oczywiście ich wprowadzenie wymaga dokładnej analizy pod kątem ekonomicznym i prawnym. Takie udogodnienie pozwoliłoby jednak pracodawcom spojrzeć bardziej przychylnym okiem na aktywność swoich pracowników w jednostkach OSP. Należałoby także pochylić się nad wprowadzeniem zapisów mówiących o tym, że osoba biorąca udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych w czasie pracy nie może ponosić z tego względu negatywnych konsekwencji w rozumieniu prawa pracy. Te zapisy pozwoliłyby uniknąć przykrych sytuacji, w szczególności utraty zatrudnienia.
   W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania:
   1. Czy do ministerstwa napływają informacje o problemach, z którymi borykają się strażacy chcący w czasie pracy wyjechać do akcji ratowniczo-gaśniczych?
   2. Jak resort gospodarki zapatruje się na wprowadzenie instrumentów zachęcających pracodawców do zatrudniania strażaków ochotników?
   3. Czy przewiduje się zmiany w ustawie o ochronie przeciwpożarowej, aby rozwiązać ww. problemy?
   Z wyrazami szacunku
   Poseł Marek Krząkała
   Rybnik, dnia 11 czerwca 2012 r.

Cytuj
Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na pismo z 21 czerwca br., znak: SPS-023-5843/12, przy którym przesłano interpelację pana posła Marka Krząkały w sprawie ulg dla przedsiębiorców zatrudniających strażaków ochotników, uprzejmie przekazuję następującą odpowiedź.
Kwestie związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych są regulowane przepisami ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.), ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.) oraz rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 60, poz. 281, z późn. zm.).
Wskazane akty prawne nie należą do kompetencji ministra gospodarki, niemniej jednak, w mojej ocenie, tworzą spójny system gwarantujący członkom ochotniczych straży pożarnych możliwość wykonywania ich zadań. Jednocześnie uprzejmie informuję, iż do Ministerstwa Gospodarki nie wpływały postulaty zmiany obowiązujących przepisów.
Zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny wypłacany z budżetu gminy. Ekwiwalent nie przysługuje za czas nieobecności w pracy, za który zachowano wynagrodzenie. Członkowie ochotniczych straży pożarnych, za czas nieobecności w pracy zachowują uprawnienie do innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą (np. urlop wypoczynkowy). Natomiast członek ochotniczej straży pożarnej biorący bezpośredni udział w działaniach ratowniczych ma prawo do okresowych bezpłatnych badań lekarskich.

Dalsze przywileje pracownicze członkom ochotniczych straży pożarnych przyznają przepisy wskazanego rozporządzenia z 1996 r. Zgodnie z nimi pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego członkiem ochotniczej straży pożarnej na czas niezbędny do uczestniczenia w działaniach ratowniczych i do wypoczynku koniecznego po ich zakończeniu, a także – w wymiarze nieprzekraczającym łącznie sześciu dni w ciągu roku kalendarzowego – na szkolenie pożarnicze. Zwolnienie to następuje w trybie przyjętym przez służbę ratowniczą, zaś w celu uczestniczenia w szkoleniu pożarniczym na podstawie wniosku właściwej terytorialnie jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej. Czas koniecznego wypoczynku pracownika po zakończeniu akcji ratowniczej ustala osoba, która kierowała taką akcją.
W najbliższym czasie nie jest planowana zmiana opisanych zasad. Właściwy rzeczowo minister pracy i polityki społecznej skierował do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, którego tekst dostępny jest pod adresem: www.legislacja.rcl.gov.pl. Problematyka zwolnienia od pracy członków ochotniczej straży pożarnej opisana jest na stronach 23–25 i 30–31 tego dokumentu. Projekt zakłada, iż obecne, opisane powyżej, zasady zostaną utrzymane.
Należy podkreślić, że Ministerstwo Gospodarki prowadzi politykę wspierania przedsiębiorczości i likwidowania barier prawnych w wykonywaniu działalności gospodarczej. W związku z tym zajmuje się w tym zakresie regulacjami o charakterze horyzontalnym, dotyczącymi ogółu przedsiębiorców i pracowników. Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków wykonywania działalności gospodarczej. Likwidowanie zbędnych obciążeń administracyjnych, zmniejszanie reglamentacji, zwiększanie swobody działalności gospodarczej oraz poprawa przejrzystości i precyzji

przepisów   mają   przyczynić   się   do   stworzenia   otoczenia   regulacyjnego przyjaznego obywatelom, przedsiębiorcom i administracji.
Z wyrazami szacunku

Offline rafal.bula

 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 1.773
 • Płeć: Mężczyzna
  • JRG SGSP
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #729 dnia: Wrzesień 13, 2012, 15:48:25 »
To co minister opisał w niemalże 500 słowach zawrzeć można w trzech: "bla bla bla". Jest fajnie, ale bedzie jeszcze lepiej chociaż nic się nie zmieni. Kolejna żenująca odpowiedź na interpelację.

Offline grzela

 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 6.328
 • I smile like an angel, a heart like the devil.
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #730 dnia: Wrzesień 15, 2012, 20:01:05 »
Pawlak prezesem ochotniczych strażaków. Po raz piąty  :straz:

Cytuj
Odnosząc się do zadań planowanych w nowej kadencji wymienił pomysł pozyskania dla OSP nowoczesnej techniki oraz bliską współpracę z wojskiem.

- Podejmujemy nowe inicjatywy i wyzwania. Chcielibyśmy pozyskać dla straży nowoczesny sprzęt m.in. ultralekkie samoloty - tłumaczył Pawlak.

I dodał: - Są też działania we współpracy z wojskiem, ponieważ nie ma dzisiaj poboru powszechnego, pomagające m.in. w nauce musztry. Są też piękne inicjatywy pielęgnujące tradycje, jak np. międzynarodowe zawody sikawek konnych.

http://www.tvn24.pl/pawlak-prezesem-ochotniczych-strazakow-po-raz-piaty,277056,s.html

Offline wujo 2010

 • Global Moderator
 • *
 • Wiadomości: 1.724
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #731 dnia: Wrzesień 15, 2012, 20:09:45 »
Czyli: żadnych zmian nie będzie stary nowy prezes w Wiadomościach tylko o wiatrakowcach mówił. Czyli kolejne 29 lat Starami będziemy się bujać do pożaru. A chętnych do OSP jak nie bylo tak nie będzie. Tak jak myślałem :milcz:
Bądź uprzejmy i staraj się pomóc innym. Jeśli nie masz nic wartościowego do dodania w danym temacie, nie pisz, i tak zostanie to skasowane przez moderatorów :)

Offline bodzio206

 • Stary Wyga
 • *
 • Wiadomości: 154
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #732 dnia: Wrzesień 15, 2012, 21:56:07 »
Nie no to jest po prostu tragedia.......ultralekkie samoloty....jakby to było palącym rozwiązaniem problemu strażaków OSP, jakim jest chęć wzbicia się w przestworza i przeprowadzenia kilku błyskotliwych akcji ratowniczych z użyciem "Pawlakolotów".

A delegaci Swoje......
Wiesz jak rozpoznać strażaka w tłumie panicznie uciekających ludzi?? Zawsze będzie biegł w przeciwną stronę niż wszyscy inni.

Offline wujo 2010

 • Global Moderator
 • *
 • Wiadomości: 1.724
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #733 dnia: Wrzesień 15, 2012, 22:24:14 »
jeszcze ,musztra i sikawki konne  :rofl:
 :kwit:
Bądź uprzejmy i staraj się pomóc innym. Jeśli nie masz nic wartościowego do dodania w danym temacie, nie pisz, i tak zostanie to skasowane przez moderatorów :)

Offline sheldon

 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 2.660
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #734 dnia: Wrzesień 20, 2012, 22:47:09 »
Jak czytam takie rzeczy, moje wkurwienie osiąga zenitu. Może najwyższy czas zacząć zastanawiać się nad jakąś alternatywą dla ZOSP, nad czymś, czego góra chociaż troooszkę będzie starała się powalczyć o to, żeby OSP stawało się wynalazkiem coraz bardziej profesjonalnym? Tak, musztra i sikawki konne też są ważne, stanowią jakiś element historyczny, ale ku**a mać, czy to musi być tematem numer jeden, najważniejszym? Nie ma większych problemów?
PYTAJ! ĆWICZ! KORZYSTAJ Z DOŚWIADCZEŃ KOLEGÓW!

Offline Radhezz

 • Semper Paratus
 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 1.569
 • Płeć: Mężczyzna
 • OSP i nie tylko...
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #735 dnia: Wrzesień 23, 2012, 14:35:36 »
Po prostu struktury ZOSP są nieco skostniałe, wręcz betonowe... Nie do ruszenia, i mamy stada leśnych dziadków, albo ludzi średnio mających pojęcie o co w tym wszystkim chodzi. A nawet jak wiedzą, to i tak własny interes jest ważniejszy i robią się patologie... Tak samo jest i na samiuteńkim dole - zarząd który w ogóle nie dba o sprawy bojowe, ale o to żeby robić imprezy dla siebie i "swoich", którzy o straży wiedzą tyle że jeździ dużymi czerwonymi autami które robią "io-io" i leje wodę, jest nie do ruszenia... Ale są członkami stowarzyszenia i mają prawo głosu takie samo jak ktoś, kto "zjadł zęby" na działaniach ratowniczych... I to jest moi drodzy patologia - dostęp do stanowisk w zarządzie powinien być zarezerwowany dla strażaków, a nie "członków OSP". Wiem, wiem, utopia, ale mam dziwne wrażenie że zupełnie inaczej by się współpracowało z kolegami którzy też "wąchali dym", i wiedzą jak ważne jest bezpieczeństwo i odpowiednie wyposażenie.
Kierowca CE. Niegdyś ambitny, a teraz tylko OSP i szeregowy rezerwy. I to też w wolnej chwili tyko.
Powyższy post wyraża opinię autora w dniu dzisiejszym. Autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podania przyczyny.
Oświetlenie i nagłośnienie ostrzegawcze - montaż, naprawa, modyfikacje => OGŁOSZENIE

Offline wujo 2010

 • Global Moderator
 • *
 • Wiadomości: 1.724
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #736 dnia: Wrzesień 25, 2012, 20:59:52 »
Znam druchów nie mogą zrobić recertyfikacji bo kasy nie ma ,a tu takie pierdoły. :wall:
Bądź uprzejmy i staraj się pomóc innym. Jeśli nie masz nic wartościowego do dodania w danym temacie, nie pisz, i tak zostanie to skasowane przez moderatorów :)

Offline romiwe

 • Weteran
 • *
 • Wiadomości: 547
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #737 dnia: Wrzesień 26, 2012, 07:07:28 »
Ciekawe kiedy opublikują program pracy na kolejne 5 lat uchwalony na zjeździe.
Jakoś go nie publikują - wstydzą się czy jak .
Strażacy na Samoloty  kunie do stajni.???

Offline szeregowy

 • Stary Wyga
 • *
 • Wiadomości: 145
 • Płeć: Mężczyzna
  • OSP Olszanica
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #738 dnia: Październik 15, 2012, 20:49:03 »
Ciekawe kiedy opublikują program pracy na kolejne 5 lat uchwalony na zjeździe.
Jakoś go nie publikują - wstydzą się czy jak .
Strażacy na Samoloty  kunie do stajni.???

Trzeba napisać do nich z prośbą o program i zaznaczyć że obowiązuje ich ustawa o jawności itd... :)

Pozdrawiam
szeregowy
"By inni mogli żyć.."

Offline grzela

 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 6.328
 • I smile like an angel, a heart like the devil.
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #739 dnia: Październik 16, 2012, 08:56:39 »

Trzeba napisać do nich z prośbą o program i zaznaczyć że obowiązuje ich ustawa o jawności itd... :)

Pozdrawiam
szeregowy

Cytuj
Kierunki działania
Projekt programu Związku OSP RP na lata 2012–2017 objął działania zapewniające optymalne warunki funkcjonowania OSP i Związku.
Zadania na nową kadencję ujęto w sześciu grupach odpowiadających kierunkom działań. Są to: rola Związku OSP RP w zakresie bezpieczeństwa powszechnego oraz działań prewencyjnych popularyzujących ochronę przeciwpożarową; działalność ratownicza ochotniczych straży pożarnych; działalność prawnoorganizacyjna; pożarnicze wychowanie dzieci i młodzieży; amatorski ruch artystyczny i dokumentowanie działalności Związku OSP RP i OSP; współpraca międzynarodowa Związku OSP RP.
Projekt znany był delegatom przybyłym na XIII Zjazd i uwzględniał uwagi zgłoszone przez nich na odbywających się przed zjazdem spotkaniach regionalnych. Uczestnicy Zjazdu otrzymali projekt programu z materiałami zjazdowymi, dlatego zrezygnowano z przedstawienia go na sali obrad. Delegaci opowiedzieli się w głosowaniu za przyjęciem uchwały w sprawie programu działania Związku OSP RP na lata 2012–2017. Zarząd Główny będzie określał w rocznych planach działalności zadania, które będą realizowane w danym roku.
 
Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 10/2012.

http://www.strazak.org.pl/index.php?mode=read&art=654

Cytuj
O teraźniejszości i przyszłości Związku
Rola kobiet, ustawa o OSP i zwalnianie z pracy strażaków ochotników były jednymi z tematów, które poruszono podczas XIII Zjazdu Krajowego ZOSP RP.
Podczas dyskusji delegaci starali się ocenić minioną kadencję, wskazując zarówno sprawy, które można uznać za sukcesy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz OSP, jak również te, nad którymi w dalszym ciągu należy pracować, by uzyskać satysfakcjonujące rozwiązania.
Najwięcej zgłaszanych wniosków i postulatów dotyczyło regulacji prawnych. Głos zabrało 11 delegatów. Dwóch – Ksawery Stefańczyk i Andrzej Martyn – przekazało prowadzącym obrady wystąpienia przygotowane na piśmie.
O roli kobiet
Ireneusz Skubis (woj. śląskie) nawiązał do uchwały programowej poprzedniego, XII Zjazdu Krajowego ZOSP RP mówiącej o tworzeniu sprzyjających warunków do aktywnego udziału kobiet w pracach oddziałów Związku oraz OSP. Poinformował, że w powiecie częstochowskim, gdzie jest prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, zapis ten jest realizowany. W minionej kadencji prezesami trzech oddziałów gminnych były kobiety, a poprzednio funkcje te pełnili wyłącznie mężczyźni.
 
Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 10/2012.

http://www.strazak.org.pl/index.php?mode=read&art=656