Autor Wątek: Co z nowymi zasadami uprawnień kierowców uprzywilejowanych?  (Przeczytany 52627 razy)

Offline pompapo5

 • Początkujący
 • *
 • Wiadomości: 5
Co z nowymi zasadami uprawnień kierowców uprzywilejowanych?
« dnia: Grudzień 28, 2012, 11:58:35 »
Czołem druhowie!

Powracam do tematu. Dzwoniłem dzisiaj do Departamentu Ministerstwa Transportu w sprawie nowych zasad nabywania uprawnień przez kierowców samochodów uprzywilejowanych. Obecnie jest projekt zmiany Ustawy o kierujących pojazdami, który kolejny raz zmienia datę wejścia nowych przepisów na 19 stycznia 2014 r. Ponadto osoba z departamentu poinformowała mnie o kursach doszkalających które wejdą dopiero w styczniu 2016 r. Natomiast nie umiała mi odpowiedzieć co osobami, które będą chciały uzyskać wkładkę po 2014 a przed 2016... Czy ktoś ma jakieś informacje? Trzeba podkreślić iż jest to projekt więc może zostać odrzucony i okaże się, że przepisy wejdą od 2013 w co wątpię. Podaję także art. który mówi o przesunięciu daty na 2014 r.
8) art. 139 otrzymuje brzmienie:
„Art. 139. Ustawa wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2013 r., z wyjątkiem:
1) art. 125 pkt 9, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
2) art. 110, który wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2014 r.;
...
oraz uzasadnienie:
Art. 139 pkt 2 zmienia brzmienie wprowadzając nową datę wejścia w życie art. 110
w dniu 19 stycznia 2014 r. Przesunięcie terminu wiąże się z potrzebą zapewnienia możliwości
dostosowania jednostek, które zatrudniają kierujących pojazdami uprzywilejowanymi do
wymagań określonych w przepisach wykonawczych w zakresie pojazdów uprzywilejowanych
oraz przewożących wartości pieniężne, których wejście w życie przewidziane zostało na
koniec IV kwartału 2012 r.

Proszę o interpretację przepisów i informacje.

Offline kwas

 • Laureat
 • Weteran
 • *
 • Wiadomości: 696
Odp: Co z nowymi zasadami uprawnień kierowców uprzywilejowanych?
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 04, 2013, 14:55:48 »

Offline Smyku

 • Pokaż mi swoje zabawki, a powiem ci kim jesteś!
 • Stary Wyga
 • **
 • Wiadomości: 201
 • Płeć: Mężczyzna
 • Zawsze gotowy!
Dwie rzeczy nie mają granic: wszechświat i ludzka głupota.

Offline Radhezz

 • Semper Paratus
 • VIP
 • *****
 • Wiadomości: 1.426
 • Płeć: Mężczyzna
 • OSP i nie tylko...
Odp: Co z nowymi zasadami uprawnień kierowców uprzywilejowanych?
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 10, 2013, 21:07:00 »
Ja radzę uważnie śledzić co oni tam wymyślą .

Bazując na tekście ustawy (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110300151) po przeanalizowaniu projektu zmian (http://sejmometr.pl/legislacja_projekty_ustaw/1111) wychodzi co następuje:

Cytat: Art. 1 pkt 5 projektu ustawy o zmianie ustawy o KP
po art. 135 dodaje się art. 135a i art. 135b w brzmieniu:
(...)
Art. 135b.

W stosunku do jednostek o których mowa w art. 109 ust. 5, warunek określony w art. 109 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 stosuje się od dnia 4 stycznia 2016 r.


Czyli wracamy do tekstu źródłowego:

Cytuj
Art. 109.
1. Starosta wydaje zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, osobie, która spełnia wymagania określone w art. 106 ust. 1 pkt 1 - 4, potwierdzone przedstawionym:
1) orzeczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym;
2) orzeczeniem psychologicznym o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym;
3) zaświadczeniem o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi.

2. Starosta wydaje zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, określając:
1) zakres zezwolenia, o którym mowa w art. 108 ust. 1, odpowiadający rodzajowi ukończonego kursu oraz zakresowi badań lekarskich i psychologicznych;
2) ważność zezwolenia na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z terminu ważności orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.

3. Starosta przedłuża ważność zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą, o której mowa w ust. 1, oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, na okres, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, po przedstawieniu orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego wydanych na podstawie badań, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 6 oraz art. 82 ust. 1 pkt 6.

4. Starosta rozszerza zakres zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, w drodze decyzji, za opłatą, o której mowa w ust. 1, oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, odpowiednio do przedstawionego zaświadczenia o ukończeniu kursu uzupełniającego dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi.

5. Żołnierzom Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, funkcjonariuszom oraz pracownikom: Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i organów kontroli skarbowej, a także pracownikom wojska zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym wydaje nieodpłatnie odpowiedni organ jednostki, w której osoby te pełnią służbę lub są zatrudnione. Przepisy ust. 1 - 4 stosuje się odpowiednio.

6. Koszty zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi ochotniczych straży pożarnych są finansowane z budżetu gminy.

7. Opłata, o której mowa w ust. 1, z wyjątkiem opłaty ewidencyjnej, stanowi dochód powiatu.

Podsumowując - jak zawsze burdel. Niby obowiązek szkoleń obowiązywać będzie od 2016 roku, ale dla ludzi wymienionych w pkt. 5, który mówi o instytucjach państwowych które same będą wydawać pozwolenia - czyli słowa nie ma tutaj o OSP czy też pogotowiu/innych służbach/instytucjach korzystających z uprzywilejowania... Czyli ze nas niby kursy dalej obowiązują od teraz (19 stycznia)?

Kolejne wątpliwości nasuwa wykreślenie ust. 4 - czyżby chodziło wyłącznie o wymaganie dotyczące kursu, czy o coś więcej?

Jedyne na co mogę obecnie powiedzieć, to tyle, że pozwolenia od starosty normalnie wchodzą w życie od 19 stycznia 2013 roku, mimo tego że nie wiadomo nawet jak mają wyglądać  :rofl:  Pogłoski o przesunięciu wejścia w życie przepisów na 2014 rok dotyczą jedynie art. 110 ustawy, który mówi o uprawnieniach konwojenckich.
OSP / ex-KW PSP / ex-Strażak dyżurny C.H. / ex-Kierowca-sanitariusz / Szeregowy-kierowca
Powyższy post wyraża opinię autora w dniu dzisiejszym. Autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podania przyczyny.
Oświetlenie i nagłośnienie ostrzegawcze - montaż, naprawa, modyfikacje => OGŁOSZENIE

Offline grzela

 • KLUBOWICZ
 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 6.301
 • I smile like an angel, a heart like the devil.
Odp: Co z nowymi zasadami uprawnień kierowców uprzywilejowanych?
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 10, 2013, 21:29:02 »
Bez flaszki tego nie rozbierzesz  :piwo:

Proces legislacyjny

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=0A474564920204E9C1257AD4002CAEEF

Jak wejdzie w życie, trzeba będzie skorzystać z dobrego prawnika, aby rozgryzł wszelki zawiłości prawne  :rofl:

Offline lusinawb

 • Początkujący
 • *
 • Wiadomości: 7
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: Co z nowymi zasadami uprawnień kierowców uprzywilejowanych?
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 10, 2013, 21:55:32 »
Jeżeli Senat nie wniesie poprawek i ustawa zostanie przyjęta w tym brzmieniu to ochotnicy ponownie zostaną "docenieni" czyli od 19 stycznia b.r. decyzję będzie wydawał starosta na podstawie badań lekarskich, badań psychologicznych i na podstawie zaświadczenia o ukończonym kursie. Pomijam, że starostwa nie mają wytycznych do wydawania zaświadczeń i nie wiadomo gdzie, za ile i na jakich zasadach będzie można taki kurs ukończyć. Czeka nas ciekawy okres.

