Autor Wątek: Książka Ratownictwo chemiczno-medyczne  (Przeczytany 4384 razy)

Offline MIKO

  • KLUBOWICZ-MOD-RADA
  • VIP
  • *
  • Wiadomości: 4.141
  • Płeć: Mężczyzna
Książka Ratownictwo chemiczno-medyczne
« dnia: Październik 07, 2008, 01:35:07 »
Szanowni Koledzy wspólnie z Administratorem naszego forum uznaliśmy, że społeczność nasza stanowi zespół wartościowy ludzi działających z poświęceniem na rzecz ratownictwa, a co z tym związane jest najlepszym ciałem opiniotwórczym. Kto jak nie My sami, ratownicy potrafimy najlepiej ocenić sprzęt, wyposażenie, publikacje, materiały szkoleniowe, które w dniu codziennym wykorzystujemy? Nie powinniśmy być również w tych ocenach onieśmieleni, autorytetem konstruktorów urządzeń i autorów wiedzy.  Żadne najnowsze rozwiązanie techniczne nie będzie dobre do czasu wyrażenia o nim pozytywnej opinii w naszym środowisku. Żadna książka, napisana przez największy autorytet, nie będzie przydatna, jeśli nie zrozumiemy je treści lub nie będziemy się zgadzać z zawartymi w niej rozwiązaniami. 

@dago napisał wprowadzenie do działu, mi przypadła pierwsza recenzja. Nie ukrywam długo zastanawiałem się, co wybrać na pierwszy ogień, aż dziś porządkując książki na półce wpadła mi w rękę niżej przedstawiona publikacja napisana przez dwa znane autorytety w dziedzinie Ratownictwa Medycznego i Chemicznego.
 
Ratownictwo chemiczno-medyczne

Konieczny Jerzy, Ranecki JerzyOficyna wydawnicza Garmond
ISBN: 83-89250-11-7, 164x234, stron 187, oprawa miękka, data wprowadzenia 13-03-07, cena 25-30 zł


Prof. dr hab. Jerzy Konieczny kierownik Katedra Medycyny Ratunkowej i Katastrof Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Specjalizujący się w problematyce bezpieczeństwa publicznego w nagłych i nadzwyczajnych zagrożeniach, ratownictwa medycznego, medycyny katastrof i zarządzania kryzysowego. Opublikował 150 prac.

bryg. dr inż. Jerzy Ranecki pełni służbę zastępcy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Opublikował prawie 80 artykułów o tematyce ratowniczej; jest autorem i współautorem 6 publikacji z zakresu ratownictwa chemicznego, ekologicznego chemiczno-medycznego. W marcu 2006 roku obronił pracę doktorską Ratownictwo chemiczne w systemie ochrony zdrowia Wielkopolski i uzyskał stopień doktora nauk medycznych. Na początku lat dziewięćdziesiątych był współtwórcą założeń organizacyjnych ratownictwa chemicznego i ekologicznego organizowanego w Państwowej Straży Pożarnej. Jest krajowym specjalistą ds. ratownictwa chemicznego i ekologicznego w ramach krajowego systemu ratowniczo gaśniczego.

cyt. Aut. Szybki rozwój chemii ma wpływ na postęp społeczno-gospodarczy i cywilizacyjny społeczeństw, jednak ogromna liczba niebezpiecznych substancji, które są stosowane, jest poważnym zagrożeniem dla ludzi i środowiska. Uwolnienie substancji toksycznej w wyniku awarii lub jej celowego użycia (atak terrorystyczny) stanowi niebezpieczeństwo dla setek, a nawet tysięcy ludzi oraz otoczenia. Władze administracji publicznej i służby - inspekcje, straże - muszą wówczas podjąć działania mające na celu ratowanie i ochronę ludności oraz środowiska. Warunkiem skuteczności tych działań jest odpowiednio zorganizowany system ratownictwa chemiczno-medycznego…….

Autorzy książki wprowadzają nowe pojęcie ratownictwa chemiczno-medycznego. Na bazie opracowań własnych opartych na doświadczeniach województwa Wielkopolskiego starają się przedstawić pomysł koncepcji organizacji sytemu.

W pierwszym dziale „Zagrożenia Chemiczne” przedstawione zostają przydatne pojęcia, określenia i definicje oraz przytoczone ważniejsze katastrofy na Świecie jak i w Polsce. W rozdziale drugim prezentowane są potencjalne zagrożenia chemiczne dla ludności i środowiska, w tym komputerowe symulacje zagrożeń dla amoniaku i chloru. Dział trzeci to akty prawne związane z Ratownictwem chemicznym i medyczny. Niestety pomimo publikacji książki w roku 2007, autorzy jedynie doklejają wzmiankę o Ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Brak również informacji o Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 roku w sprawie wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach, które wprowadza nowy schemat postępowania. Na mocy tego rozporządzenia utworzony został Krajowy System Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA) Niezwykle ważnym zagadnieniem jest to, że dzięki przyjętej w rozporządzeni regulacji systemy wchodzące w skład Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania działają w sposób zapewniający jednolitość ich funkcjonowania oraz wzajemna interoperacyjność w szczególności w zakresie obiegu i wymiany informacji za pomocą sformalizowanych meldunków, które opracowuje sie na podstawie „Metodyki oceny sytuacji skażeń promieniotwórczych, biologicznych i chemicznych” (wg ATP-45B) sygn. OPChem. 392/2002. Dział IV to prezentacja możliwości ratownictwa chemiczno medycznego na terenie wielkopolski. Prezentowany jest na bazie map i tabelek potencjał ratowniczy. Na uwagę zasługują informacje na temat Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w tym roli i zadań Wielkopolskiego Koordynatora Ratownictwa Medycznego PSP bardzo podkoloryzowanej w stosunku do realnych możliwości. Drugą ciekawostką rzucającą się w oczy to prezentacja Kolejowego Ratownictwa techniczno-chemicznego na bazie pociągów i wagonów ratowniczy, z którym to określeniem spotkałem się po raz pierwszy. No i dział V istne meritum „Koncepcja Zarządzania Ratownictwem Chemiczno Medycznym w Polsce i tak naprawdę chyba o wszystkim i o niczym, jednym słowem „groch z kapustą” Trochę planowania, dysponowania, współdziałania, ratownictwa chemicznego i ratownictwa medycznego. W moim odczuciu w pewnym artystycznym nieładzie. Do tego procedury medyczne wyrwane z kontekstu nieokreślające standardów dla danych grupa zawodowych.  Prezentowane schematy zagranicznych autorów niemające odzwierciedlenia w przyjętych w KSRG standardach.  Również trochę nie udolna próba wprowadzenia pojęcia „zdarzenia masowego” także nie do końca zgodna z praktykowanymi w obecnej chwili standardami.  Na koniec dwie bardzo hipotetyczne modelowe akcje i jedno stronnicowe podsumowanie, krótki słowniczek oraz informacja o oznakowaniu pojazdów i sztuk przesyłek oraz zasad identyfikacji towarów niebezpiecznych .

Może i ja podsumuję.

Książka na pewno zawierająca wiele treści merytorycznych, jednak pomimo dość przejrzystego spisu treści wewnątrz Autorzy dość niezgrabnie mieszają zadania służb, oraz pomysły z dokonaniami dnia dzisiejszego. Powołując się na literaturę zagraniczną w dziedzinie ratownictwa medycznego odbiegając od obowiązujących standardów. Podstawowe pytanie brzmi jednak, – dla kogo ta książka: Strażaków, Służb Ratownictwa Medycznego, osób zajmujących się Bezpieczeństwem Publicznym, członków Zespołów Zarządzania Kryzysowego? Tak naprawdę chyba teoretycznie dla wszystkich, a w praktyce dla nikogo. Autorzy starają się zaakcentować każdy z wymienionych obszarów, jednocześnie w dość nieprzemyślany i niczym niepowodowany sposób zbyt głęboko wchodząc w wyrwane z całości problematyki szczegółowe czynności, niezrozumiałe dla potencjalnego czytelnika.

Pozdrawiam MIKO
« Ostatnia zmiana: Październik 07, 2008, 01:43:51 wysłana przez MIKO »