Autor Wątek: Osp – Jaka Przyszłość?  (Przeczytany 456590 razy)

Offline kermit1025

 • Początkujący
 • *
 • Wiadomości: 2
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #520 dnia: Marzec 23, 2009, 14:46:15 »
CZY TO PRAWDA ŻE CHŁOPAKA Z OSP CHCĄ DODAWAĆ KASE DO EMERYTURY SŁYSZELIŚCIE COŚ  O TYMZapoznaj się z regulaminem i nie pisz wielkimi literami. SenseY

[załącznik usunięty przez administratora]
« Ostatnia zmiana: Marzec 23, 2009, 21:27:47 wysłana przez SenseY »

Offline remfire

 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 1.052
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #521 dnia: Marzec 23, 2009, 22:42:39 »
Słyszeliśmy .. już od kilkunastu lat :)
Temat powraca co jakiś czas, ale tylko w rozważaniach. Do konkretów nigdy nie dochodzi zawsze z tych samych powodów - nikt nie wie jak, za co i ile naliczać. Można powiedzieć że ciągle trwają konsultacje społeczne :)
Tak naprawdę powód jest inny , chyba nie trzeba tłumaczyć jaki.  Nie licz więc że w dobie kryzysu ktoś dołoży do emerytury ochotnikom ...

Offline kwas

 • Weteran
 • *
 • Wiadomości: 739
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #522 dnia: Marzec 29, 2009, 19:39:25 »
Może trochę rozjaśnię temat :gwiazdki:
Na stronach ZOW ZOSP RP pojawiła się informacja :kwit:
http://www.wroclaw.zosprp.pl/prtl/index.php?option=com_content&task=view&id=361&Itemid=1

Mam zapytanie odnośnie powyższej sprawy. Czy już ktoś z dolnoślazaków, i może nie tylko wysłał coś już na powyższy temat, czyli temat czerwcowego spotkania z parlamentarzystami i ewentualnych propozycji zmian w prawie?

Offline Champion

 • Weteran
 • *
 • Wiadomości: 729
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #523 dnia: Kwiecień 25, 2009, 11:34:32 »

Offline ślizki

 • Strażak Sam
 • *
 • Wiadomości: 340
 • Płeć: Mężczyzna
 • Nie ma rzeczy nie do ugaszenia - M:**
  • :D
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #524 dnia: Kwiecień 25, 2009, 11:52:48 »
w przypadku mojej OSP jeśli nawet pracodawca puściłby pracownika to i tak jego dojazd do remizy w najlepszym wypadku wyniósłby z pół godziny więc to nie bardzo rozwiązałoby problem...a i młodych coraz mniej jest niestety...

Offline grzela

 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 6.328
 • I smile like an angel, a heart like the devil.
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #525 dnia: Maj 06, 2009, 12:07:13 »
Cytuj
Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji - z upoważnienia ministra -

na interpelację nr 7896

w sprawie wsparcia i rozwoju systemu pożarnictwa w Polsce

   Szanowny Panie Marszałku! W nawiązaniu do pisma z dnia 17 lutego 2009 r. (sygn. SPS-023-7896/09) przekazującego interpelację posła na Sejm RP pana Jana Kulasa w sprawie wsparcia i rozwoju systemu pożarnictwa w Polsce, uprzejmie przedstawiam następujące informacje.

   System ratowniczo-gaśniczy w Polsce funkcjonuje przede wszystkim w oparciu o dwa akty prawne, tj. ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.) i ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667, z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tychże ustaw.

   Ponadto jednostki ochotniczych straży pożarnych oprócz ww. ustawy o ochronie przeciwpożarowej funkcjonują w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.). Szczegółowe zadania i organizację ochotniczych straży pożarnych określają ich statuty. Natomiast wszelkie sprawy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, określone w statucie, wymagają uzgodnienia z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej właściwym miejscowo ze względu na teren działania.

   Jednocześnie należy zaznaczyć, że na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej minister spraw wewnętrznych i administracji określił w drodze rozporządzenia szczegółowe zasady organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, który stanowi integralną część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującą:

   - ratowanie życia,

   - zdrowia,

   - mienia lub środowiska,

   - prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń.

   System ratowniczo-gaśniczy skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych.

   Ponadto z krajowym systemem ratowniczo-gaśniczym współdziałają podmioty, z którymi komendant główny zawarł porozumienia o współpracy (współdziałaniu).

   Uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej są:

   1) Komenda Główna,

   2) komenda wojewódzka,

   3) komenda powiatowa (miejska),

   4) Szkoła Główna Służby Pożarniczej oraz pozostałe szkoły,

   5) jednostki badawczo-rozwojowe,

   6) Centralne Muzeum Pożarnictwa.

   Obecnie na terenie kraju, oprócz Komendy Głównej i 16 komend wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej (w których strukturach funkcjonują ośrodki szkolenia), funkcjonuje 335 komend powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej.

   W komendach powiatowych (miejskich), na podstawie § 4 ust. 1 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 143, poz. 1037) tworzone są jednostki ratowniczo-gaśnicze. Na dzień 27 lutego 2009 r. na obszarze całego kraju funkcjonują 494 jednostki ratowniczo-gaśnicze. Ponadto w ww. jednostkach utworzonych zostało 29 posterunków PSP.

   Poza tym jednostki ratowniczo-gaśnicze utworzone zostały przy następujących szkołach pożarniczych:

   1) Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie (SGSP),

   2) Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie,

   3) Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu,

   4) Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie,

   5) Szkole Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy.

   Limit etatowy strażaków Państwowej Straży Pożarnej w 2004 r. wynosił 29 391 funkcjonariuszy. W 2006 r., w związku z wejściem w życie nowych przepisów o czasie służby strażaków PSP, formacja otrzymała dodatkowe środki finansowe na utworzenie 1100 etatów funkcjonariuszy. Etaty te w całości zostały rozdysponowane na wzmocnienie obsad w jednostkach ratowniczo-gaśniczych. Aktualnie limit etatowy wynosi 30 491 funkcjonariuszy.

   Kolejna zmiana struktury i stanu etatowego w PSP nastąpiła w wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o ustanowieniu ˝Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009˝ (Dz. U. Nr 35, poz. 213). Program ten spowodował, że w jednostkach organizacyjnych PSP przystąpiono do zastępowania części etatów funkcjonariuszy pełniących swą służbę na stanowiskach niezwiązanych bezpośrednio z działaniami ratowniczymi pracownikami cywilnymi. Działanie to ma na celu przesunięcie funkcjonariuszy pełniących dotychczas służbę na tych stanowiskach do zmianowego rozkładu czasu służby, tj. bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych. W ramach ww. ˝Programu modernizacji...˝ Państwowa Straż Pożarna pozyskała 600 etatów pracowników cywilnych.

   Rozdział etatów cywilnych w ramach tzw. ustawy modernizacyjnej przedstawia poniższa tabela.

   Z informacji przekazanych przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych wynika, że związek zrzesza obecnie 16 383 jednostki ochotnicze straży pożarnych, które w swoich szeregach skupiają ok. 700 tys. członków, z czego ok. 420 tys. bierze czynny udział w działaniach ratowniczych. Liczba jednostek ochotniczych straży pożarnych w minionych trzech latach wynosiła:

   - w 2006 r. - 16 102,

   - w 2007 r. - 16 060,

   - w 2008 r. - 16 386.

   Jednostki OSP coraz powszechniej wykorzystują możliwości informatyzacji. Dzięki pozyskanym środkom z Unii Europejskiej na wsiach w jednostkach OSP funkcjonuje ponad 500 internetowych centrów edukacyjno-oświatowych oraz ponad 100 gminnych centrów reagowania.

   Ponadto na podstawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 14 września 1998 r. w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. Nr 121, poz. 798) do systemu włączonych zostało 3678 jednostek ochotniczych straży pożarnych.

   W ciągu ostatnich 5 lat komendant główny PSP włączył do systemu:

   - w 2004 r. - 109 jednostek OSP,

   - w 2005 r. - 114 jednostek OSP,

   - w 2006 r. - 19 jednostek OSP,

   - w 2007 r. - 59 jednostek OSP,

   - w 2008 r. - 59 jednostek OSP.

   Uprzejmie informuję, iż w ramach realizacji ustawy o ustanowieniu ˝Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009˝ dokonano zakupu następujących sprzętów:

   I. W 2007 r.:

   1) w ramach przedsięwzięcia ˝Zakup i wymiana sprzętu transportowego˝:

   - samochody ratownictwa wysokościowego - 37 szt.,

   - kontenery i nośniki kontenerów - 3 szt.,

   - średnie samochody ratowniczo-gaśnicze - 3 szt.,

   - ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze - 9 szt.,

   razem: 52 jednostki sprzętowe;

   2) w ramach przedsięwzięcia ˝Zakup sprzętu i wyposażenia specjalnego˝:

   - ubrania specjalne - 4618 kpl.,

   - rękawice specjalne - 3331 par,

   - kominiarki niepalne - 3395 szt.,

   - buty specjalne - 471 par,

   - hełmy strażackie - 56 szt.