Offline Radhezz

 • Semper Paratus
 • VIP
 • *****
 • Wiadomości: 1.426
 • Płeć: Mężczyzna
 • OSP i nie tylko...
Odp: Co z nowymi zasadami uprawnień kierowców uprzywilejowanych?
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 10, 2013, 23:01:27 »
Ja to się cieszę że mam wszystko wyrobione po staremu jeszcze, to sobie wymienię tylko kwitek - czas mamy do sierpnia 2013 (jak to już @grzela wspominał TUTAJ). Chociaż ja osobiście jak najszybciej chciałbym to mieć z głowy zanim znowu coś namieszają... :gwiazdki:

W każdym razie ciekawe co z tego wszystkiego wyjdzie - jak uchwalą to może prawnik ZOSP się znowu wypowie :wacko:
OSP / ex-KW PSP / ex-Strażak dyżurny C.H. / ex-Kierowca-sanitariusz / Szeregowy-kierowca
Powyższy post wyraża opinię autora w dniu dzisiejszym. Autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podania przyczyny.
Oświetlenie i nagłośnienie ostrzegawcze - montaż, naprawa, modyfikacje => OGŁOSZENIE

Offline Michaszs

 • VIP
 • *****
 • Wiadomości: 1.178
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: Co z nowymi zasadami uprawnień kierowców uprzywilejowanych?
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 10, 2013, 23:09:11 »
Jeżeli Senat nie wniesie poprawek i ustawa zostanie przyjęta w tym brzmieniu to ochotnicy ponownie zostaną "docenieni" czyli od 19 stycznia b.r. decyzję będzie wydawał starosta na podstawie badań lekarskich, badań psychologicznych i na podstawie zaświadczenia o ukończonym kursie. Pomijam, że starostwa nie mają wytycznych do wydawania zaświadczeń i nie wiadomo gdzie, za ile i na jakich zasadach będzie można taki kurs ukończyć. Czeka nas ciekawy okres.
W połowie listopada rozmawiałem z właścicielem szkoły nauki jazdy, który ma współpracę z ośrodkiem doskonalenia jazdy. Z tego co mówił to kurs ma obejmować 30h wykładów, praktyki brak. Cena to ok. 400zł, a wydanie papierka przez starostę 100zł.
Św. Florianie módl się za nami gdy wezwani syreną do akcji wyjeżdżamy...

Offline GP_Rbk_Chka

 • Strażak Sam
 • ***
 • Wiadomości: 271
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: Co z nowymi zasadami uprawnień kierowców uprzywilejowanych?
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 11, 2013, 01:08:49 »
Już widzę jak starzy, doświadczeni kierowcy siedzą 30 h na wykładach i słuchają wykładowcy, który mógłby być ich synem. Coś mi się wydaje, że jeśli to wejdzie w życie i będzie egzekwowane, niektórzy powiedzą "dość". A już dzisiaj jest problem z kierowcami od 7-15. Nadchodzą ciężkie czasy dla OSP :/
Plus ratio quam vis

Offline druh Marek

 • Stary Wyga
 • **
 • Wiadomości: 245
Odp: Co z nowymi zasadami uprawnień kierowców uprzywilejowanych?
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 18, 2013, 04:30:52 »
Hej, całość opisałem na forum ZOSP RP. Nie będe tego kopiował. Tutaj wyjaśniłem już wszystko...
http://www.zosprp.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=3448&start=90#p32471

nadchodzą ciekawe czasy :)

pozdro

Offline grzela

 • KLUBOWICZ
 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 6.301
 • I smile like an angel, a heart like the devil.
Odp: Co z nowymi zasadami uprawnień kierowców uprzywilejowanych?
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 18, 2013, 12:26:45 »
Cytuj
7) po art. 138 dodaje się art. 138a i art. 138b w brzmieniu:
„Art. 138a. Opłatę ewidencyjną, o której mowa w art. 28 ust. 8 i 9, art. 31 ust. 3, art. 33 ust. 2 pkt 1, art. 38 ust. 2
pkt 1, art. 58 ust. 2 pkt 1, art. 77 ust. 2 pkt 1, art. 85 ust. 8, art. 87 ust. 3 pkt 1, art. 101 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 3,
art. 109 ust. 1, 3 i 4, art. 110 i art. 117 ust. 3 pkt 1, pobiera się od dnia 4 stycznia 2016 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/82

Cytuj
Art. 109. 1. Starosta wydaje zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty
ewidencyjnej, osobie, która spełnia wymagania określone w art. 106

Opłaty przesunięto na 2016 r..

Offline ospstrażak

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 48
Odp: Co z nowymi zasadami uprawnień kierowców uprzywilejowanych?
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 22, 2013, 19:06:37 »
a może ktoś podrzucić jak ma wylądać takie zezwolenie od wójta??? chodzi mi o dokument który kierowca powinien wozić ze sobą

Offline Radhezz

 • Semper Paratus
 • VIP
 • *****
 • Wiadomości: 1.426
 • Płeć: Mężczyzna
 • OSP i nie tylko...
Odp: Co z nowymi zasadami uprawnień kierowców uprzywilejowanych?
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 23, 2013, 13:43:37 »
Proszę bardzo, chociaż nie wiem na co to, skoro już obowiązują niby pozwolenia ze starostwa - te wkładki będą musiały by wymienione w ciągu pół roku.

[załącznik usunięty przez administratora]
OSP / ex-KW PSP / ex-Strażak dyżurny C.H. / ex-Kierowca-sanitariusz / Szeregowy-kierowca
Powyższy post wyraża opinię autora w dniu dzisiejszym. Autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podania przyczyny.
Oświetlenie i nagłośnienie ostrzegawcze - montaż, naprawa, modyfikacje => OGŁOSZENIE

Offline grzela

 • KLUBOWICZ
 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 6.301
 • I smile like an angel, a heart like the devil.
Odp: Co z nowymi zasadami uprawnień kierowców uprzywilejowanych?
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 29, 2013, 17:52:45 »
Cytuj
Informacja w sprawie wejścia w życie ustawy o kierujących pojazdami

W Dzienniku Ustaw z 2013 r. poz. 82 została opublikowana ustawa z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami. Wprowadzone ustawą uregulowania nie wprowadzają żadnych zmian, które dotyczyłyby zasad nabywania uprawnień przez kierowców pojazdów uprzywilejowanych, w tym także kierowców OSP. Informacja prawna w tej sprawie zamieszczona na stronie internetowej Związku w zakładce Prawo pod adresem:

http://www.zosprp.pl/?q=content/nowe-zasady-nabywania-uprawnien-przez-kierowcow-pojazdow-uprzywilejowanych-osp

- zachowuje w pełni swoją aktualność.

Nowe zasady nabywania uprawnień przez kierowców pojazdów uprzywilejowanych obowiązują od dnia 19 stycznia 2013 r. i mieć będą zastosowanie wobec tych osób, które chcą być kierowcami pojazdów uprzywilejowanych OSP, a które to osoby do dnia 18 stycznia 2013 r. takich uprawnień nie nabyły.

Kierowcy, którzy uzyskali wcześniej te uprawnienia muszą pamiętać, że aby je zachować konieczne jest, by posiadane zaświadczenie wydane w trybie określonym w art. 95a ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym w ciągu 6 miesięcy (tj. do 19 lipca 2013 r.) wymienić na zezwolenie, o którym mowa w art. 106 ust. 1 pkt 5 ustawy o kierujących pojazdami (decyzja Starosty).

http://www.zosprp.pl/?q=content/informacja-w-sprawie-wejscia-w-zycie-ustawy-o-kierujacych-pojazdami

Offline Radhezz

 • Semper Paratus
 • VIP
 • *****
 • Wiadomości: 1.426
 • Płeć: Mężczyzna
 • OSP i nie tylko...
Odp: Co z nowymi zasadami uprawnień kierowców uprzywilejowanych?
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 29, 2013, 18:07:45 »
No to mamy oficjalne potwierdzenie.

A teraz zagadka: kto i kiedy ma wystąpić o wymianę, i jak te zaświadczenie ma w ogóle wyglądać? Bo jeśli nie ma wzoru w rozporządzeniu to nie wystawią, bo jak?
OSP / ex-KW PSP / ex-Strażak dyżurny C.H. / ex-Kierowca-sanitariusz / Szeregowy-kierowca
Powyższy post wyraża opinię autora w dniu dzisiejszym. Autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podania przyczyny.
Oświetlenie i nagłośnienie ostrzegawcze - montaż, naprawa, modyfikacje => OGŁOSZENIE

Offline grzela

 • KLUBOWICZ
 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 6.301
 • I smile like an angel, a heart like the devil.
Odp: Co z nowymi zasadami uprawnień kierowców uprzywilejowanych?
« Odpowiedź #15 dnia: Styczeń 29, 2013, 18:19:43 »
No to mamy oficjalne potwierdzenie.

A teraz zagadka: kto i kiedy ma wystąpić o wymianę, i jak te zaświadczenie ma w ogóle wyglądać? Bo jeśli nie ma wzoru w rozporządzeniu to nie wystawią, bo jak?

Ustawa już jest i jeszcze dwie nowe zmieniające.  :fiuu:
Wiadomość z drugiej ręki: rozporządzenia, są w fazie projektu, których nikt jeszcze nie widział. :komp: :kwit:
Prawdopodobnie wszyscy kierowcy, chcący kierować pojazdami uprzywilejowanymi będą zmuszeni do wymiany prawa jazdy na zawodowe.

Jeszcze pozostał temat zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi, jak na razie nikt nie jest w stanie coś mądrego powiedzieć  :gwiazdki:
« Ostatnia zmiana: Styczeń 29, 2013, 18:26:35 wysłana przez grzela »

Offline Radhezz

 • Semper Paratus
 • VIP
 • *****
 • Wiadomości: 1.426
 • Płeć: Mężczyzna
 • OSP i nie tylko...
Odp: Co z nowymi zasadami uprawnień kierowców uprzywilejowanych?
« Odpowiedź #16 dnia: Styczeń 29, 2013, 18:28:26 »
Oj, o ustawie to ja doskonale wiem ;)

A co do rozporządzeń - ostatnio przeglądałem projekty na stronie ministerstwa, i faktycznie jeśli jest to jeszcze w "fazie niewidzialności" :D No to nic, czekamy dalej na akty wykonawcze.

EDIT:
Prawdopodobnie wszyscy kierowcy, chcący kierować pojazdami uprzywilejowanymi będą zmuszeni do wymiany prawa jazdy na zawodowe.
Tzn. jakie? Zawodowe jest innego koloru? :rofl:

Jeszcze pozostał temat zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi, jak na razie nikt nie jest w stanie coś mądrego powiedzieć  :gwiazdki:
Taaa, bo zostaliśmy z tym problemem sami - reszta się wymigała od kursów nowelizacją...
OSP / ex-KW PSP / ex-Strażak dyżurny C.H. / ex-Kierowca-sanitariusz / Szeregowy-kierowca
Powyższy post wyraża opinię autora w dniu dzisiejszym. Autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podania przyczyny.
Oświetlenie i nagłośnienie ostrzegawcze - montaż, naprawa, modyfikacje => OGŁOSZENIE

Offline grzela

 • KLUBOWICZ
 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 6.301
 • I smile like an angel, a heart like the devil.
Odp: Co z nowymi zasadami uprawnień kierowców uprzywilejowanych?
« Odpowiedź #17 dnia: Styczeń 29, 2013, 18:49:52 »

EDIT:
Prawdopodobnie wszyscy kierowcy, chcący kierować pojazdami uprzywilejowanymi będą zmuszeni do wymiany prawa jazdy na zawodowe.
Tzn. jakie? Zawodowe jest innego koloru? :rofl:

[załącznik usunięty przez administratora]

Offline Radhezz

 • Semper Paratus
 • VIP
 • *****
 • Wiadomości: 1.426
 • Płeć: Mężczyzna
 • OSP i nie tylko...
Odp: Co z nowymi zasadami uprawnień kierowców uprzywilejowanych?
« Odpowiedź #18 dnia: Styczeń 29, 2013, 19:20:53 »
No to wiem o co chodzi - kod 95 oznacza ukończenie kwalifikacji wstępnej w zakresie przewozu rzeczy lub osób; warunkuje to ustawa o transporcie drogowym. Ta ustawa nas nie obowiązuje:

Cytat: art. 39a, ust. 3 ustawy o transporcie drogowym
3. Wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 5 i 6, nie stosuje się do kierowcy pojazdu:
1) do kierowania którego wymagane jest prawo jazdy kategorii A1, A, B1, B lub B+E;
2) którego konstrukcja ogranicza prędkość do 45 km/h;
3) wykorzystywanego przez siły zbrojne;
4) obrony cywilnej, jednostek ochrony przeciwpożarowej lub jednostek odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
5) poddawanego testom drogowym do celów rozwoju technicznego przez producentów, jednostki badawczo-rozwojowe lub szkoły wyższe;
6) odbywającego przejazd bez osób lub ładunku:
 a) w celu dokonania jego naprawy lub konserwacji,
 b) z miejsca zakupu lub odbioru;

7) używanego w sytuacjach zagrożenia lub przeznaczonego do akcji ratunkowych;
8 ) wykorzystywanego do:
 a) nauki jazdy osób ubiegających się o prawo jazdy,
 b) szkolenia osób posiadających prawo jazdy,
 c) przeprowadzania państwowego egzaminu osób ubiegających się o prawo jazdy;

9) wykorzystywanego do użytku osobistego w przewozie drogowym osób lub rzeczy;
10) wykorzystywanego do przewozu materiałów lub urządzeń niezbędnych kierowcy do jego pracy, pod warunkiem że prowadzenie pojazdu nie jest jego podstawowym zajęciem.

Gdyby nagle się okazało że w straży potrzeba KW to osobiście robię akcję "zrzutka na benzynę" żeby spalić ten cyrk na wiejskiej :rofl: Oni już dość namieszali w przepisach wciskając ludziom na siłę kursy które do niczego im nie są potrzebne, a ta "kwalifikacja" to już całkiem porażka - za dawnych czasów był kurs na przewóz osób lub rzeczy - tydzień czasu, od 500 do 800zł i wsio. A teraz ten wymysł durny ok. 2500-3000zł za przyspieszoną (140h) i 5000-6500zł za pełną (280h) kursu który jest idiotyczny, ale mimo wszystko potrzebny do pracy w zawodzie. Ale od 19 stycznia miłościwie nam panujący tak sformułowali przepisy, że nawet jeśli nie planujemy jeździć zawodowo, a mamy mniej niż 21 lat to tą droższą kwalifikację musimy zrobić żeby rozpocząć kurs kat. C. Jak to wygląda dla ludzi którzy starają się o przyjęcie np. do PSP, gdzie takie uprawnienia są wysoko punktowane przy naborze? :wall:
OSP / ex-KW PSP / ex-Strażak dyżurny C.H. / ex-Kierowca-sanitariusz / Szeregowy-kierowca
Powyższy post wyraża opinię autora w dniu dzisiejszym. Autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podania przyczyny.
Oświetlenie i nagłośnienie ostrzegawcze - montaż, naprawa, modyfikacje => OGŁOSZENIE

Offline grzela

 • KLUBOWICZ
 • VIP
 • *
 • Wiadomości: 6.301
 • I smile like an angel, a heart like the devil.
Odp: Co z nowymi zasadami uprawnień kierowców uprzywilejowanych?
« Odpowiedź #19 dnia: Styczeń 29, 2013, 20:42:25 »
No niestety projektodawcy ustawy i rozporządzeń wychodzą z założenia  :kwit: masz samochód ciężarowy możesz nim sobie jeździć, ale piasku już nie przewieziesz.

Niestety cymbały z wiejskiej nie znają się na przepisach i nie czytają ustaw, które sami uchwalają, ale glosują POlitycznie.
Najwięcej do powiedzenia mają lobbyści, którzy z każdej ustawy i rozporządzenia chcą wydrzeć jak najwięcej kasy do własnych kieszeni.

Obym się mylił, ale takie sygnały słyszałem.  :tuba: