Autor Wątek: Remontówka dla emerytów PSP  (Przeczytany 13531 razy)

Offline jurek

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 38
Remontówka dla emerytów PSP
« dnia: Styczeń 04, 2009, 14:04:29 »

Dlaczego funkcjonariusze pożarnictwa oraz ich związki zawodowe nie bronią emerytów w zakresie odbieranych im przywilejów np.zabrano:
-remontówkę,
-podwyżki emerytur metodą uposażeniową.
mając na uwadze że niedługo i wy jak i związkowcy przejdą na zasłużoną emeryturę i co w tedy :pomysl: 

Offline grzela

 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 6.184
 • I smile like an angel, a heart like the devil.
Odp: Remontówka dla emerytów PSP
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 04, 2009, 15:05:47 »

Dlaczego funkcjonariusze pożarnictwa oraz ich związki zawodowe nie bronią emerytów w zakresie odbieranych im przywilejów np.zabrano:
-remontówkę,
-podwyżki emerytur metodą uposażeniową.
mając na uwadze że niedługo i wy jak i związkowcy przejdą na zasłużoną emeryturę i co w tedy :pomysl: 

Z tego co wiem emeryci i renciści mają swój związek ZEiRP i składają wnioski o ponowne ustalenie wysokości świadczeń emerytalnych wypłacanych przez ZER.
Może warto zapisać się do w/w Związku i być na bieżąco z ważnymi dla emerytów sprawami.

Offline piotr998

 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 1.787
 • Najciekawsze historie pisze samo życie.
Odp: Remontówka dla emerytów PSP
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 04, 2009, 15:44:23 »
Zmiany rewaloryzacji emerytur z płacowej na cenową dokonał Sejm wbrew opiniom wszystkich działających w służbach mundurowych związków zawodowych.  :wall:
"Tam, gdzie wszyscy myślą to samo, w ogóle niewiele się myśli" - H.Geissler
"Kłócić się nie należy, ale jest obowiązkiem jasno określić przeciwstawny punt widzenia." - J.W.Goethe

Offline jurek

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 38
Odp: Remontówka dla emerytów PSP
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 04, 2009, 20:22:29 »
Jetem prezesem jednego z kół ZEiRPoż i trochę się orientuje w tej sprawie ,jeżeli chodzi o składanie wniosków dot.rewaloryzacji emerytur to mogą to zrobić ci emeryci którzy przeszli na zaopatrzenie emerytalne przed 1999 rokiem ponieważ 31.12.2008 mijał termin składania tych wniosków ale jaki efekt tego będzie nikt nie wie , natomiast słynna parapetówka/czyli dodatek remontowy/została odebrana emerytom którzy ten dodatek przez pewien okres pobierali dopiero za rządów PiSu ten dodatek został nam odebrany tylko mam pytanie do Związków Zawodowych dlaczego się nie zajęli tymi sprawami natomiast wtykają swój nos do funduszy socjalnych emerytów, aby nie być gołosłownym to podam przykład ,w jednym z województw w komisji socjalnej emerytów zasiadały następujące osoby:
pracownik KWPSP d/s socjalnych
przewodniczący związków zawodowych "S"
przewodniczący związków zawodowych Florian
ZEiRPoż 2 emerytów.
Ponadto muszę z żalem to napisać ,że przedmiotowa informacja w w/w sprawie znalazła się na stronie internetowej Wojska Polskiego a nie Straży Pożarnej, pytam dlaczego, czyżby w PSP były pieniądze na różne zbytki a brak pieniędzy na stronę internetowa dla emerytów.
 

Offline grzela

 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 6.184
 • I smile like an angel, a heart like the devil.
Odp: Remontówka dla emerytów PSP
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 20, 2009, 12:35:26 »
Cytuj
Interpelacja nr 7221

do ministra spraw wewnętrznych i administracji

w sprawie przywrócenia uprawnień do pobierania przez emerytów i rencistów policyjnych równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego

   Szanowny Panie Premierze! Rozporządzeniem z dnia 28 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 266, poz. 2246) minister spraw wewnętrznych i administracji uchylił § 8 w rozporządzeniu z dnia 28 czerwca 2002 r., co w konsekwencji spowodowało wstrzymanie z dniem 1 stycznia 2006 r. możliwości pobierania przez emerytów i rencistów policyjnych oraz osoby uprawnione do renty rodzinnej równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego.

   W oparciu o ten akt prawny uprawnieni kierownicy poszczególnych jednostek policyjnych wstrzymali wypłaty równoważnika, wydając stosowne indywidualne decyzje. Dla emerytów i rencistów oraz osób uprawnionych do renty rodzinnej w granicach powiatów decyzje takie wydawali komendanci powiatowi Policji.

   Środowiska emerytów i rencistów policyjnych nie godzą się z decyzją o odebraniu tego uprawnienia, stad z zainteresowaniem przyjęły wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 15 lutego 2007 r., sygn. akt. IV/S.A./GI434/06, stwierdzający nieważność decyzji śląskiego komendanta wojewódzkiego Policji w Katowicach oraz poprzedzającej ją decyzji komendanta powiatowego Policji w Będzinie w przedmiocie wygaśnięcia decyzji przyznającej przedmiotowy równoważnik. Należy dodać, że skarga kasacyjna śląskiego komendanta wojewódzkiego Policji w Katowicach w ww. sprawie została w dniu 18 czerwca 2008 r. oddalona przez Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt - I. OSK 953/07).

   W związku z powyższym sprawa likwidacji równoważnika stała się ponownie przedmiotem rozważań w środowisku policyjnym.

   W takiej sytuacji uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania:

   1. Czy służby prawne ministerstwa zapoznały się już z wyrokami sądów administracyjnych dotyczącymi równoważnika pieniężnego za remont?

   2. Czy w związku z tymi wyrokami ministerstwo ma zamiar ponownie przeanalizować sprawę równoważnika pieniężnego pod kątem jego ewentualnego przywrócenia?

   Z wyrazami szacunku

   Poseł Stanisław Rydzoń

   Oświęcim, dnia 18 grudnia 2008 r.Offline jurek

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 38
Odp: Remontówka dla emerytów PSP
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 16, 2009, 20:46:15 »
Ostatnio słyszałem a nawet widziałem wyrok NSA w sprawie przywrócenia remontówki dla emerytów PSP ,nie wiem dlaczego KG PSP w tej sprawie nic nie robi, czeka pewnie aż emeryci się wkurzą i oddadzą sprawę do Sądu , ale to już będzie większy wydatek ponieważ będziemy się domagać wypłaty tego funduszu wraz z odsetkami.

Offline grzela

 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 6.184
 • I smile like an angel, a heart like the devil.
Odp: Remontówka dla emerytów PSP
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 17, 2009, 11:01:47 »
Jest odpowiedź:


Cytuj
Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji - z upoważnienia ministra -

na interpelację nr 7221

w sprawie przywrócenia uprawnień do pobierania przez emerytów i rencistów policyjnych równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego

   Szanowny Panie Marszałku! Nawiązując do pisma z dnia 6 stycznia 2009 r. (sygn. SPS-023-7221/08) przekazującego interpelację posła na Sejm RP pana Stanisława Rydzonia w sprawie przywrócenia uprawnień do pobierania przez emerytów i rencistów policyjnych równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego, uprzejmie przedstawiam następujące informacje.

   Prawo do pobierania równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu przez policjantów określa art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.), stanowiący, iż policjantowi przysługuje równoważnik pieniężny za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego z uwzględnieniem liczby członków rodziny oraz ich uprawnień wynikających z przepisów odrębnych. Art. 91 ust. 2 ww. ustawy stanowi delegację ustawową do wydania rozporządzenia uszczegółowiającego zasady przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania powyższego równoważnika przy uwzględnieniu podmiotów uprawnionych do jego otrzymania, wzorów wymaganych dokumentów, organów właściwych do jego przyznawania, odmowy przyznania, wypłaty, cofania albo żądania jego zwrotu oraz sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania. W oparciu o powyższe upoważnienie wydane zostało rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego (Dz. U. Nr 100, poz. 919, z późn. zm.).

   Na mocy § 8 ww. rozporządzenia, uchylonego z dniem 1 stycznia 2006 r. rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 28 grudnia 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego (Dz. U. Nr 266, poz. 2246), do katalogu podmiotów uprawnionych do pobierania równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu byli włączeni także emeryci i renciści policyjni oraz osoby uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym policjancie oraz po zmarłym emerycie lub renciście, o których mowa w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.).

   Należy wskazać, że ww. ustawa reguluje uprawnienia emerytów i rencistów policyjnych, w tym uprawnienia dotyczące lokali mieszkalnych - art. 29 i 30 ustawy. Art. 29 ustawy stanowi, iż funkcjonariusze zwolnieni ze służby, uprawnieni do policyjnej emerytury lub renty, mają prawo do lokalu mieszkalnego będącego w dyspozycji m.in. ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra sprawiedliwości lub podległych im organów w rozmiarze przysługującym im w dniu zwolnienia ze służby. Do mieszkań tych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące lokali mieszkalnych dla funkcjonariuszy. Powyższe uprawnienie przysługuje także członkom rodzin uprawnionym do renty rodzinnej po funkcjonariuszach, którzy w chwili śmierci spełniali warunki wymagane do uzyskania emerytury lub renty policyjnej, oraz po zmarłych emerytach i rencistach do czasu przydzielenia zastępczego lokalu mieszkalnego, nie krócej jednak niż na czas posiadania uprawnień do policyjnej renty rodzinnej. Natomiast art. 30 przedmiotowej ustawy dotyczy uprawnienia do uzyskania pomocy w budownictwie mieszkaniowym dla emerytów i rencistów policyjnych. Zgodnie z jego brzmieniem uprawnienie to emeryci i renciści otrzymują na zasadach takich jak funkcjonariusze.

   W tym miejscu zauważyć należy, iż w przywołanych w interpelacji orzeczeniach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego zapadłych w indywidualnej sprawie sądy wskazały, że stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o przyznaniu równoważnika za remont lokalu mieszkalnego jako bezprzedmiotowej nie pozostaje właściwą formą wyeliminowania z obrotu prawnego takiej decyzji. Sądy nie rozstrzygały natomiast kwestii istnienia prawa do omawianego równoważnika.

   W tym zakresie wypowiedział się natomiast Trybunał Konstytucyjny, który w uzasadnieniu do wyroku z dnia 27 października 2008 r. (sygn. akt U 4/08) opowiedział się za wąskim rozumieniem art. 29 ust. 1 ww. ustawy. W przywołanym wyroku Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że ˝za wąskim rozumieniem treści art. 29 ust. 1 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji przemawiają trzy istotne argumenty.

   Po pierwsze, formułę użytą w analizowanym przepisie należy zestawić ze sformułowaniem zawartym w art. 88 ust. 1 ustawy o Policji. Jak wspomniano wyżej, ten ostatni przepis gwarantuje ogólnie prawo do lokalu mieszkalnego. Natomiast w art. 29 ust. 1 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji - inaczej niż w art. 88 ust. 1 ustawy o Policji - nie ma mowy o ogólnym prawie do lokalu mieszkalnego, ale o˝prawie do lokalu mieszkalnego będącego w dyspozycji odpowiednio ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra sprawiedliwości lub podległych im organów albo szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, szefa Agencji Wywiadu, szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego i szefa Służby Wywiadu Wojskowego w rozmiarze przysługującym im w dniu zwolnienia ze służby'. Taka formuła sugeruje wąskie rozumienie˝prawa do lokalu˝jako prawa do uzyskania i użytkowania lokalu na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale lokalu znajdującego się w dyspozycji jednego z organów wymienionych w ustawie.