   II. W 2008 r.:

   1) w ramach przedsięwzięcia ˝Zakup i wymiana sprzętu transportowego˝:

   - samochody ratownictwa wysokościowego - 47 szt.,

   - kontenery i nośniki kontenerów - 9 szt.,

   - średnie samochody ratowniczo-gaśnicze - 1 szt.,

   - ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze - 28 szt.,

   razem: 85 jednostki sprzętowe;

   2) w ramach przedsięwzięcia ˝Zakup sprzętu i wyposażenia specjalnego˝:

   - ubrania specjalne - 250 kpl.,

   - rękawice specjalne - 335 par,

   - kominiarki niepalne - 130 szt.,

   - buty specjalne - 295 par,

   - hełmy strażackie - 5 szt.

   Ponadto, w 2008 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansował zakupy pojazdów pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego dla jednostek organizacyjnych PSP w łącznej kwocie 4 430 000 zł.

   W latach 2004-2008 ze środków budżetowych i pozabudżetowych zakupiono samochody:

   1) w 2004 r.:

   - samochody ratowniczo-gaśnicze - 111 szt.,

   - samochody specjalne - 219 szt.,

   - samochody pomocnicze - 9 szt.;

   2) w 2005 r.:

   - samochody ratowniczo-gaśnicze - 148 szt.,

   - samochody specjalne - 141 szt.,

   - samochody pomocnicze - 20 szt.;

   3) w roku 2006:

   - samochody ratowniczo-gaśnicze - 102 szt.,

   - samochody specjalne - 135 szt.,

   - samochody pomocnicze - 22 szt.;

   4) w roku 2007:

   - samochody ratowniczo-gaśnicze - 43 szt.,

   - samochody specjalne - 136 szt.,

   - samochody pomocnicze - 10 szt.;

   5) w roku 2008:

   - samochody ratowniczo-gaśnicze - 67 szt.,

   - samochody specjalne - 186 szt.,

   - samochody pomocnicze - 31 szt.

   W ciągu ostatnich pięciu lat minister spraw wewnętrznych i administracji na podstawie corocznie zawieranej umowy z Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP przekazał dotacje w wysokości:

   - w 2004 r. - 29 406 000 zł,

   - w 2005 r. - 26 336 000 zł,

   - w 2006 r. - 26 442 000 zł,

   - w 2007 r. - 27 492 000 zł,

   - w 2008 r. - 33 674 000 zł.

   Powyższe środki przeznaczone zostały na realizację zadań obejmujących m.in.: przygotowanie jednostek OSP do organizowania i prowadzenia akcji ratowniczej w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń, a także na budowę i modernizację użytkowanych obiektów.

   Ponadto ochotnicze straże pożarne włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego otrzymują dotacje ze środków ujętych w budżecie państwa w części 42, dziale 754: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75409: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, § 2820: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania w gotowości bojowej tychże jednostek.

   Na podstawie art. 38 ust. 1 i 1a ustawy o ochronie przeciwpożarowej zakłady ubezpieczeń są obowiązane przekazywać 10% sumy wpływów uzyskanych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia na określone cele ochrony przeciwpożarowej. Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej i Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej otrzymują po 50% przekazanej kwoty.

   W latach 2004-2008 na podstawie ww. przepisu pozyskano, z przeznaczeniem głównie na dofinansowanie budowy i modernizacji strażnic oraz zakupy sprzętu, następujące kwoty:

   - w 2004 r. - 3 526 000 zł,

   - w 2005 r. - 3 387 000 zł,

   - w 2006 r. - 1 662 000 zł,

   - w 2007 r. - 2 832 000 zł,

   - w 2008 r. - 3 561 000 zł.

   Perspektywiczne plany rozwoju sytemu pożarnictwa w Polsce dotyczą w szczególności:

   - doskonalenia istniejących rozwiązań organizacyjno-funkcjonalnych krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, zmierzających do integracji z innymi systemami ratowniczymi;

   - realizacji prac związanych z budową i wdrażaniem systemu powiadamiania ratunkowego uwzględniającego funkcjonowanie numeru alarmowego 112;

   - wdrażania rozwiązań zapewniających wymaganą efektywność szkolenia na potrzeby PSP i OSP;

   - aktywizacji działań Państwowej Straży Pożarnej w obszarze ochrony ludności.

   Uprzejmie informuję, iż w ustawie budżetowej na 2009 r. z dnia 9 stycznia 2009 r. (Dz. U. Nr 10, poz. 58) w częściach: 42: Sprawy wewnętrzne i 85: Budżety wojewodów, dziale 754: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz w części 83: Rezerwy celowe (poz. 43) dla Państwowej Straży Pożarnej oraz dla ochotniczych straży pożarnych zapisano następujące kwoty wydatków:

   - Państwowa Straż Pożarna - łącznie 2 304 858 000 zł, z tego w:

   a) rozdziale 75409: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (część 42) - 136 781 000 zł, w tym 38 944 000 zł dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych;

   b) rozdziale 75410: Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej (część 85) - 143 001 000 zł;

   c) rozdziale 75411: Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (część 85) - 1 969 630 000 zł;

   d) rezerwie celowej (poz. 43) pn. Środki na realizację ˝Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009˝ przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej - 55 446 000 zł;

   - Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP - dotacja w kwocie 33 674 000 zł (część 42, rozdział 75412: Ochotnicze straże pożarne).

   Zgodnie z ustaleniami dokonanymi na posiedzeniach rządu w dniach 27 stycznia 2009 r. i 3 lutego 2009 r. dokonano ograniczeń w wydatkach tegorocznego budżetu państwa, a także w wydatkach poszczególnych dysponentów, w tym Państwowej Straży Pożarnej. Ograniczenie kwoty wydatków budżetowych dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej w 2009 r. wyniesie 106 191 000 zł, z czego w części 85 - 97 813 000 zł.

   Środki finansowe przeznaczone w ramach ˝Programu modernizacji...˝ w roku 2009 przewidują zakup pojazdów pożarniczych na kwotę 85 978 000 zł. W przypadku planowanego ograniczenia tych środków o kwotę 46 480 000 zł, która ma zostać przesunięta do wykorzystania w roku 2010, pozostała kwota, tj. 39 498 000 zł, umożliwi zakup 70 pojazdów pożarniczych, w tym:

   - 10 sztuk średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych;

   - 17 sztuk ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych;

   - 35 sztuk samochodów ratownictwa wysokościowego (drabiny i podnośniki);

   - 8 sztuk kontenerów i nośników kontenerów.

   Planowane ograniczenia wydatków budżetowych w 2009 r. oraz plan przesunięcia części środków z ˝Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009˝ na rok 2010 powodują konieczność zintensyfikowania prac Państwowej Straży Pożarnej mających na celu uzupełnienia ww. środków budżetowych m.in. z programów unijnych, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, funduszy samorządowych, środków przekazywanych przez zakłady ubezpieczeniowe z tytułu ubezpieczenia od ognia.

   Podkreślenia wymaga, że starania komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej doprowadziły m.in. do wpisania na listę indykatywną projektów indywidualnych Programu Operacyjnego ˝Infrastruktura i środowisko˝ działania 8.1: Bezpieczeństwo ruchu drogowego, czterech projektów indywidualnych o łącznej wartości 60 mln zł (70 mln zł wraz z wkładem krajowym). Zakres rzeczowy projektów obejmuje zakup sprzętu ratowniczego przeznaczonego do prowadzenia działań ratowniczych na drogach. Wspominanymi projektami objęte są wszystkie województwa w kraju.

   Środki finansowe przeznaczone w ramach tzw. ustawy modernizacyjnej wraz z pozyskanymi dodatkowymi środkami pozwolą na zachowanie poziomu sukcesywnego doposażenia jednostek PSP na poziomie podobnym jak w latach ubiegłych.

   Stan organizacyjny oraz zatrudnienie w Państwowej Straży Pożarnej w latach 2004-2009 przedstawiają tabele stanowiące załącznik do niniejszego wystąpienia*).

   Z poważaniem

   Podsekretarz stanu

   Zbigniew Sosnowski

   Warszawa, dnia 12 marca 2009 r.

Offline grzela

 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 6.328
 • I smile like an angel, a heart like the devil.
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #526 dnia: Czerwiec 04, 2009, 16:53:18 »
Cytuj
Interpelacja nr 9437

do ministra spraw wewnętrznych i administracji

w sprawie złej sytuacji finansowej jednostek ochotniczej straży pożarnej

   Szanowny Panie Ministrze! Ochotnicza straż pożarna jest umundurowaną wyposażoną w specjalistyczny sprzęt organizacją społeczną działającą na podstawie ustawy z dnia z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855) oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

   Do jej głównych zadań należy prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń. Ponadto OSP zajmują się również szeroko rozumianą działalnością kulturalną i wychowawczą. W wielu jednostkach powstały sekcje sportowe, zespoły teatralne, działają również orkiestry strażackie, zespoły instrumentalno-wokalne. Ochotnicza straż pożarna współpracuje również z wieloma lokalnymi stowarzyszeniami oraz często zajmuje się szkoleniami z zakresu niesienia pierwszej pomocy. Niestety pomimo pełnienia tak znaczącej roli nie tylko w przypadkach niesienia pomocy, boryka się z coraz większymi problemami finansowymi. Przykładem potwierdzającym problemy z prawidłowym funkcjonowaniem jednostek jest ochotnicza straż pożarna w Kozińcu, która jako pierwsza w kraju chce ogłosić upadłość.

   Mając powyższe na uwadze, zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

   1. Czy są prowadzone statystki dotyczące kondycji finansowej jednostek ochotniczej straży pożarnej?

   2. Jakie zostaną podjęte kroki, aby w przyszłości uniknąć sytuacji analogicznej do tej, jaka miała miejsce w jednostce ochotniczej straży pożarnej w Kozińcu?


   3. W jaki sposób gmina pozbawiona jednostki ochotniczej straży pożarnej będzie mogła zapewnić bezpieczeństwo jej mieszkańcom w przypadku np. pożaru?

   Z wyrazami szacunku

   Poseł Jarosław Matwiejuk

   Białystok, dnia 5 maja 2009 r.Cytuj
To skandal, że ktoś chce zniszczyć dobre imię straży - mówi sołtys, sam strażak od 50 lat. Twierdzi, że dopiero za czasów, kiedy Sitko został prezesem, kozińska straż nabrała rumieńców. Jednostka liczy 120 strażaków-ochotników. OSP prowadzi działalność gospodarczą i wpisana jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Dysponuje samochodami ciężarowymi, busami, żukami, koparkami i pługami do odśnieżania.

http://krakow.naszemiasto.pl/wydarzenia/845717.html

http://wadowice24.pl/pieniadze/biznes/505-pierwsza-ofiara-kryzysu-straz-w-kozincu

http://www.dziennik.pl/wydarzenia/article372980/Strazacy_oglosza_upadlosc.html

http://www.polskatimes.pl/gazetakrakowska/stronaglowna/115503,slynna-koziniecka-straz-poszla-z-torbami,id,t.html

« Ostatnia zmiana: Czerwiec 04, 2009, 17:03:19 wysłana przez grzela »

Offline kwas

 • Weteran
 • *
 • Wiadomości: 739
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #527 dnia: Czerwiec 04, 2009, 17:23:16 »
Trudno cokolwiek oceniać nie majac wglądu w dokumentacje. Ale na pewno się chłopaki doigrali. Zachciało się im biznesu ale dopadł ich kryzys. Albo przeinwestowali. Albo ...
Ale od tego co się im przytrafiło jest prokuratura. Zbada sprawę i sprawa trafi do sądu. Troche wstyd. Znów się będzie źle mówiło o straży.
Przy działalności gospodarczej nie ma zmiłuj się. Podejmuje się zobowiązania i potem jest się z nich rozliczanym. Najwyraźniej tutaj tak nastąpiło.
Jest to nauczka dla wszystkich OSP. I nie można sie zasłaniać społeczną pracą. Dwa lata u mnie sąd chciał ukarać każdego członka zarządu za problemy ze złożeniem w terminie bilansu i rachunku zyskó i strat. I sędziego nie interesowało że ktoś coś robi społecznie. Ma przepis i go egzekwuje. I tak samo jest tuta w tym przypadku. OSP również podlega przepisom. Można tylko współczuc chłopakom że sami sobie narobili bigosu albo ktoś im tak wspaniałomyślnie doradził.

Offline grzela

 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 6.328
 • I smile like an angel, a heart like the devil.
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #528 dnia: Lipiec 09, 2009, 22:34:09 »
Cytuj
Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji - z upoważnienia ministra -

na interpelację nr 9437

w sprawie złej sytuacji finansowej jednostek ochotniczej straży pożarnej

   Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na pismo z dnia 8 maja 2009 r. (sygn. SPS-023-9437/09) dotyczące interpelacji posła na Sejm RP pana Jarosława Matwiejuka w sprawie złej sytuacji finansowej jednostek ochotniczej straży pożarnej uprzejmie przedstawiam następujące informacje.

   W świetle aktualnie obowiązujących przepisów wśród zadań realizowanych przez ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz służb przez niego nadzorowanych i mu podległych nie znajduje się prowadzenie statystyk dotyczących kondycji finansowej jednostek ochotniczych straży pożarnych. Powyższe nie oznacza jednak braku zainteresowania ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji aktualnymi problemami, z jakimi borykają się jednostki ochotniczych straży pożarnych.

   Pragnę jednocześnie zauważyć, iż jednostki ochotniczych straży pożarnych, funkcjonując w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.), mogą korzystać z następujących form pomocy:

   1) środków finansowych przekazywanych Zarządowi Głównemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP (ZG ZOSP RP) przez ministra spraw wewnętrznych i administracji na podstawie corocznie zawieranej umowy. Środki te przeznaczone są na realizację zadań obejmujących m.in. przygotowania jednostek OSP do organizowania i prowadzenia akcji ratowniczej w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń, w tym budowy i remonty remiz strażackich. W 2009 r. dotacja ta wynosi 30 314 000 zł,

   2) środków finansowych ujętych w budżecie państwa (część 42 dział 754 rozdział 75409) - Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. Zgodnie z art. 33 ustawy o ochronie przeciwpożarowej komendant główny Państwowej Straży Pożarnej dokonuje rozdziału ww. środków pomiędzy jednostki ochotniczej straży pożarnej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, z zastrzeżeniem ich wykorzystania wyłącznie dla zapewnienia gotowości bojowej. Wysokość tych środków określana jest corocznie przez ministra spraw wewnętrznych i administracji w drodze rozporządzenia w sprawie wysokości środków finansowych i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. W 2009 r. zaplanowane zostało przekazanie na ww. cel środków finansowych w wysokości 34 987 290 zł,

   3) środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na zakup i karosację samochodów pożarniczych, wysokość których określana jest w formie aneksu do porozumienia ministrów: środowiska oraz spraw wewnętrznych i administracji,

   4) środków przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń - zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy o ochronie przeciwpożarowej - Zarządowi Głównemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz komendantowi głównemu PSP. Zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 53, poz. 564, z późn. zm.) podział ww. środków dokonywany jest na podstawie indywidualnych wniosków jednostek ochrony przeciwpożarowej, przekazywanych w zależności od źródła dofinansowania odpowiednio do:

   a) Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP - za pośrednictwem właściwych terytorialnie zarządów wojewódzkich Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP wraz z opinią właściwego terytorialnie zarządu powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,

   b) komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej - za pośrednictwem właściwych terytorialnie komendantów wojewódzkich PSP wraz z opinią właściwego terytorialnie komendanta powiatowego PSP,

   5) środków rzeczowych - zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej Państwowa Straż Pożarna obowiązana jest do przekazywania nieodpłatnie technicznie sprawnego, zbędnego sprzętu i urządzeń ochotniczym strażom pożarnym. W tym celu zainteresowana jednostka OSP powinna zwrócić się z wnioskiem zaopiniowanym przez właściwy zarząd wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnej RP, za pośrednictwem komendanta powiatowego PSP, do właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego PSP,

   6) środków przekazywanych przez samorządy terytorialne - na podstawie art. 32 ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazywać ochotniczym strażom pożarnym środki pieniężne w formie dotacji.

   Biorąc pod uwagę powyższe, wskazać należy, iż jednostki ochotniczych straży pożarnych posiadają rozliczne możliwości pozyskiwania środków finansowych, jak i rzeczowych na rzecz prowadzonej przez siebie działalności statutowej. W kontekście omawianego problemu nie bez znaczenia pozostają umiejętności pozyskiwania środków na działalność danej jednostki OSP przez osoby ją tworzące, jednak kluczowe w tej sprawie wydają się być możliwości finansowe gminy, na terenie której swą siedzibę ma dana jednostka. Gmina bowiem, zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, ponosi koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej.

   Z poważaniem

   Podsekretarz stanu

   Zbigniew Sosnowski

   Warszawa, dnia 28 maja 2009 r.


Offline galazkairek

 • Początkujący
 • *
 • Wiadomości: 7
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #529 dnia: Sierpień 05, 2009, 19:41:47 »
zastanawiam się tylko co pieniądze zrobią z ochotników i co ma to na celu ... jednak miło by było jakby ktoś docenił nasze poświęcenie i robotę chociaż na emeryturze. bo teraz to tylko uśmiech prezesa odciśnięty w betonie pozostał a i tak ludziska po nas jadą jak po przestępcach ... pawlak to, psl tamto a osp inaczej i karuzela się kręci nie koniecznie w tą stronę co potrzeba, krzyczą że my nie potrzebni i szkoda funduszy itp itd, krzyczą ci co nic nie robią, a serce prostego ratownika wolontariusza boli, choć on nie z psl ani koleś pawlaka, tylko chce nieść pomoc ludziskom i to nawet tym co plują na niego. ale najlepsze w tym jest to iż na przekór wszystkiemu chce się robić ta naszą "nikomu nie potrzebną robotę". każda zmiana rządu obiecuje złote góry dla straży ochotniczych, ale niestety prawda jest taka iż jak sobie osp pieniędzy sama nie zorganizuje to nie ma z czego zakupić  węży i innego sprzętu do ratowania życia, zdrowia i mienia wszelakiego. druga strona medalu to jakby prezes lub naczelnik jednostki osp nie wystawił zaświadczenia uprawniającego do nabycia takich świadczeń, członkowi który jest na papierze i nie wniósł nic dla związku i ojczyzny to by go na wsi zlinczowali i oskarżyli o cale zło na świecie ... a jakby wystawił to jak by spojrzał w oczy tym co dymu się na wdychali, nocy nie przespali, potu litry wyleli w akcji i czas znaleźli żeby coś przy swojej remizie zrobić, a i ze sztandarem na uroczystości patriotyczne czy inne kościelne zdążyć ... no jak by spojrzał. myślę że te mrzonki i obietnice mają na celu tylko zdyskredytowanie naszego stowarzyszenia w oczach społeczeństwa ... nie dajmy się druhny i druhowie. i myślę iż nie honor dla strażaka ochotnika po jałmużnę na kolanach sięgać ... . takie jest moje skromne zdanie, powzięte z doświadczenia i pracy dla mojej jednostki  :straz: :wall:

rrmszana

 • Gość
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #530 dnia: Sierpień 16, 2009, 15:28:43 »
Witam Serdecznie Forumowiczów

Pierwszy raz szukałem forum strażackiego. I jakież moje zdziwienie, bo właśnie z troski o przyszłość mojej jednostki i całego ruchu społecznego zawartego pod nazwą OSP...
Zmiany wszelkie trudne bardzo będą Panowie. Wielokrotnie Przedmówcy zwracali uwagę na koniunkturalność zainteresowania jakie poświęcają Ważne persony OSP, koncentrując je w obliczu zbliżających się wyborów a pomiędzy nimi podkreślając je głównie w wystąpieniach publicznych.
Wydaje mi się, że istota problemu leży w braku rozwiązań systemowych. I tu jakakolwiek inicjatywa wypływająca z nas samych, na dole, i tak końcowo będzie zależała od posłów.
Sporo krytyki można również wnosić do Władz Związku, bo faktycznie wydaje się iż najistotniejszą ze względu na rozwój cywilizacyjny działkę działalności OSP (czyli ratownictwo) traktują zdawkowo i jakby przy okazji działalności związanej z uroczystościami, reprezentacją, orkiestrami dętymi, itp.
Być może tu dostanie mi się za to co napiszę teraz, ale mam również wrażenie, że Strażacy Ochotnicy są również trochę winni. W Kraju jest nas około 700 tysięcy. Liczba porażająca wielkością. Z obserwacji czynionych przeze mnie na naszym terenie działania wynka, że jest ona niebotycznie zawyżona biorąc pod uwagę stopień zaangażowania Druhów. Z tego względu jak sądzę, niemożliwe wręcz byłoby przeforsowanie jakiegokolwiek rozwiązania ustawowego, które będzie wiązało się z ponoszonymi przez budżet kosztami.
Sam czuję w sobie złość i frustrację ze względu na warunki w jakich działam wespół z Kolegami na akcjach. Jeździmy nawet grubo ponad sto razy rocznie i wiele widziałem. Stary sprzęt cudem utrzymywany przez Kolegów mechaników w sprawności, brak funduszy na sprzęt mimo zrzeczenia się należnych diet na rzecz Jednostki...
Komentarzami osób postronnych się nie przejmuję. Nie wierzę również w słowa i zapewnienia działaczy. Nie wąchali dymu i pot spod hełmu nie zalewał im oczu. Nie widzieli jak umiera na drodze człowiek- ofiara wypadku. A jeśli nawet widzieli, to zza szyb samochodu przejeżdżając obok, lub stojąc w bezpiecznej odległości. A często i tego już nie pamiętają...

