Autor Wątek: Projekty oraz nowe rozporządzenia i ustawy  (Przeczytany 225236 razy)


Offline grzela

 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 6.184
 • I smile like an angel, a heart like the devil.
Odp: Projekty nowych rozporządzeń i ustaw
« Odpowiedź #41 dnia: Styczeń 04, 2012, 22:00:58 »
Cytuj
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia stopni wojskowych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadających stopniom policyjnym (w brzmieniu skierowanym do uzgodnień międzyresortowych)

http://bip.msw.gov.pl/portal/bip/242/20381/Projekt_rozporzadzenia_Rady_Ministrow_w_sprawie_okreslenia_stopni_wojskowych_Str.html

Offline grzela

 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 6.184
 • I smile like an angel, a heart like the devil.
Odp: Projekty nowych rozporządzeń i ustaw
« Odpowiedź #42 dnia: Marzec 12, 2012, 16:32:28 »
Cytuj
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia .. 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania odznaki "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej" ( w wersji skierowanej do zaopiniowania przez KPRM w zakresie Oceny Skutków Regulacji)

http://bip.msw.gov.pl/portal/bip/242/20561/Projekt_rozporzadzenia_Ministra_Spraw_Wewnetrznych_z_dnia__2012_r_zmieniajace_ro.html

Offline grzela

 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 6.184
 • I smile like an angel, a heart like the devil.
Odp: Projekty nowych rozporządzeń i ustaw
« Odpowiedź #43 dnia: Kwiecień 27, 2012, 18:31:59 »
Cytuj
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie zwierząt wykorzystywanych w akcjach ratowniczych (w brzmieniu po uzgodnieniach międzyresortowych)

http://bip.msw.gov.pl/portal/bip/242/20815/Projekt_rozporzadzenia_Ministra_Spraw_Wewnetrznych_w_sprawie_zwierzat_wykorzysty.html

ppp

 • Gość
Odp: Projekty nowych rozporządzeń i ustaw
« Odpowiedź #44 dnia: Maj 04, 2012, 21:50:55 »
Może ktoś zauważy że zmieniło się rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przejmowania dowodzenia z 2001

Offline grzela

 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 6.184
 • I smile like an angel, a heart like the devil.
Odp: Projekty nowych rozporządzeń i ustaw
« Odpowiedź #45 dnia: Maj 12, 2012, 18:29:24 »
Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.

Cytuj
Art. 3. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68, z późn. zm.4)) w art. 98:
1)   ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Strażak zwolniony na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 3 otrzymuje 50% odprawy oraz ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.”;
2)   dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Strażak zwolniony na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 4 i 6 oraz ust. 3 pkt 2 i 6 otrzymuje ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.”.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?documentId=65C2D890965D5533C12579F900391E6D

obecnie jest tak

Cytuj
Art. 98.
1.   Strażak zwolniony ze służby na podstawie art. 38 ust. 4 i art. 43 ust. 2 pkt 1, 2 i 5
oraz ust. 3 pkt 3–5 otrzymuje:
1)   odprawę;
2)   ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe;
3)   zryczałtowany ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany w danym roku przejazd, o którym mowa w art. 63.
2.   Strażak zwolniony na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 3 otrzymuje 50 % odprawy oraz ekwiwalent pieniężny za urlopy wypoczynkowe niewykorzystane w latach poprzedzających rok zwolnienia ze służby.

Offline grzela

 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 6.184
 • I smile like an angel, a heart like the devil.
Odp: Projekty nowych rozporządzeń i ustaw
« Odpowiedź #46 dnia: Lipiec 23, 2012, 11:35:14 »
Cytuj
Projekt założeń ustawy o zmianie ustaw o Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (skierowany do uzgodnień międzyresortowych z terminem na zgłaszanie uwag do dnia 8 sierpnia 2012 r.)

http://bip.msw.gov.pl/portal/bip/242/21241/

Offline grzela

 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 6.184
 • I smile like an angel, a heart like the devil.
Odp: Projekty nowych rozporządzeń i ustaw
« Odpowiedź #47 dnia: Lipiec 23, 2012, 16:51:52 »
Cytuj
Projekt założeń ustawy o funkcjonowaniu komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych i o świadczeniach odszkodowawczych z tytułu wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą oraz o zmianie niektórych innych ustaw (skierowany do uzgodnień międzyresortowych z terminem na zgłaszanie uwag do dnia 8 sierpnia 2012 r.)

http://bip.msw.gov.pl/portal/bip/242/21239/Projekt_zalozen_ustawy_o_funkcjonowaniu_komisji_lekarskich_podleglych_ministrowi.html

Offline grzela

 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 6.184
 • I smile like an angel, a heart like the devil.
Odp: Projekty oraz nowe rozporządzenia i ustawy
« Odpowiedź #48 dnia: Lipiec 25, 2012, 16:19:52 »
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz wzoru oświadczenia o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Państwowej Straży Pożarnej

http://bip.msw.gov.pl/portal/bip/250/21267/DzU_2012_poz_776.html

Offline grzela

 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 6.184
 • I smile like an angel, a heart like the devil.
Odp: Projekty oraz nowe rozporządzenia i ustawy
« Odpowiedź #49 dnia: Sierpień 07, 2012, 10:08:41 »
Cytuj
Projekt stanowiska Rządu do senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 387) (w wersji do uzgodnień międzyresortowych z terminem zgłaszania uwag do dnia 10 sierpnia 2012 r. )

http://bip.msw.gov.pl/portal/bip/242/21363/Projekt_stanowiska_Rzadu_do_senackiego_projektu_ustawy_o_zmianie_ustawy_o_Policj.html

http://www.nszzp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2229:stanowisko-rzdu-dot-ekwiwalentu-za-urlop-&catid=1:aktualnoci-nszz-policjantow&Itemid=30
« Ostatnia zmiana: Sierpień 07, 2012, 12:24:51 wysłana przez grzela »

Offline grzela

 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 6.184
 • I smile like an angel, a heart like the devil.
Odp: Projekty oraz nowe rozporządzenia i ustawy
« Odpowiedź #50 dnia: Sierpień 29, 2012, 11:35:53 »
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie określenia limitu miejsc na kierunki studiów strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie kandydackiej oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie stałej (skierowany do uzgodnień międzyresortowych z wyznaczonym 7 dniowym terminem zgłaszania uwag.)

http://bip.msw.gov.pl/portal/bip/242/21493/Projekt_rozporzadzenia_Ministra_Spraw_Wewnetrznych_w_sprawie_okreslenia_limitu_m.html

Offline grzela

 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 6.184
 • I smile like an angel, a heart like the devil.
Odp: Projekty oraz nowe rozporządzenia i ustawy
« Odpowiedź #51 dnia: Wrzesień 13, 2012, 19:47:32 »
Cytuj
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

http://bip.msw.gov.pl/portal/bip/242/21519/Projekt_rozporzadzenia_Ministra_Spraw_Wewnetrznych_zmieniajacego_rozporzazenie_w.html

Offline max[]

 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 1.156
 • Płeć: Mężczyzna
  • ...
Odp: Projekty oraz nowe rozporządzenia i ustawy
« Odpowiedź #52 dnia: Wrzesień 13, 2012, 20:03:55 »
A łudziłem się, że będzie to większa zmiana :D Choć gdyby CNBOP dopuściło rękawice na rat tech byłoby ciekawie.

Offline grzela

 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 6.184
 • I smile like an angel, a heart like the devil.
Odp: Projekty oraz nowe rozporządzenia i ustawy
« Odpowiedź #53 dnia: Październik 02, 2012, 14:17:15 »
Cytuj
Projektu ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

http://bip.msw.gov.pl/portal/bip/242/21589/Projektu_ustawy_o_udziale_zagranicznych_funkcjonariuszy_lub_pracownikow_we_wspol.html

Offline grzela

 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 6.184
 • I smile like an angel, a heart like the devil.
Odp: Projekty oraz nowe rozporządzenia i ustawy
« Odpowiedź #54 dnia: Październik 29, 2012, 17:27:24 »
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 października 2012 r. w sprawie określenia limitu miejsc na kierunki studiów strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie kandydackiej oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie stałej.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1181/1

Offline grzela

 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 6.184
 • I smile like an angel, a heart like the devil.
Odp: Projekty oraz nowe rozporządzenia i ustawy
« Odpowiedź #55 dnia: Październik 31, 2012, 19:22:15 »
Cytuj
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/1205

Offline grzela

 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 6.184
 • I smile like an angel, a heart like the devil.
Odp: Projekty oraz nowe rozporządzenia i ustawy
« Odpowiedź #56 dnia: Listopad 06, 2012, 17:20:53 »
Cytuj
Projekt założeń projektu ustawy o świadczeniach odszkodowawczych z tytułu wypadków i chorób pozostających w związku z właściwościami lub warunkami służby

http://bip.msw.gov.pl/portal/bip/242/21705/Projekt_zalozen_projektu_ustawy_o_swiadczeniach_odszkodowawczych_z_tytulu_wypadk.html

Cytuj
Projekt założeń projektu ustawy o funkcjonowaniu komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

http://bip.msw.gov.pl/portal/bip/242/21707/Projekt_zalozen_projektu_ustawy_o_funkcjonowaniu_komisji_lekarskich_podleglych_m.html

Offline grzela

 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 6.184
 • I smile like an angel, a heart like the devil.
Odp: Projekty oraz nowe rozporządzenia i ustawy
« Odpowiedź #57 dnia: Listopad 29, 2012, 23:06:29 »
Cytuj
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1289/1

Offline grzela

 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 6.184
 • I smile like an angel, a heart like the devil.
Odp: Projekty oraz nowe rozporządzenia i ustawy
« Odpowiedź #58 dnia: Styczeń 22, 2013, 18:30:10 »
Projekt ustawy o świadczeniu odszkodowawczym przysługującym w razie wypadków i chorób pozostających w związku z warunkami lub właściwościami służby

http://bip.msw.gov.pl/portal/bip/435/21885/Projekt_ustawy_o_swiadczeniu_odszkodowawczym_przyslugujacym_w_razie_wypadkow_i_c.html

Offline grzela

 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 6.184
 • I smile like an angel, a heart like the devil.
Odp: Projekty oraz nowe rozporządzenia i ustawy
« Odpowiedź #59 dnia: Luty 18, 2013, 11:49:16 »
Cytuj
Projekt stanowiska Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 905)

http://bip.msw.gov.pl/portal/bip/435/21921/Projekt_stanowiska_Rzadu_wobec_poselskiego_projektu_ustawy_o_zmianie_ustawy_o_za.html

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?documentId=C25AEC987AE3F555C1257ABD00369F64