   Po drugie, istotne znaczenie ma treść art. 29 ust. 1 zdanie drugie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji. Przepis ten formułuje nakaz odpowiedniego stosowania przepisów dotyczących lokali mieszkalnych dla funkcjonariuszy do mieszkań objętych przepisem art. 29 ust. 1 zdanie pierwsze (tj. mieszkań znajdujących się w dyspozycji wymienionych tam organów). (...) Art. 29 ust. 1 zdanie drugie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji nie formułuje ogólnego nakazu stosowania do emerytów i rencistów policyjnych całokształtu przepisów o uprawnieniach mieszkaniowych funkcjonariuszy Policji, ale jedynie nakaz odpowiedniego stosowania przepisów szczegółowych dotyczących przyznawania funkcjonariuszom Policji mieszkań znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub podległych mu organów. Chodzi tu m.in. o zasady określania powierzchni lokalu przysługującego uprawnionemu oraz procedury wydawania odpowiednich decyzji administracyjnych w sprawie przydziału.

   Po trzecie, istotne znaczenie ma treść art. 30 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji. Jak stwierdzono wyżej, przepis ten gwarantuje emerytom i rencistom policyjnym prawo do pomocy w budownictwie mieszkaniowym na zasadach przewidzianych dla funkcjonariuszy˝. Jak zauważa Trybunał Konstytucyjny: ˝jeżeli ustawowe prawo emerytów i rencistów policyjnych do lokalu mieszkalnego miałoby obejmować także inne uprawnienia, wymienione w rozdziale 8 ustawy o Policji, to zamieszczenie w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji art. 30 byłoby zbędne, gdyż uprawnienie, o którym mowa w tym ostatnim artykule, wynikałoby z samego art. 29 tej ustawy˝. W omawianym wyroku Trybunał Konstytucyjny wyraźnie stwierdził, że ˝w świetle art. 30 ustawy można wyciągnąć wniosek, że - a contrario - uprawnienia związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych przysługujące funkcjonariuszom, które nie zostały wymienione wyraźnie w ustawie, nie przysługują emerytom i rencistom˝.

   W oparciu o dokonaną przez Trybunał Konstytucyjny wykładnię art. 29 ust. 1 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...) uzasadnione jest twierdzenie, że w obecnie obowiązującym stanie prawnym emerytom i rencistom policyjnym nie przysługuje prawo do równoważnika za remont lokalu mieszkalnego, gdyż uprawnienie to nie wynika z przepisów ww. ustawy.

   W tym miejscu nadmienić należy, iż delegacja ustawowa zawarta w art. 91 ust. 2 ustawy o Policji upoważnia ministra spraw wewnętrznych i administracji wyłącznie do wydania rozporządzenia regulującego zasady przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania omawianego równoważnika, przy uwzględnieniu m.in. podmiotów uprawnionych do jego otrzymania. Należy zatem przyjąć, iż minister spraw wewnętrznych i administracji, wydając akt wykonawczy w oparciu o zacytowaną delegację, uprawniony jest do uregulowania kwestii techniczno-proceduralnych związanych z przyznawaniem równoważnika za remont lokalu mieszkalnego. Zatem to przepis § 8 rozporządzenia w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego wykraczał poza ramy delegacji ustawowej z art. 91 ust. 2 ustawy o Policji, przewidując stosowanie przepisów tego rozporządzenia także do emeryta i rencisty policyjnego. Dodać należy, że użyte w delegacji ustawowej sformułowanie ˝przy uwzględnieniu podmiotów uprawnionych do jego otrzymania˝ nie może być oczywiście postrzegane jako upoważnienie do określenia szerszego niż wynikający z przepisów ustawowych kręgu uprawnionych do uzyskania równoważnika za remont lokalu. Wyrażenie to stanowi bowiem wyłącznie wytyczną wskazującą na konieczność uwzględnienia przy wydawaniu rozporządzenia wszystkich podmiotów, którym na mocy przepisów ustawowych przyznane zostało prawo do równoważnika za remont lokalu.

   Jak zostało uprzednio stwierdzone, na mocy przepisów art. 29 i 30 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...) emeryci i renciści policyjni nie zostali uprawnieni do uzyskania innych świadczeń niż te, które zostały wprost wskazane w ww. ustawie.

   Reasumując, uchylenie § 8 rozporządzenia w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego doprowadziło do stanu zgodności omawianego aktu wykonawczego z zakresem upoważnienia ustawowego do jego wydania.

   Wynikająca z § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego zmiana rozporządzenia w sprawie równoważnika za remont lokalu była więc konieczna i w pełni zasadna.

   Z poważaniem

   Podsekretarz stanu

   Adam Rapacki

   Warszawa, dnia 11 lutego 2009 r.

Offline grzela

 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 6.184
 • I smile like an angel, a heart like the devil.
Odp: Remontówka dla emerytów PSP
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 17, 2009, 11:10:25 »
Cytuj
Interpelacja nr 7768

do ministra spraw wewnętrznych i administracji

w sprawie zmiany rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego

   Szanowny Panie Ministrze! W dniu 28 grudnia 2005 r. minister spraw wewnętrznych i administracji zmienił swoje rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego.

   Zgodnie z tą zmianą przepisy rozporządzenia stosuje się do emerytów i rencistów policyjnych oraz osób uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym policjancie i po zmarłym emerycie, o których mowa w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej.

   Zgodnie z nowym rozporządzeniem emerytom policyjnym nie przysługuje równoważnik za remont lokalu mieszkalnego. Rozporządzenie w tej części jako niezgodne z prawem zostało zakwestionowane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oraz Naczelny Sąd Administracyjny. Sądy te wskazały w swoich wyrokach na nierówność prawa i krzywdzące podejście do byłych pracowników policji.

   W związku z powyższym zwracam się do Pana Premiera z następującymi pytaniami:

   1. Czy znane jest Panu Premierowi orzecznictwo WSA w Gliwicach z dnia 15.02.2007 r. oraz NSA z dnia 18.06.2008 r. w przedmiocie odebranie emerytom policyjnym równoważnika na remont lokalu mieszkalnego?

   2. Czy ministerstwo zamierza zmienić swoje rozporządzenie w tym zakresie, aby dostosować je do orzeczenia NSA?

   Z poważaniem

   Poseł Wiesław Andrzej Szczepański

   Leszno, dnia 2 lutego 2009 r.Cytuj
Interpelacja nr 7875

do ministra spraw wewnętrznych i administracji

w sprawie bezprawnego pozbawienia należności z tytułu niewypłaconego równoważnika za remont lokalu mieszkalnego za lata 2006-2008 emerytów i rencistów służb mundurowych resortu MSWiA

   Na podstawie art. 192 ust 3 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2002 r. Nr 23, poz. 398, z 2003 r. Nr 23, poz. 337, z 2004 r. Nr 12, poz. 182, z 2005 r. Nr 16, poz. 263, Nr 42, poz. 556, Nr 66, poz. 912 i Nr 76, poz. 1062, z 2006 r. Nr 15, poz. 194 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 253) kieruję do pana Grzegorza Schetyny, ministra spraw wewnętrznych i administracji, interpelację w sprawie bezprawnego pozbawienia należności z tytułu niewypłaconego równoważnika za remont lokalu mieszkalnego za lata 2006-2008 emerytów i rencistów służb mundurowych resortu ministra spraw wewnętrznych i administracji.

   Od 1 stycznia 2006 r. w województwie opolskim wstrzymano wypłatę równoważnika za remont mieszkania wszystkim emerytom i rencistom resortu ministra spraw wewnętrznych i administracji rozporządzeniem z dnia 28 grudnia 2005 r., w którym jako uzasadnienie podano między innymi, że uzyskane w ten sposób środki finansowe zostaną przekazane sierotom i wdowom po poległych i zmarłych w służbie policjantów.

   Jest oczywiste, że ww. argument miał wyłącznie charakter medialny, gdyż w woj. opolskim nie znaleziono osób, które otrzymywałyby taką pomoc.

   Podjęcie ww. decyzji przez ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji w rozporządzeniu z dnia 28 grudnia 2005 r. było niezgodne z prawem, co potwierdza wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego nr sygn. akt: I OSK 953/07 z dnia 18 czerwca 2008 r. - patrz w załączeniu*). Jest to wyrok oddalający kasację wnioskowaną przez śląskiego komendanta wojewódzkiego Policji w Katowicach w sprawie powództwa byłego funkcjonariusza Policji z Będzina pana M. B., uznając tym samym wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach; czyli wniesiona skarga p. M. B. była słuszna.

   Obecnie trwa akcja składania oświadczeń i żądań wypłat wraz z odsetkami za lata 2006-2008. W najbliższym czasie dojdzie więc do licznych procesów sądowych przez NSA i sądami cywilnymi, wskutek czego doprowadzi to do zawalenia sądów niepotrzebną pracą, gdyż istota przedmiotowej sprawy już została rozstrzygnięta.

   Reasumując, wnioskuję do Pana Ministra o uchylenie rozporzędzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 28 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 266, poz. 2246) z jednoczesnym wypłaceniem należności z ww. tytułu wraz z odsetkami za lata 2006-2008.

   Pozostaje tu zadać podstawowe pytanie: Dlaczego Pan Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nie uchylił tego niefortunnego rozporządzenia?

   Oczekuję merytorycznej i wyczerpującej odpowiedzi na piśmie.

   Z poważaniem

   Poseł Jan Religa

   Warszawa, dnia 30 stycznia 2009 r.

« Ostatnia zmiana: Marzec 17, 2009, 11:23:06 wysłana przez grzela »

Offline grzela

 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 6.184
 • I smile like an angel, a heart like the devil.
Odp: Remontówka dla emerytów PSP
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 30, 2009, 14:33:48 »
Cytuj
Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji - z upoważnienia ministra -

na interpelację nr 7875

w sprawie bezprawnego pozbawienia należności z tytułu niewypłaconego równoważnika za remont lokalu mieszkalnego za lata 2006-2008 emerytów i rencistów służb mundurowych resortu MSWiA

   Szanowny Panie Marszałku! Nawiązując do pisma z dnia 13 lutego 2009 r. (sygn. SPS-023-7875/09) przekazującego interpelację posła na Sejm RP pana Jana Religi w sprawie bezprawnego pozbawienia należności z tytułu niewypłaconego równoważnika za remont lokalu mieszkalnego za lata 2006-2008 emerytów i rencistów służb mundurowych resortu MSWiA, uprzejmie przedstawiam następujące informacje.

   Prawo do pobierania równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu przez policjantów określa art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.) stanowiący, iż policjantowi przysługuje równoważnik pieniężny za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego, z uwzględnieniem liczby członków rodziny oraz ich uprawnień wynikających z przepisów odrębnych. Art. 91 ust. 2 ww. ustawy stanowi delegację ustawową do wydania rozporządzenia uszczegółowiającego zasady przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania powyższego równoważnika przy uwzględnieniu podmiotów uprawnionych do jego otrzymania, wzorów wymaganych dokumentów, organów właściwych do jego przyznawania, odmowy przyznania, wypłaty, cofania albo żądania jego zwrotu oraz sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania. W oparciu o powyższe upoważnienie wydane zostało rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego (Dz. U. Nr 100, poz. 919 z późn. zm.).

   Na mocy § 8 ww. rozporządzenia, uchylonego z dniem 1 stycznia 2006 r. rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 28 grudnia 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego (Dz. U. Nr 266, poz. 2246), do katalogu podmiotów uprawnionych do pobierania równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu byli włączeni także emeryci i renciści policyjni oraz osoby uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym policjancie oraz po zmarłym emerycie lub renciście, o których mowa w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.).

   Należy wskazać, że ww. ustawa reguluje uprawnienia emerytów i rencistów policyjnych, w tym uprawnienia dotyczące lokali mieszkalnych - art. 29 i 30 ustawy. Art. 29 ustawy stanowi, iż funkcjonariusze zwolnieni ze służby, uprawnieni do policyjnej emerytury lub renty mają prawo do lokalu mieszkalnego będącego w dyspozycji m.in. ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra sprawiedliwości lub podległych im organów w rozmiarze przysługującym im w dniu zwolnienia ze służby. Do mieszkań tych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące lokali mieszkalnych dla funkcjonariuszy. Powyższe uprawnienie przysługuje także członkom rodzin uprawnionym do renty rodzinnej po funkcjonariuszach, którzy w chwili śmierci spełniali warunki wymagane do uzyskania emerytury lub renty policyjnej, oraz po zmarłych emerytach i rencistach do czasu przydzielenia zastępczego lokalu mieszkalnego, nie krócej jednak niż na czas posiadania uprawnień do policyjnej renty rodzinnej. Natomiast art. 30 przedmiotowej ustawy dotyczy uprawnienia do uzyskania pomocy w budownictwie mieszkaniowym dla emerytów i rencistów policyjnych. Zgodnie z jego brzmieniem uprawnienie to emeryci i renciści otrzymują na zasadach takich jak funkcjonariusze.

   W tym miejscu zauważyć należy, iż w przywołanych w interpelacji orzeczeniach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego zapadłych w indywidualnej sprawie sądy wskazały, że stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o przyznaniu równoważnika za remont lokalu mieszkalnego jako bezprzedmiotowej nie pozostaje właściwą formą wyeliminowania z obrotu prawnego takiej decyzji. Sądy nie rozstrzygały natomiast kwestii istnienia prawa do omawianego równoważnika.

   W tym zakresie wypowiedział się natomiast Trybunał Konstytucyjny, który w uzasadnieniu do wyroku z dnia 27 października 2008 r. (sygn. akt U 4/08) opowiedział się za wąskim rozumieniem art. 29 ust. 1 ww. ustawy. W przywołanym wyroku Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że za wąskim rozumieniem treści art. 29 ust. 1 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji przemawiają trzy istotne argumenty.

   Po pierwsze, formułę użytą w analizowanym przepisie należy zestawić ze sformułowaniem zawartym w art. 88 ust. 1 ustawy o Policji. Jak wspomniano wyżej, ten ostatni przepis gwarantuje ogólnie prawo do lokalu mieszkalnego. Natomiast w art. 29 ust. 1 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji - inaczej niż w art. 88 ust. 1 ustawy o Policji - nie ma mowy o ogólnym prawie do lokalu mieszkalnego, ale mówi się o ˝prawie do lokalu mieszkalnego będącego w dyspozycji odpowiednio ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra sprawiedliwości lub podległych im organów albo szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, szefa Agencji Wywiadu, szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego i szefa Służby Wywiadu Wojskowego w rozmiarze przysługującym im w dniu zwolnienia ze służby. Taka formuła sugeruje wąskie rozumienie ˝prawa do lokalu˝ jako prawa do uzyskania i użytkowania lokalu na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale lokalu znajdującego się w dyspozycji jednego z organów wymienionych w ustawie.

   Po drugie, istotne znaczenie ma treść art. 29 ust. 1 zdanie drugie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji. Przepis ten formułuje nakaz odpowiedniego stosowania przepisów dotyczących lokali mieszkalnych dla funkcjonariuszy do mieszkań objętych przepisem art. 29 ust. 1 zdanie pierwsze (tj. mieszkań znajdujących się w dyspozycji wymienionych tam organów). (...) Art. 29 ust. 1 zdanie drugie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji nie formułuje ogólnego nakazu stosowania do emerytów i rencistów policyjnych całokształtu przepisów o uprawnieniach mieszkaniowych funkcjonariuszy Policji, ale jedynie nakaz odpowiedniego stosowania przepisów szczegółowych dotyczących przyznawania mieszkań funkcjonariuszom Policji, mieszkań znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub podległych mu organów. Chodzi tu m.in. o zasady określania powierzchni lokalu przysługującego uprawnionemu oraz procedury wydawania odpowiednich decyzji administracyjnych w sprawie przydziału.

   Po trzecie, istotne znaczenie ma treść art. 30 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji. Jak stwierdzono wyżej, przepis ten gwarantuje emerytom i rencistom policyjnym prawo do pomocy w budownictwie mieszkaniowym na zasadach przewidzianych dla funkcjonariuszy˝. Jak zauważa Trybunał Konstytucyjny: ˝jeżeli ustawowe prawo emerytów i rencistów policyjnych do lokalu mieszkalnego miałoby obejmować także inne uprawnienia, wymienione w rozdziale 8 ustawy o Policji, to zamieszczenie w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji art. 30 byłoby zbędne, gdyż uprawnienie, o którym mowa w tym ostatnim artykule, wynikałoby z samego art. 29 tej ustawy˝. W omawianym wyroku Trybunał Konstytucyjny wyraźnie stwierdził, że ˝w świetle art. 30 ustawy można wyciągnąć wniosek, że - a contrario - uprawnienia związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych przysługujące funkcjonariuszom, które nie zostały wymienione wyraźnie w ustawie, nie przysługują emerytom i rencistom˝.

   W oparciu o dokonaną przez Trybunał Konstytucyjny wykładnię art. 29 ust. 1 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...) uzasadnione jest twierdzenie, że w obecnie obowiązującym stanie prawnym emerytom i rencistom policyjnym nie przysługuje prawo do równoważnika za remont lokalu mieszkalnego, gdyż uprawnienie to nie wynika z przepisów ww. ustawy.

   W tym miejscu nadmienić należy, iż delegacja ustawowa zawarta w art. 91 ust. 2 ustawy o Policji upoważnia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wyłącznie do wydania rozporządzenia regulującego zasady przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania omawianego równoważnika, przy uwzględnieniu m.in. podmiotów uprawnionych do jego otrzymania. Należy zatem przyjąć, iż minister spraw wewnętrznych i administracji, wydając akt wykonawczy, w oparciu o zacytowaną delegację, uprawniony jest do uregulowania kwestii techniczno-proceduralnych związanych z przyznawaniem równoważnika za remont lokalu mieszkalnego. Zatem to przepis § 8 rozporządzenia w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego wykraczał poza ramy delegacji ustawowej z art. 91 ust. 2 ustawy o Policji, przewidując stosowanie przepisów tego rozporządzenia także do emeryta i rencisty policyjnego. Dodać należy, że użyte w delegacji ustawowej sformułowanie ˝przy uwzględnieniu podmiotów uprawnionych do jego otrzymania˝ nie może być oczywiście postrzegane jako upoważnienie do określenia szerszego niż wynikający z przepisów ustawowych kręgu uprawnionych do uzyskania równoważnika za remont lokalu. Wyrażenie to stanowi bowiem wyłącznie wytyczną wskazującą na konieczność uwzględnienia przy wydawaniu rozporządzenia wszystkich podmiotów, którym na mocy przepisów ustawowych przyznane zostało prawo do równoważnika za remont lokalu. Jak zostało uprzednio stwierdzone, na mocy przepisów art. 29 i 30 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,(...) emeryci i renciści policyjni nie zostali uprawnieni do uzyskania innych świadczeń niż te, które zostały wprost wskazane w ww. ustawie.

   Reasumując, uchylenie § 8 rozporządzenia w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego doprowadziło do stanu zgodności omawianego aktu wykonawczego z zakresem upoważnienia ustawowego do jego wydania. Wynikająca z § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego zmiana rozporządzenia w sprawie równoważnika za remont lokalu była więc konieczna i w pełni zasadna.

   Z poważaniem

   Podsekretarz stanu

   Adam Rapacki

   Warszawa, dnia 19 lutego 2009 r.


Cytuj
Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji - z upoważnienia ministra -

na interpelację nr 7768

w sprawie zmiany rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego

   Szanowny Panie Marszałku! Nawiązując do pisma z dnia 12 lutego 2009 r. (sygn. SPS-023-7768/09) przekazującego interpelację posła na Sejm RP pana Wiesława Andrzeja Szczepańskiego w sprawie zmiany rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego, uprzejmie przedstawiam następujące informacje.

   Prawo do pobierania równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu przez policjantów określa art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późń. zm.), stanowiący, iż policjantowi przysługuje równoważnik pieniężny za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego, z uwzględnieniem liczby członków rodziny oraz ich uprawnień wynikających z przepisów odrębnych. Art. 91 ust. 2 ww. ustawy stanowi delegację ustawową do wydania rozporządzania uszczegółowiającego zasady przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania powyższego równoważnika przy uwzględnieniu podmiotów uprawnionych do jego otrzymania, wzorów wymaganych dokumentów, organów właściwych do jego przyznawania, odmowy przyznania, wypłaty, cofania albo żądania jego zwrotu oraz sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania. W oparciu o powyższe upoważnienie wydane zostało rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego (Dz. U. Nr 100, poz. 919, z późn. zm.).

   Na mocy § 8 ww. rozporządzenia, uchylonego z dniem 1 stycznia 2006 r. rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 28 grudnia 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego (Dz. U. Nr 266, poz. 2246), do katalogu podmiotów uprawnionych do pobierania równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu byli włączeni także emeryci i renciści policyjni oraz osoby uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym policjancie oraz po zmarłym emerycie lub renciście, o których mowa w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.).

   Należy wskazać, że ww. ustawa reguluje uprawnienia emerytów i rencistów policyjnych, w tym uprawnienia dotyczące lokali mieszkalnych - art. 29 i 30 ustawy. Art. 29 ustawy stanowi, iż funkcjonariusze zwolnieni ze służby, uprawnieni do policyjnej emerytury lub renty, mają prawo do lokalu mieszkalnego będącego w dyspozycji m.in. ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra sprawiedliwości lub podległych im organów w rozmiarze przysługującym im w dniu zwolnienia ze służby. Do mieszkań tych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące lokali mieszkalnych dla funkcjonariuszy. Powyższe uprawnienie przysługuje także członkom rodzin uprawnionym do renty rodzinnej po funkcjonariuszach, którzy w chwili śmierci spełniali warunki wymagane do uzyskania emerytury lub renty policyjnej, oraz po zmarłych emerytach i rencistach do czasu przydzielenia zastępczego lokalu mieszkalnego, nie krócej jednak niż na czas posiadania uprawnień do policyjnej renty rodzinnej. Natomiast art. 30 przedmiotowej ustawy dotyczy uprawnienia do uzyskania pomocy w budownictwie mieszkaniowym dla emerytów i rencistów policyjnych. Zgodnie z jego brzmieniem uprawnienie to emeryci i renciści otrzymują na zasadach takich jak funkcjonariusze.

   W tym miejscu zauważyć należy, iż w przywołanych w interpelacji orzeczeniach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, zapadłych w indywidualnej sprawie, sądy wskazały, że stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o przyznaniu równoważnika za remont lokalu mieszkalnego jako bezprzedmiotowej nie pozostaje właściwą formą wyeliminowania z obrotu prawnego takiej decyzji. Sądy nie rozstrzygały natomiast kwestii istnienia prawa do omawianego równoważnika.

   W tym zakresie wypowiedział się natomiast Trybunał Konstytucyjny, który w uzasadnieniu do wyroku z dnia 27 października 2008 r. (sygn. akt U 4/08) opowiedział się za wąskim rozumieniem art. 29 ust. 1 ww. ustawy. W przywołanym wyroku Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że ˝za wąskim rozumieniem treści art. 29 ust. 1 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji przemawiają trzy istotne argumenty.

   Po pierwsze, formułę użytą w analizowanym przepisie należy zestawić ze sformułowaniem zawartym w art. 88 ust. 1 ustawy o Policji. Jak wspomniano wyżej, ten ostatni przepis gwarantuje ogólnie prawo do lokalu mieszkalnego. Natomiast w art. 29 ust. 1 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji - inaczej niż w art. 88 ust. 1 ustawy o Policji - nie ma mowy o ogólnym prawie do lokalu mieszkalnego, ale o˝prawie do lokalu mieszkalnego będącego w dyspozycji odpowiednio ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra sprawiedliwości lub podległych im organów albo szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, szefa Agencji Wywiadu, szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego i szefa Służby Wywiadu Wojskowego w rozmiarze przysługującym im w dniu zwolnienia ze służby'. Taka formuła sugeruje wąskie rozumienie˝prawa do lokalu˝jako prawa do uzyskania i użytkowania lokalu na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale lokalu znajdującego się w dyspozycji jednego z organów wymienionych w ustawie.

   Po drugie, istotne znaczenie ma treść art. 29 ust. 1 zdanie drugie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji. Przepis ten formułuje nakaz odpowiedniego stosowania przepisów dotyczących lokali mieszkalnych dla funkcjonariuszy do mieszkań objętych przepisem art. 29 ust. 1 zdanie pierwsze (tj. mieszkań znajdujących się w dyspozycji wymienionych tam organów). (...) Art. 29 ust. 1 zdanie drugie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji nie formułuje ogólnego nakazu stosowania do emerytów i rencistów policyjnych całokształtu przepisów o uprawnieniach mieszkaniowych funkcjonariuszy Policji, ale jedynie nakaz odpowiedniego stosowania przepisów szczegółowych dotyczących przyznawania mieszkań funkcjonariuszom Policji mieszkań znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub podległych mu organów. Chodzi tu m.in. o zasady określania powierzchni lokalu przysługującego uprawnionemu oraz procedury wydawania odpowiednich decyzji administracyjnych w sprawie przydziału.

   Po trzecie, istotne znaczenie ma treść art. 30 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji. Jak stwierdzono wyżej, przepis ten gwarantuje emerytom i rencistom policyjnym prawo do pomocy w budownictwie mieszkaniowym na zasadach przewidzianych dla funkcjonariuszy˝. Jak zauważa Trybunał Konstytucyjny: ˝jeżeli ustawowe prawo emerytów i rencistów policyjnych do lokalu mieszkalnego miałoby obejmować także inne uprawnienia, wymienione w rozdziale 8 ustawy o Policji, to zamieszczenie w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji art. 30 byłoby zbędne, gdyż uprawnienie, o którym mowa w tym ostatnim artykule, wynikałoby z samego art. 29 tej ustawy˝. W omawianym wyroku Trybunał Konstytucyjny wyraźnie stwierdził, że ˝w świetle art. 30 ustawy można wyciągnąć wniosek, że - a contrario - uprawnienia związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych przysługujące funkcjonariuszom, które nie zostały wymienione wyraźnie w ustawie, nie przysługują emerytom i rencistom˝.

   W oparciu o dokonaną przez Trybunał Konstytucyjny wykładnię art. 29 ust. 1 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...) uzasadnione jest twierdzenie, że w obecnie obowiązującym stanie prawnym emerytom i rencistom policyjnym nie przysługuje prawo do równoważnika za remont lokalu mieszkalnego, gdyż uprawnienie to nie wynika z przepisów ww. ustawy.

   W tym miejscu nadmienić należy, iż delegacja ustawowa zawarta w art. 91 ust. 2 ustawy o Policji upoważnia ministra spraw wewnętrznych i administracji wyłącznie do wydania rozporządzenia regulującego zasady przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania omawianego równoważnika, przy uwzględnieniu m.in. podmiotów uprawnionych do jego otrzymania. Należy zatem przyjąć, iż minister spraw wewnętrznych i administracji, wydając akt wykonawczy w oparciu o zacytowaną delegację, uprawniony jest do uregulowania kwestii techniczno-proceduralnych związanych z przyznawaniem równoważnika za remont lokalu mieszkalnego. Zatem to przepis § 8 rozporządzenia w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego wykraczał poza ramy delegacji ustawowej z art. 91 ust. 2 ustawy o Policji, przewidując stosowanie przepisów tego rozporządzenia także do emeryta i rencisty policyjnego. Dodać należy, że użyte w delegacji ustawowej sformułowanie ˝przy uwzględnieniu podmiotów uprawnionych do jego otrzymania˝ nie może być oczywiście postrzegane jako upoważnienie do określenia szerszego niż wynikający z przepisów ustawowych kręgu uprawnionych do uzyskania równoważnika za remont lokalu. Wyrażenie to stanowi bowiem wyłącznie wytyczną wskazującą na konieczność uwzględnienia przy wydawaniu rozporządzenia wszystkich podmiotów, którym na mocy przepisów ustawowych przyznane zostało prawo do równoważnika za remont lokalu.

   Jak zostało uprzednio stwierdzone, na mocy przepisów art. 29 i 30 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...) emeryci i renciści policyjni nie zostali uprawnieni do uzyskania innych świadczeń niż te, które zostały wprost wskazane w ww. ustawie.

   Reasumując, uchylenie § 8 rozporządzenia w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego doprowadziło do stanu zgodności omawianego aktu wykonawczego z zakresem upoważnienia ustawowego do jego wydania.

   Wynikająca z § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego zmiana rozporządzenia w sprawie równoważnika za remont lokalu była więc konieczna i w pełni zasadna.

   Z poważaniem

   Podsekretarz stanu

   Adam Rapacki

   Warszawa, dnia 17 lutego 2009 r.


Offline grzela

 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 6.184
 • I smile like an angel, a heart like the devil.
Odp: Remontówka dla emerytów PSP
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 13, 2010, 19:56:23 »
Cytuj
Kto winien rozpatrywać sprawy mieszkaniowe emerytowanych policjantów?
Emerytowany funkcjonariusz policji, zwrócił się do komendanta miejskiego policji o wypłacenie równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego za rok 2010 i złożył odpowiednie oświadczenie mieszkaniowe do ustalenia uprawnień do równoważnika za wskazany okres. Komendant zwrócił wniesione oświadczenie mieszkaniowe. Twierdził, że nie ma właściwości rzeczowej ani miejscowej, by sprawę rozpoznać. Emerytowany policjant złożył na to postanowienie zażalenie. Jednak bezskutecznie. Ostatecznie sprawą zajął się sąd.

Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, że skarga zasługuje na uwzględnienie. Sąd przypomniał, że kwestia właściwości organów policji do wydawania orzeczeń dotyczących równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego została w orzecznictwie sądów administracyjnych kategorycznie przesądzona. W przypadku tej sprawy nie sposób nie zauważyć, że wcześniej WSA w Gdańsku w prawomocnym wyroku z 14 maja 2009 r. (III SAB/Gd 2/09) zobowiązał komendanta miejskiego policji do wydania decyzji w przedmiocie wniosku emerytowanego funkcjonariusza o wypłatę równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego za lata: 2006, 2007, 2008, uznając, że jest on właściwy w sprawie.
Pomimo że przedmiotem postępowania w sprawie jest również kwestia wypłaty równoważnika za remont lokalu mieszkalnego, organ pierwszej instancji uznał się za niewłaściwy i stwierdził brak możliwości ustalenia organu właściwego do rozpatrzenia sprawy.
Przepisy ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji (tekst jedn. DzU z 2004 r. nr 8, poz. 67 ze zm.) odsyłają w zakresie uprawnień mieszkaniowych emerytów policyjnych do zasad przewidzianych dla funkcjonariuszy. Tym samym uznać należy, że organem właściwym do rozpoznania wniosku, zgłoszonego przez policjanta emeryta dotyczącego spraw mieszkaniowych jest ten sam organ, który rozpatrywałby wniosek złożony w takiej samej sprawie przez funkcjonariusza policji (tj. na zasadach przewidzianych w § 9 ust. 1 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 28 czerwca 2002 r.). Ponieważ skarżący przed przejściem na emeryturę był funkcjonariuszem komendy miejskiej policji, zatem jej komendant był organem właściwym do rozpoznania sprawy. Przyjmując odmienne stanowisko w tej kwestii, organ ten dopuścił się naruszenia przepisu rozporządzenia w związku z art. 19 k.p.a. (nakazującego organom przestrzeganie z urzędu swojej właściwości miejscowej i rzeczowej) oraz art. 20 k.p.a. (dotyczącego właściwości rzeczowej), a także art. 66 § 3 k.p.a., który nie miał w sprawie zastosowania. *

Wyrok WSA w Gdańsku z 5 sierpnia 2010 r., III SA/Gd 292/10

http://www.nszzp.pl/?page=Structure&id=19&nid=1594

Offline Ogn.Fox

 • Weteran
 • *
 • Wiadomości: 913
 • Emeryt
Odp: Remontówka dla emerytów PSP
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 20, 2011, 14:52:02 »
Chciałbym powrócić do temat i zapytać się ..Czy emerytowi należy się równoważnik na remont mieszkania ?
Przeglądając  forum IFP natknąłem się na temat :  http://www.ifp.pl/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=30302&postdays=0&postorder=asc&start=0 
Gdzie jest napisane ,że  Naczelny Sąd Administracyjny w swoim orzeczeniu Sygn. akt I OSK 953/07 z dnia 18.06.2008 orzekł, że Komendanci przekroczyli swoje uprawnienia uchylając ustawę. więc jak to się ma do emerytów straży może ktoś jasno to wytłumaczyć ,z tego co wiem w byłej mojej jednostce nikt takiego równoważnika z emerytów nie pobiera . Z góry dzięki za wyjaśnienie..

"Kto zadaje pytania nie może uniknąć odpowiedzi."