Offline Vendetta

 • Stary Wyga
 • *
 • Wiadomości: 120
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #531 dnia: Sierpień 16, 2009, 15:37:23 »
Patrzac z perspektywy mojej OSP nie wierze w nic  :rofl:.. W odpowiedzi na pytanie "jaka przyszłość OSP" mowie smiało ZADNA!

Offline kaziu109

 • Stary Wyga
 • *
 • Wiadomości: 143
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #532 dnia: Sierpień 16, 2009, 19:24:18 »
z perspektywy czasu widze że jakieś  5-10  lat i wyginiemy jak dinozaury
może sprzęt będzie lepszy gdzie niegdzie ale niebędzie miał go kto obsługiwać jak w reklamie "LG"

Offline Vendetta

 • Stary Wyga
 • *
 • Wiadomości: 120
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #533 dnia: Sierpień 16, 2009, 23:32:18 »
z perspektywy czasu widze że jakieś  5-10  lat i wyginiemy jak dinozaury
może sprzęt będzie lepszy gdzie niegdzie ale niebędzie miał go kto obsługiwać jak w reklamie "LG"

Nawet w ten sprzęt nie chce mi sie wierzyć, ani w pieniadze ani nic ze spraw materialnych .. Czasem jeszcze wierze w jedna sprawe =  zaangazowanie ludzi, ale pieniazki z nieba nie spadna..

Offline damianbtc

 • Początkujący
 • *
 • Wiadomości: 1
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #534 dnia: Wrzesień 24, 2009, 22:11:00 »
Witam serdecznie... nie chce zasmiecac wam tematu ale szukam pomocy... dokladne moje zapytanie brzmi czy strazak z OSP moze uzywac wozu Gminnego tzn zakupionego przez gmina dla OSP do celów prywatnych?? W tym przypadku polewania stropu woda przy budowie domu... czy jest takie prawo ktore mu na to zezwala... poniewaz uslyszalem od tego strazaka taka odp na moje zazalenie... pracuje 20 lat w strazy i nalezy mi sie to.. ze moge skozystac z wozu...
ale co za tym idzie marnowac wode.. a jak wtedy byl by pozar??

dziekuje jesli ktos mi odpowie:) Pozdrawiam

Offline Siedemsetter

 • Weteran
 • *
 • Wiadomości: 656
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #535 dnia: Wrzesień 25, 2009, 20:49:13 »
@ damianbtc - odnośnie tego stropu to zawsze możecie zorganizować "ćwiczenia" i ćwiczebnie lać wodę na budowie :)
"Cóż może być piękniejszego nad człowieka rycerskiego?..."

Offline wolszczanin

 • Strażak Sam
 • *
 • Wiadomości: 265
 • Płeć: Mężczyzna
  • OSP Nowy Targ
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #536 dnia: Listopad 05, 2009, 10:25:42 »
przyszłości w świetle kryzysu to po tym artykule nie widzę  :szalony: :szalony:
http://motoryzacja.interia.pl/wiadomosci/ciekawostki/news/zdjecie-dnia-straz-na-pych,1392559

normalnie zagięli mnie tym tekstem - ciekaw jestem tylko czy to prawda  :rofl: :rofl: jeśli tak to współczuję chłopakom, choć siłownię mają zadarmo

Offline remfire

 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 1.052
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #537 dnia: Listopad 05, 2009, 11:18:56 »
Ten artykuł to ewidentna podpucha. Jednak nieco przypadkowo może być to jakaś wizja przyszłości OSP  :rofl:

Offline tommy

 • We fight what you fear!
 • Strażak Sam
 • *
 • Wiadomości: 265
 • Płeć: Mężczyzna
 • Miejsce na Twoją reklamę! :D
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #538 dnia: Listopad 05, 2009, 12:42:46 »
Bajka ;)
inne umundurowanie to już wystarczający dowód na to, że to nie PL
i w sumie ten wóz też. Bardziej mi to na UK wygląda. ;)
w OSP nie ma stopnia st. ogn.
chyba ze to funkcyjny z PSP
Cytuj
Ciekawa koncepcja.
Przy zderzeniach czołowych proponuje tak pociąć samochód, żeby nie wrócił na drogę, bo potem znowu do niego pojedziemy.

Offline Siedemsetter

 • Weteran
 • *
 • Wiadomości: 656
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: Osp – Jaka Przyszłość?
« Odpowiedź #539 dnia: Listopad 05, 2009, 18:40:10 »
Cytuj
w OSP nie ma stopnia st. ogn.
...i nie ma funkcji komendanta
"Cóż może być piękniejszego nad człowieka rycerskiego?..."