Pożarnictwo > Sprzęt

Badania techniczne agregatów prądotwórczych.

(1/1)

furgot:
Ponawiam pytanie z innego wątku, na które nie uzyskałem żadnej odpowiedzi:
Dotyczy ono badan technicznych (dopuszczających) do użytkowania w PSP i OSP agregatów prądotwórczych. Jak często należy poddawać agregaty badaniom? Na podstawie jakiego przepisu należy to robić? Jaki powinien być zakres tych badań? Kto może je wykonywać? Itp., itd.

robn:
chodzi Ci o taką kontrolę (wg karty kontroli sprzętu)?
Pkt 5 na odwrocie karty mówi o tym:

--- Cytuj ---5.1. Kontrola okresowa
Kontrolę okresową agregatu należy przeprowadzać tylko w wyspecjalizowanej instytucji lub w uprawnionej jednostce serwisowej.
Kontrolę okresową należy przeprowadzać regularnie co 12 miesięcy.

Decyzja „Sprzęt sprawny” („S”) powinna być podejmowana w przypadku, gdy wyniki wszystkich kontroli prowadzonej w wyspecjalizowanej instytucji lub w uprawnionej jednostce serwisowej są pozytywne. Decyzja „Sprzęt do remontu” („R”) powinna być podejmowana w wyspecjalizowanej instytucji lub w uprawnionej jednostce serwisowej, gdy remont daje gwarancję odtworzenia wymaganych cech, bez pogorszenia pozostałych parametrów lub cech agregatu. Decyzja „Sprzęt do kasacji” („K”) powinna być podejmowana w wyspecjalizowanej instytucji lub w uprawnionej jednostce serwisowej, gdy remont nie daje gwarancji odtworzenia wymaganych cech bez pogorszenia innych cech lub parametrów, względnie wymaga zbyt dużych nakładów pracy lub jest nieopłacalny.

5.2. Kontrola bieżąca Kontrola bieżąca obejmuje agregaty będące w użytkowaniu.

5.2.1. Codzienna kontrola bieżąca Codzienną kontrolę bieżącą należy przeprowadzać codziennie, niezależnie od tego, czy agregat był użytkowany. Kontrola polega na kontroli parametrów lub cech podanych w lp. 1 – 9 Karty. Codzienną kontrolę bieżącą przeprowadza się zgodnie z instrukcją fabryczną producenta oraz w sposób organoleptyczny. Zapisy i podejmowanie decyzji powinno odbywać się na zasadach, jak dla kontroli okresowej według pkt. 5.1., przy czym, w przypadku, gdy wszystkie wyniki danej kontroli bieżącej są pozytywne, można nie dokonywać zapisów.
5.2.2. Miesięczna kontrola bieżąca Miesięczną kontrolę bieżącą należy przeprowadzać regularnie co 1 miesiąc, niezależnie od tego, czy agregat był użytkowany. Kontrola polega na kontroli parametrów lub cech podanych w lp. 1 – 15 Karty. Miesięczną kontrolę bieżącą przeprowadza się zgodnie z instrukcją fabryczną producenta oraz w sposób organoleptyczny. Zapisy i podejmowanie decyzji powinno odbywać się na zasadach, jak dla kontroli okresowej według pkt. 5.1., przy czym, w przypadku, gdy wszystkie wyniki danej kontroli bieżącej są pozytywne, można nie dokonywać zapisów. Miesięczne kontrole agregatu mogą wykonywać instytucje i osoby wymienione w pkt. 3.
--- Koniec cytatu ---
Praktykowane jest to że w wielu jednostkach są ludzie z uprawnieniami SEP i oni też robią tego typu przeglądy.
Czy to jest zgodne z prawem - nie wiem - widocznie tak (w sumie mają uprawnienia SEP).

salfk:
O te uprawnienia chodzi. Tylko one określają dokładnie jakie agregaty itp. U nas w tym roku na przeglądzie był gość, który miał jakieś tam niższe uprawnienia i agregaty tylko do 3,5 kVA mógł badać.

Bartolini2721:
Odkopie temat, czy ktoś wie jakie uprawnienia są potrzebne do robienia rocznych przeglądów agregatów i gdzie można je zrobić? Czy zwykła grupa 1 SEP wystarczy?

Sylwek:
Pod względem elektrotechniki zaświadczenie kwalifikacyjne "E+P" wystarczy do wystawienia protokołu z badań. Osoba, która ma takie kwalifikacje powinna widzieć co zrobić i jaki dokument wystawić.
Zwracam uwagę, że niektórzy producenci agregatów piszą o badaniu co pół roku, np: https://www.sar-pol.eu/getfile/4735
Informacje o pomiarach elektrycznych tu: https://bezel.com.pl/2018/08/01/ogolne-zasady-kontroli/#okresowe

Myślę, że trzeba też robić przegląd silnika (olej, świeca, filtr, sprawdzenie i konserwacja).

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej